LIST DO KAPŁANÓW

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!

                                                     PROŚBA DO WSZYSTKICH KAPŁANÓW

Drodzy Kapłani, kieruję do Was słowa Prośby Matki Bożej oraz Pana Jezusa, którzy przekazują Orędzia z wyjaśnieniem w jaki sposób funkcjonujemy w naszym życiu.  Wołają o Was Szanowni Kapłani!  Upominają się o Godność i Cześć Bogu - szczególnie przez Was Należną.   To Wy prowadzicie lud Boży przed Jego Majestat i z tego rozliczenie, niech wam Bóg w Trójcy Świętej Błogosławi a Matka Boża Wspiera w waszych roztropnych decyzjach. Drodzy Kapłani - NIE MA PRZYZWOLENIA NA PODAWANIE HOSTII NAJŚWIĘTSZEJ WIERNYM NA STOJĄCO - tylko na kolanach i tylko z rąk Kapłanów i do ust. Kapłan jest konsekrowany(wypełniony Duchem Świętym poprzez konsekrację - Wy o tym wiecie Szanowni Kapłani).  szatan wdrożył potężnie mściwy plan zniszczenia.  Pan Bóg w Trójcy Świętej ukazał mi poprzez widzenia i przekazy - jak funkcjonujemy - NIE POSIADAMY WŁASNEGO ROZUMU - jesteśmy całkowicie poddani siłom Bożym i szatańskim a wybór Wolna Wola do nas należy.  Poprzez spowiedź(oczyszczenie) i Komunię Świętą( Łaski dla nas) - otrzymujemy ochronę dla siebie.  szatan z największą siłą uderza w Was Szanowni Kapłani i rodziny - to jest jego pierwsza linia uderzenia.   Możecie sami decydować czy podacie Cierpiącego Boga wiernym na stojąco, czy na klęcząco - nie dajcie się zwodzić szatańskiej ułudzie.  Ten kłamca będzie wam wmawiał, że łatwiej, że szybciej, że wygodniej -  HOSTIA TO JEST  ŻYWY BÓG! a lekceważenie Boga - to jest pierwsze zwycięstwo szatana, ponieważ z tak niegodnie przyjętej Komunii świętej nie ma łask i ten niegodziwiec ma pole do popisu za waszym przyzwoleniem( na stojąco, może wygodniej, co za różnica a różnica jest ogromna)poprzez lekceważenie Boga w swoim wyborze, począwszy od przyjmowania Hostii byle jak, rusza lawina zła w naszym życiu - dajemy zaproszenie szatanowi!!!  Cel jego jest wszystkim znany.  Proszę w Imię Boże nie pozwólcie na to.  Jesteście objęci posłuszeństwem, lecz nie jesteście ubezwłasnowolnieni.  Ślubowaliście Panu Bogu i przed Nim odpowiadać będziecie.  Oddawanie Czci i Godności nie nazywa się sprzeniewierzeniem, lecz posłuszeństwem wobec Umiłowanego Boga, który Was Prosi o Opamiętanie.

 Trudno jest uwierzyć w intencje osoby twierdzącej, że widzi i słyszy Boże przekazy, lecz nie trudno jest iść za dziesięcioma przykazaniami Bożymi i świadomością Obecności Bożej w naszym  tak krótkim ziemskim życiu(choćby trwało ponad sto lat, jest to niewiele - jesteśmy tutaj tylko dla zasług). W dalszą drogę zabierzemy nasze dłonie i Pan Jezus Sądził nas będzie z wyborów naszych - i dane mi było wiele zobaczyć.  Wierzcie mi, że Sąd Boży jest Surowy i Sprawiedliwy.

Drodzy Kapłani, poprzez laicyzację z tak ogromnym rozmachem wdrażaną do świadomości ludzkiej, poprzez modernizm tak szeroko propagowany za dobro nadrzędne kroczące do jedności(lecz tylko w ułudzie szatańskiej)wprowadza się ludzi w korkociąg zła i cierpienia.  Pytanie - kto za to odpowie?

Tak wiele się mówi o konieczności łączenia religii i tworzeniu własnej, wspólnej, paczworkowej religii i będzie dobrze - Nie będzie!

