Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!

Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Słowianie - sło - w - janie - Słowo w Janie.  Jan szedł przed Jezusem Chrystusem i głosił Słowo O Jezusie Chrystusie. Przygotowywał ludy na nadejście Jezusa Chrystusa i dokonało się.
Kochani otrzymuje orędzia  Boże, w których Pan Jezus wyjaśnił mi i polecił przekazać braciom i siostrom, czyli innym ludziom prawdę - czym jest nasze życie i jak naprawdę funkcjonujemy w nim.
Informacje te przekazywane są mi zarówno słownie jak i poprzez widzenia.


Pan Bóg nas tak umiłował, że stworzył nas na Swoje podobieństwo
i w Swojej miłości wyposażył nas na czas życia, obficie.  Otrzymaliśmy :
1.- Wolną wolę - czyli wybór (całkowicie nasz własny) - takim zaufaniem nas obdarzył umiłowany Bóg w Trójcy Świętej.
2.- Sumienie(to jest tarcza rozeznania dobra i zła - czyli najprościej rzecz ująć my dobrze zdajemy sobie sprawę po co sięgamy
3. -Talenty(czyli nasze zdolności, które mamy rozwijać, poprzez naukę i pracę) co wypracujemy tym dysponujemy.

My ludzie nie posiadamy własnych myśli - one są nam dostarczane.
Od  Pana Boga otrzymujemy niewielką ilość myśli, w barwach jest ona złota, świetlista,  natomiast w proporcji wielkości do otrzymywanych myśli - jest to poniżej 10% całości.  Pozostała część myśli, które otrzymujemy, wprowadzana jest nam od szatana, są to myśli " gotowce" ponieważ otrzymujemy po kilka kompletnych rozwiązań do jednego tematu.
Myśli Boże - zawierają: miłość, dobro, prawdę, sprawiedliwość, pokorę - wszelkie dobro i wraz z tym otrzymujemy pełną opiekę.  Pan Bóg posłuży się nawet drugą osobą i w potrzebie przyśle nam ją do pomocy. Osobę, która żyje wysłuchując Bożych myśli i ona wykona  polecenie Boże skierowane na nas. Różne są działania Boże, ale wszystkie pełne opieki i troski o nas.
szatan - wprowadza nam pozostałą część myśli, to jest ponad 90% opartych na pysze a za nią idzie kłamstwo, mściwość, nienawiść, nieuczciwość, obmowa, oraz cała gama nieprawdopodobnego chaosu, łącznie z bestialstwem - prosta droga zniszczenia nas.
Człowiek, który jest blisko Pana Boga, przestrzega Jego przykazań - odsuwa złe myśli, nie przyjmuje ich do realizacji w swoim  życiu.  Natomiast człowiek, który rośnie w swoją potęgę człowieczeństwa, nie przestrzega Bożych przykazań - niestety chłonie szatańskie myśli.  Wszystkie myśli wprowadzane są nam poprzez przysadkę mózgową, która mieści się z tyłu głowy a dokładnie, jest to zagłębienie na samym dole  głowy wyczuwalne palcami jeśli ktoś pragnie sam sprawdzić.  Informacja ta została mi przekazana poprzez widzenie i słyszenie.  Myśli kierowane są do nas w formie fal, które nieustannie napływają.  Boże myśli są przepiękne, tak jak wspomniałam już powyżej -złote, świetliste, pogodne i ciepłe niosą w sobie spokój, ład, radość i nie do opisania ludzkimi słowami miłość.  szatana myśli natomiast są w kolorach ciemnych ostrych - czerń, czerwony- ciemny fiolet - są bardzo natarczywe, agresywne, nękające - wprowadzają nerwowość i niewypowiedziany chaos.
Ogromną rolę odgrywa w naszym ziemskim bytowaniu łaska Boża, którą otrzymujemy - poprzez modlitwę(Pan Jezus Chrystus powiedział do mnie Modlitwa, to kropla, którą napełniasz dzban ŁASK, jak go napełnisz  wylewam Je na was).  - poprzez spowiedź świętą (oczyszczenie)- i komunię świętą ( to już sama czysta łaska). Komunia święta - musi być przyjmowana z godnością, czyli na kolanach i tylko z rąk kapłana.
Kapłan ma ręce uświęcone(konsekracja) poprzez Sakrament Kapłaństwa - to sam Pan Jezus Chrystus przeistoczenie czyni na ołtarzu i podaje nam siebie poprzez ręce kapłanów - niech nikt się nie waży tego robić.  Tylko kapłan może spowiadać i odpuszczać grzechy, odprawiać mszę świętą i komunikować - TYLKO ON!!!   Pan Jezus Chrystus kieruje do nas kochani prośbę o rozważenie tego w sercach i sumieniach naszych, pomimo namowy nas do innych zachowań - my sami czujemy się z tym źle.
Otrzymaliśmy Wolną Wolę - to my decydujemy jakiego wyboru dokonamy, czy pójdziemy za Głosem Bożym, czy za szatańską ułudą(ponieważ wcześniej lub później wszystkie szatańskie pomysły, którymi nas obdarowuje - doprowadzą nas do cierpienia).
Otrzymaliśmy w darze życia także sumienie - to jest tarcza rozeznania dobra i zła.  W sumieniu naszym dokonujemy wyboru, poprzez otrzymaną wolną wolę. To my ludzie, decydujemy się na tak lub nie, na wybór Pana Boga czy szatana.
Pan Jezus Chrystus upomina się o Intronizację - czyli o wybranie go w naszych sercach i sumieniach Królem naszym.  W akcie tym mamy oddać się pod panowanie Jezusowi Chrystusowi z naszą Wolą -  czyli oddać otrzymaną w darze życia Wolną Wolę pod panowanie Jezusowi Chrystusowi.  Pan Jezus, poprzez to żądanie nie pragnie nas zniewolić, lecz uratować nas.  Jezus Chrystus mając z powrotem naszą wolną wolę, pragnie nas ochronić przed szatanem, przed jego natrętnym i perfidnym oszustwem.  szatan wprowadza nam myśli o naszej wielkości i potędze, o naszej nadrzędnej mądrości, że dzięki sobie, potrafimy pokierować wszystkim i wszystkimi, że wiemy najlepiej. Że - TO - MY! - jest to największe oszustwo szatana -  wypełnia wówczas ludzi pychą i pozostaje mu tylko nakręcanie perfidią.

