KORONKA DO CHRYSTUSA KRÓLA MIŁOSIERNEGO

 

 

 

KORONKA DO CHRYSTUSA KRÓLA MIŁOSIERNEGO
                    (odmawia sie na Różańcu)

A rozpoczniecie Różańcem Matki Mojej.  Wstęp Jej ma być, bo córko Jesteśmy nierozerwalni w miłości

czyli Ojcze Nasz  Zdrowaś Maryjo x 3 i Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego

Pierwszy wstęp ma być oddany dla Nas - dalej odmawiajcie Słowo Moje

Na dużych paciorkach

BĄDŹ UWIELBIONY PANIE I KRÓLU NASZ W SWOJEJ MIŁOŚCI I W SWOIM MIŁOSIERDZIU PO WSZYSTKIE CZASY NA WIEKI WIEKÓW AMEN.

Na małych dziesiątkach

KRÓLU CHRYSTE WŁADCO ŚWIATA CAŁEGO PRZYJM WE WŁADANIE DUSZĘ MOJĄ.

Na zakończenie 3 x:

BĄDŹ UWIELBIONA TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA.