ROK 2014

                                                                   

                      
                                           


                                                                   
                                                                    

                                                                         STYCZEŃKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 01.01.2014 ROK


     O R Ę D Z I E   PANA  JEZUSA CHRYSTUSA  NA  2014 ROK


     DLA  WSZYSTKICH  LUDZI  PRZEKAŻ  ORĘDZIE


  NIECH TEN DZWON ZABRZMI  NA ŚWIECIE WSZĘDZIE


         SŁUCHAJCIE  DZIECI  MOJEGO  SŁOWA,


         BO TYLKO PRZEZ NIE BĘDZIE ODNOWA.


       JA KOCHAM WSZYSTKIE MOJE DZIATECZKI,


         LECZ POWRACAJCIE NA ME ŚCIEŻECZKI.


          JEŻELI CHOCIAŻ JEDNO PRZEPADNIE


       TO BOLEŚĆ WIELKA W SERCACH ZAPADNIE.


        MODLITWĄ DO NAS, SERCEM SKRUSZONYM


        OCHRONICIE I OBRONICIE WASZE O JAKŻE


                     ZAGROŻONE DOMY.


      SŁUCHAJCIE PILNIE I DO MNIE  POWRACAJCIE,


     BO CZEKAM NA WAS A NAGRODA BĘDZIE GOTOWA.


        SZANUJCIE SIEBIE I WSZYSTKICH LUDZI


    I NIECH W WAS WSZYSTKICH SUMIENIE SIĘ BUDZI.


         OTWARTE SERCA NIECH BĘDĄ WASZE


           NA MOJĄ MIŁOŚĆ I DOBRO WASZE.


KOCHAM  WAS  DZIECI  MOJE I  NADAL CZEKAM  WASZEGO  POWROTU.


                     JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 03.01.2014 ROK.

SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


DLA ŚWIATA PRZEKAŻ :

Że czekam na wszystkie dzieci Moje, niech prostują ścieżki i powracają na Moje Drogi, wtedy dam im prawdziwą ochronę i szczęście. Niech wreszcie to pojmą i niech to rozumią, że szatan ich kusi i podpowiada nieustannie, pragnie ich zniszczyć a wystarczy tylko obrócić się  do Mnie i  wtedy miłość zapadnie wszędzie i brat będzie przyjacielem dla drugiego brata i miłość popłynie z krańca jednego do drugiego świata. Przekaż im, że czekam, ale czas ich krótki, niech się nie ociągają i nie zastanawiają i podszeptów złego za swoich nie maja,

Kocham was dzieci  Moje i  jeszcze czekam.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL   


                      KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 06.01 4014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

TAK USIĄDŹ CÓRKO I ZAPISUJ PRZEKAZ DLA ŚWIATA:  DZIECKO MOJE DAŁEM CI POZNAĆ NIENAWIŚĆ MOJEGO WROGA.  CHCIAŁ I PRAGNĄŁ  ZNISZCZYĆ  WSZYSTKO I CIEBIE, ALE  BEZ TWOJEJ  WOLI, JEŻELI  MY OPIEKĄ  WAS  OTACZAMY  NICZEGO  DOKONAĆ  NIE  MOŻE.  TERAZ WIDZISZ MOJA CÓRKO,  JAK BARDZO  NIENAWIDZI  TEGO  DZIEŁA, JAK BARDZO NIENAWIDZI  CIEBIE MOJE  UMIŁOWANE DZIECKO,   ZA TWOJE ODDANIE SIĘ  NAM I  WIERNĄ SŁUŻBĘ  DLA NAS I DLA ŚWIATA.  SAMA WIDZISZ JAKA JEST WARTOŚĆ TEGO  DZIEŁA,  PRZECIWIEŃSTWO  WIELKOŚCI  JEGO  NIENAWIŚCI,  A WIEC MOJE UMIŁOWANE DZIECKO JEST  POTĘŻNA,  WIELKA  I  W  ZJEDNOCZENIU Z  NAMI A MASZ PEŁNĄ OCHRONĘ  SIEBIE I TWOJEJ RODZINY UKOCHANA CÓRKO.   ON  SAM  MIMO  SWOJEJ  ZAJADŁOŚCI   NIC  ZROBIĆ  NIE  MOŻE,  MOŻE TYLKO STRASZYĆ.