Pan Bóg dał Mojżeszowi przykazania, nie my katolicy - tylko Pan Bóg. Przysłał Syna Swojego na świat poprzez Najświętszą Dziewicę Maryję, aby nas nauczał, nie my katolicy - lecz Pan Bóg a wyboru dokonaliśmy my - katolicy, wyboru pójścia za Głosem Bożym.  Ci co odrzucili - Nadane Przez Samego Boga Prawa Boże i Ci, którzy pozwolili się wyprowadzić z kościoła świętego szatanowi, wślizgują się w kościół z zamiarem zniszczenia do końca nas i siebie( tego jeszcze nie rozumią).  Kochani - Ci, którzy chcą połączenia!!! - Zapraszamy Was z Całego Serca do Kościoła założonego przez Pana Boga.  Pan Bóg przez swojego syna  przekazuje nam pokorę, miłość, dobro, miłosierdzie i prawdę - wszystko jawne do wglądu w przykazaniach i naukach kościoła, lecz z szatanem Pan Bóg łączył się nie będzie! - to przekazał mi Jezus Chrystus Król.

Ludzie przypisują sobie sukcesy i słusznie, mają w tym udział poprzez wypracowanie talentów, które otrzymali, jednak sukcesy te są ściśle połączone z Łaską Bożą. Mamy tego największy przykład w okresie średniowiecza, ogromny rozwój nauki, sztuki, medycyny, ziołolecznictwo - wszystko głównie w klasztorach i przez ręce Kapłanów.  Czy tylko dostęp do ksiąg umożliwiał ten rozwój?(dane mi było zobaczyć - ogromna przestrzeń powyżej ziemi nad chmurami sięgała swoją wielkością horyzontów. Wypełniona techniką niewyobrażalną widziałam nowoczesne samoloty, sprzęt medyczny na bardzo wysokim poziomie technicznym,wiele urządzeń,  posługiwano się językiem rozbudowanym w polskim brzmieniu, ale o wiele bogatszym w słownictwo.  Wewnątrz tej przestrzeni, tak harmonijnej, czystej w niewypowiedzianym porządku i ładzie - wszystko miało swoje miejsce.  Spotkałam ludzi, którzy rozmawiali ze mną i odniosłam wrażenie, że oni to wszystko przygotowywują dla nas i pojmowanie całości tego dobra, było dla mnie bardzo zrozumiałe i oczywiste.  W kolejności zostałam przeniesiona do przestrzeni jak poczekalnia, zobaczyłam  drzwi z dwóch stron zsuwające się przede mną jak ściana oddzielając mnie od tego wspaniałego dobra.  Pozostałam sama i usłyszałam głos to wszystko jest przygotowane dla ludzi, lecz nie otrzymują łask.  Lekceważeniem Słowa Bożego i lekceważeniem Samego Boga pozbawiamy się łask.  Człowiek wybierając podszepty szatana wybiera siebie i ufa sobie, stawia na siebie i sam pragnie kierować swoim życiem wówczas zaproszona do życia pycha kieruje nim dalej i dalej i ma już go w garści trzymając za głowę.   Człowiek taki już nie ma czasu na nic, jest bez przerwy sączony jadem i zastraszany, jest coraz mocniej napędzany przez zło i boi się stracić tego co osiągnął, a tak naprawdę posiada niewiele.                                 

Ludzie pozbawiani są łask, również poprzez niegodnie  przyjmowanie komunii Świętej, tracą ochronę i zdrowe rozeznanie otrzymywanych myśli Bożych i szatańskich, nie słyszą Bożego prowadzenia a wysłuchują szatańską pychę.  Zachwiany jest nasz wybór! a szatan jest przebiegły i nieprawdopodobnie mściwy.  My ludzie do niego nie mamy żadnej szansy - to ogromna siła z którą człowiek pozbawiony łask a poprzez to wsparcia Bożego nie poradzi sobie( dane mi było to zobaczyć - to tak, jakby człowiek stojąc na ziemi chciał złapać do dłoni tornado - nie da rady).  Pan Bóg jest Mocą niewypowiedzianą i wobec Mocy Bożej szatan nie ma szans najmniejszych, on o tym wie doskonale i dlatego z taką siłą uderzył w kościół i Kapłanów, jak to zniszczy jego sukces gotowy.  WOLNA NASZA WOLA I TO MY DECYDUJEMY SIĘ, ALBO NA ZWYCIĘSTWO Z PANEM BOGIEM, ALBO NA CIERPIENIE Z szatanem. Pan Bóg Woła przez tak wielu o opamiętanie się!!! i powołuje coraz więcej. Kapłani nie opuszczajcie nas, możecie więcej niż przypuszczacie to w Waszych Konsekrowanych dłoniach miecz miłości poprzez ŁASKI otwórzcie serca na miłość i Wołanie Boże i nasze.  Ufajcie!!! i Nie Lękajcie się!!!

INTRONIZACJA  POPRZEZ KORONOWANIE GŁOWY CHRYSTUSA KRÓLA  OCALENIEM NASZYM 

Z Bożym Błogosławieństwem  na Kapłański Trud.  Ewa -   BOŻY DZWON