Kochani jak wielką satysfakcję ma szatan, dane było mi zobaczyć.  szatan dumnie przemaszerował o kilka metrów ode mnie, był tak zadowolony z siebie że idąc - swoją postawą lekceważył mnie( nie czekam na jego uznanie).  Miało to miejsce w mojej pracy, więc ze smutkiem pomyślałam - ile grzechu tutaj musi być w tych ludziach, że ma taką satysfakcję( był wychudzony anorektycznie, ubrany w surducik, pompy, zamiast stóp miał racie i na trójkątnym łebie różki kilku centymetrowe).  Po powrocie z pracy odruchowo włączyłam radio i usłyszałam wiadomość - Papież Benedykt XVI zrezygnował?- wielki triumf szatana!!! 
Jezus Chrystus ukazał mi Moc swoją i nakazał przekazać światu. Przykład Mocy Bożej - Mocy Jezusa Chrystusa, która jest jednością w Bogu, przekazany mi został przez widzenie. Obraz ten jest namalowany i podany załączniku.  W Mocy Bożej zawarte jest wszystko. Pan Bóg w Trójcy Świętej jest Wszech -Mogący. Musimy sobie zdać z tego sprawę, pozostawić szatańskie podpowiedzi pychy, własnego ja i oddać się w opiekę Jezusowi Chrystusowi jako Królowi naszemu - Zaufajmy Mu - TO JEST NASZ BÓG STWÓRCA I ODKUPICIEL. Oddał już za nas swoje Cierpienie i Życie, aby nas wybawić.  Udowodnił już nam - ludziom, jak bardzo nas kocha i jak jesteśmy Mu bardzo umiłowani.  Teraz my musimy odwzajemnić tą miłość oddając wolę swoją pod panowanie - tylko tyle.

Jezus Chrystus wybrał nas Polaków do rozszerzenia Królestwa Chrystusowego.  Kieruje do nas słowa "  Nie jesteście gorsi, jesteście lepsi posiadacie miłość czego nie posiada zwodziciel" --- 
http://bozydzwon.pl.tl/ przekaz z dnia 14.03.2015 rok.    
Jezus Chrystus  upomina się także o Słowację o Francję, oraz inne kraje.  Słowacjo! obraz Chrystusa Króla - nakazany do namalowania został przekazany Wam kilka lat temu.  Znajduje się w miejscowości Poprad - Matejowce Fara, jest poświęcony w Kościele Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach - obraz Chrystusa Króla, poprzez który otrzymujecie ogromne łaski.  Pan Jezus Obiecuje: Wielkie łaski spłyną z tego wizerunku na tan naród, będę czynił cuda dla nich - niech przybywają oddać się we władanie Moje.
Kochani rozeznajmy w naszej świadomości jedyną prawdę.  Wybierzmy Boga w naszej woli i pozwólmy Mu na działanie w nas.

Niech Pan Bóg w Trójcy Świętej błogosławi Wam na trud zrozumienia.

Ewa. Prowadząca z nakazu Bożego  -  Boży Dzwon.