BĄDŹ DZIECKO UFNA W  NASZĄ OPIEKĘ I  SERCEM CZYSTYM CZYŃ PRACĘ  DLA NAS.  EWO TAK PRAGNĘ,   ABY TO WSZYSCY ZROZUMIELI  I  NE POZWOLILI  SIĘ  OSZUKAĆ szatanowi I  JEGO OBLEPIEŃCOM.

Z NAMI TYLKO MIŁOŚĆ  I DOBRO!

DZIECI WOŁAM DO WAS POWRACAJCIE  UFAJCIE A  NIE  ZAWIEDZIECIE  SIĘ  NA PEWNO.  CÓRKO TO CO CZYNISZ, CZEMU SIĘ NAM PODDAŁAŚ, WIELKIE OWOCE  BĘDZIE   RODZIŁO. TO PRZEBUDZENIE   MOICH UMIŁOWANYCH  OWIECZEK  BĘDZIE.  POWTARZAM ZROZUMCIE  TO CZEKAM KOCHAM. CÓRKO OPISZ TO SWOIM  BRACIOM I SIOSTROM.   MOIM UMIŁOWANYM DZIECIOM, WSZYSTKO TO CO DOŚWIADCZYŁAŚ Z szatańskiej  NIENAWIŚCI, A RACZEJ DANE CI BYŁO POZNAĆ, BO GDYBYŚ  DOŚWIADCZYŁA TEJ  NIENAWIŚCI, JUŻ BY CIĘ  NIE BYŁO.  TAK DZIAŁA MÓJ WRÓG,ZMIÓTŁBY Z POWIERZCHNI  ZIEMI WSZYSTKO TAK BARDZO  NIENAWIDZI. I TAM GDZIE MNIE NIE CHCĄ,  DOŚWIADCZAJĄ  JEGO DZIAŁANIA.  TAM GDZIE ZAPRASZAJĄ MNIE  DO SIEBIE, DO SWOJEGO ŻYCIA I  KROCZĄ  ZE  MNĄ CAŁKOWITA  MOJA OCHRONA,  MOJA I  MOJEJ  MATKI, KTÓRA TAK UMIŁOWAŁA SWOJE  DZIECI  LUDZI.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 13.01.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

PRZESTAŃCIE   MNIE  RANIĆ  I  PRZEŚLADOWAĆ  I  UPOKARZAĆ ,

                        JESZCZE  CZEKAM,

                        JESZCZE  WOŁAM

  SYNOWIE  MOI  NIE  DAJCIE  SIĘ  OSZUKAĆ  MOJEMU  WROGOWI. TO  MNIE  SIĘ  ODDALIŚCIE  I  MNIE  SŁUŻYĆ  MACIE, to jest  BIBLIA i DZIESIĘĆ  PRZYKAZAŃ  BOŻYCH, które dobrze znacie. Zastanówcie się komu służycie Moi synowie.Szacunek jest należny MNIE, TO JA  JESTEM  BOGIEM  I  KRÓLEM I   OCZEKUJĘ  KRÓLOWANIA   wybranego przez wasze serca, wasza wolę i wasze oddanie Mnie jako KRÓLOWI  WASZEMU.  W tedy będę wam pomagał wszystkim i chronił, nie dopuszczę takiego działania szatana, jak działa teraz i wyniszcza was a pragnie waszego unicestwienia. powiadam powracajcie czekam kocham was wszystkie umiłowane dzieci Moje.

WASZ  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL I  SĘDZIA  SPRAWIEDLIWY


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.PRZEKAZ 19.01.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko już ci mówiłem, że wiele oddanych i umiłowanych dzieci, powołałem do służby dla Mnie,  jest ich wiele i im Błogosławię, wspieram i daję pełną opiekę.  Jest wiele do tego powoływanych, oddanych Mi dzieci.

NIE  LĘKAJCIE  SIĘ,  MÓWCIE  O  MNIE  JAWNIE,  TO JA TYM KIERUJĘ  I  NIE  POZWOLĘ  NA  WYNISZCZANIE  MOICH  UMIŁOWANYCH  DZIECI  DŁUŻEJ. Kto zrozumie radował się będzie, ci co nie pójdą za Głosem Moim,  NIE  POSŁUCHAJĄ  SŁOWA  MOJEGO,  WIECZNIE CIERPIEĆ  BĘDĄ.

ZROZUMCIE  TO  JA  JESTEM

                                    JA CZEKAM

                                    JA WOŁAM

DZIECKO MOJE szatan  -  NAKRĘCA  SPIRALĘ  NIENAWIŚCI, KTÓRA SWOIM  ZASIĘGIEM  RUJNUJE  RODZINY,  MOJE DZIECI. NAKRĘCA SPIRALĘ  PRZEŚLADOWANIA,  KTÓRE  WYNISZCZA  UMIŁOWANE  DZIECI. WSZYSTKO POD PRZYKRYWKĄ  PRAWA.  POWIADAM WAM  WSZYSCY URODZILIŚCIE  SIĘ  WOLNYMI I NIECH  NIE  PRÓBUJĄ  WAM  MÓWIĆ,  ŻE  JEST INACZEJ.

 JA  JESTEM  DAWCĄ  ŻYCIA  I  ŚMIERCI

JA  JESTEM  BOGIEM  WSZECH - MOGĄCYM

I NIECH NIE STAWIAJĄ SIĘ NA MOIM MIEJSCU. POWIADAM WSZYSTKICH ROZLICZAŁ BĘDĘ I JEŚLI  SĄDZĄ,  ŻE  MAJĄ  MOC  WIĘKSZĄ  OD  BOGA - ROZPACZ NIE  PRZEBRANA OPAMIĘTAJCIE SIĘ  DZIECI, NIE CZYŃCIE  NIKOMU CO WAM  NIE  MIŁE.  INACZEJ  ZGINIECIE  NA  SĄDZIE  OSTATECZNYM  A  RADOŚĆ  szatan BĘDZIE  MIAŁ  O  WIELE  WIĘKSZĄ, NIŻ  WY  Z  GNĘBIENIA  MOICH  DZIECI. JESZCZE  WOŁAM,  JESZCZE  NAPOMINAM.   ZASTANÓWCIE SIĘ NAD  SWOIM WYBOREM. PÓŹNIEJ GO MIEĆ  NIE  BĘDZIECIE ILE  MIŁOŚCI  I  DOBRA  DASZ  DRUGIEMU,  TYLE  SAM  OTRZYMASZ.

WASZ  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  I  ZBAWICIEL  A  TAKŻE  ODKUPICIEL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 04.02.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Córko Moja Ewo,  KRÓLOWANIE! MUSI JAK NAJSZYBCIEJ NASTĄPIĆ TO WASZA WOLA,   TO WASZA MIŁOŚĆ, TO WASZE PRAGNIENIE SERCA BYĆ MUSI CZEKAM  NA  TO  JESZCZE   CZEKAM.TYLKO POPRZEZ ODDANIE SIĘ MI JAKO KRÓLOWI! WASZEMU WASZE OCALENIE BYĆ MOŻE  JESZCZE  CZEKAM, PÓŹNIEJ  BĘDZIE  ZA  PÓŹNO.  Z R O Z U M C I E   T O  szatan nie czeka.

  J E D N O C Z C I E   S I Ę   I   U P O M I N A J C IE - T O   B Y Ć   M U S I   !!!

WASZ  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  I  ZBAWICIEL  A  TAKŻE  ODKUPICIEL

MUSICIE TO ZROZUMIEĆ MOJE  DZIECKO,  PRAGNĘ WAS OTACZAĆ MIŁOŚCIĄ I OCHRONĄ - CZEKAM.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 05.02.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


DZIECKO MOJE TYLKO MOJE KRÓLOWANIE PRZEZ WASZĄ WOLĘ WYBRANE -TO WASZA DECYZJA BYĆ MUSI I WASZ WYBÓR I WASZA ŚWIADOMOŚĆ TO  WASZE  OCALENIE  BĘDZIE

Niech to wszystkie Moje dzieci, Moje umiłowane dzieci pojmą.  Tylko wtedy Mogę was ochraniać, ponieważ jako KRÓLwybrany przez was, Będę Mógł Otaczać was Opieką.  Wasza Wolna Wola, którą otrzymaliście to wasz wybór, to wasza decyzja to jest to, że albo wybieracie, życie ze Mną i Błogosławieństwo, albo ułudy Mojego wroga szatana i cierpienie i przekleństwo - które sobie sami wybieracie!   Bo on tylko to może wam dać,to jest jego miłość do was -zniszczyć, unicestwić.

DZIECI  MOJE  WOŁAM - OPAMIĘTAJCIE SIĘ DZIECI  MOJE  CZEKAM - ZAWRÓĆCIE

DZIECI  MOJE  KOCHAM WAS - ODWZAJEMNIJCIE SIĘ

P R A G N Ę   W A S Z E G O   S Z C Z Ę Ś C I A

WASZ  JEZUS  CHRYSTUS  K R Ó L
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 02.06.2014 ROK.BÓG OJCIEC:

TERAZ DLA WSZYSTKICH PRZEKAŻ MOJA EWO,  ŻE CZEKAM NA NICH,  ŻE PRAGNĘ ICH SZCZĘŚCIA I IM BŁOGOSŁAWIĆ,NIECH  POWRACAJĄ  NA  ŚCIEŻKI  PORZUCONE,  BO TYLKO TA  DROGA  DA  IM  PEŁNĄ  OCHRONĘ. POWRACAJCIE  DZIECI  JA  CZEKAM  NA  WAS.                          

JA  JESTEM  MIŁOŚCIĄ

JA  JESTEM  DOBREM

WASZ  BÓG I  STWÓRCA
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 07.02.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Tak córko Moja, Wszyscy dzisiaj  pragniemy przekazać O R Ę D Z I A do Naszych dzieci.  Niech powracają na Ścieżki Nasze.

KOCHAMY  WAS  MIŁOŚCIĄ  CZYSTĄ  I  PEŁNĄ,  CIERPIMY PATRZĄC  JAK BŁĄDZICIE I CIERPICIE NIEPOTRZEBNIE, SAMI SKAZUJECIE SIĘ NA TO CIERPIENIE,  DZIECI  ZROZUMCIE  TO

W Y B I E R A J C I E  TYLKO  D O B R O !!! I  szatan pozostanie bez szans, już nic nie będzie mógł zrobić, jeśli jest dobro, on nie ma czego tam szukać, nie wytrzymuje TEGO -ucieka.  on  nienawidzi  dobra!!!.

 DZIECI  POWTARZAM  ZROZUMCIE  TO.WASZ  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  I  ZBAWICIEL

TYLKO  MIŁOŚĆ  CZYSTA,  TYLKO  DOBRO  WASZE  -  POWSTRZYMA  DZIAŁANIE  ZŁAKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 08.02.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dziecko Moje umiłowane, córeczko,  ciebie wybrałem również do służby Mojej, do przebudzenia swoich braci i sióstr, które są nieświadome działania szatana w ich życiu, jak manipuluje nimi, jak doprowadza ich do dramatu, jak podaje im swoje myśli za ich, jak oszukuje ich w życiu. Nie myślą już o niczym tylko jak zdobyć, jak oszukać, jak wykorzystać, jak się zemścić- to wszystko jego dorady, to jego pomysły, to jego podszepty.  A GDY OSIĄGA CEL NISZCZY TYCH LUDZI, JUŻ SĄ JEGO!!!, taka to wielka pomoc i miłość.TO  JA  JESTEM  SĘDZIĄ  SPRAWIEDLIWYM  I  OSĄDZĘ  SPRAWIEDLIWIE  WSZYSTKICH. Nie musicie wy słuchać jego poleceń, jego dorad, jego mściwość wykonywać. Dzieci opamiętajcie się, TO  JA  JESTEM  BOGIEM  i pragnę was otoczyć miłością i Błogosławić wam.  Pragnę otoczyć was opieką, gdzie on władzy nie ma, ale tylko w zjednoczeniu ze Mną to osiągniecie.Powtarzam dzieci umiłowane Moje, przestańcie słuchać szatana, idźcie na Moje Drogi - tam tylko dobro, tylko miłość i pełna ochrona wasza.  Wszystkich Sądził Będę i wy niepokorni Ręką Sprawiedliwości ocenieni będziecie.

              JESZCZE WOŁAM DO WAS!

               JESZCZE CZEKAM NA WAS!

              OPAMIĘTAJCIE  SIĘ!

BĘDZIECIE KRZYCZEĆ,  ALE KRZYKU MOICH CIEMIĘŻONYCH DZIECI NIE SŁYSZYCIE, TYLKO PASTWICIE SIĘ NAD NIMI BO MACIE PRZEWAGĘ, BO MACIE TAKĄ MOC? POWIADAM TO PYCHA WAMI KIERUJE I UŁUDA WAS WSPIERA, ALE TO TYLKO BŁYSK A PÓŹNIEJ BĘDZIECIE CIERPIEĆ. JESZCZE  JEST  CZAS.

WASZ  BÓG  I  SĘDZIA  SPRAWIEDLIWY JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL

KAPLICA  ADORACJI  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU   PRZEKAZ 09.02.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Synowie Moi przestańcie  prześladować  Moje dzieci, macie służyć Mnie a nie Mojemu wrogowi. Przestańcie prześladować Moje owieczki, które błądzą bez waszego scalenia, bez waszego prowadzenia. Nie rozganiajcie Moich umiłowanych owieczek.  Przestańcie prześladować Moje dzieci wybrane, Moich Synów,  którzy kroczą Moją Drogą, którzy kochają Mnie i Mnie  służą wiernie. OPAMIĘTAJCIE  SIĘ,  BO ŻAŁOWAĆ  BĘDZIECIE  ŻEŚCIE  SIĘ  NARODZILI.  JESZCZE CZEKAM, JESZCZE  WOŁAM, POWRACAJCIE. Sąd Mój surowym będzie, dla Moich nieposłusznych dzieci. Jeżeli słuchacie Mojego wroga i wykonujecie jego polecenia, on nagradzał was będzie.


 JEZUS CHRYSTUS KRÓL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY.


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.PRZEKAZ 10.02.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


CÓRKO MOJA, TYLKO CZYSTE WASZE SERCA I CZYSTE WASZE INTENCJE OCHRANIAŁ BĘDĘ. NIC DLA SIEBIE, WSZYSTKO DLA DRUGIEGO. MOJE DZIECKO -  WTEDY CAŁKOWITA MOJA MIŁOŚĆ, OCHRONA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MOJE SPŁYWAĆ NA WAS BĘDZIE.

WASZ  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL

JESTEM  BOGIEM  SPRAWIEDLIWYM

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  PRZEKAZ 11.02.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


 R O Z E Z N A J C I E   M O J E    S Ł O W A

MÓWCIE  O  MNIE  JAWNIE  DO  WSZYSTKICH I  NIE  LĘKAJCIE  SIĘ.

Szatan działa całą siłą, cała mocą złą. ALE  TYLKO  CZYSTE  SERCA,  INTENCJE  I  WOLA  W  ZJEDNOCZENIU  ZE  MNĄ  SĄ WAM

OCHRONĄ. ZROZUMCIE  TO  O  JAKŻE  UMIŁOWANE  MOJE  DZIECI.  WTEDY  NIE  MA  MOCY.  NIE  LĘKAJCIE  SIĘ.

Ł Ą C Z C I E    S I Ę    W S Z Y S T K I E   D Z I E C I M O J E

TYLKO  MIŁOŚĆ  CZYSTA,  TYLKO  DOBRO  WASZE,  TYLKO  CZYSTE  INTENCJE -  OCHRONĄ  W  PEŁNI. WTEDY  NIE  MA  MOCY  ŻADNEJ

KAPLICA ADORACJI  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU   PRZEKAZ 12.02.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Powtarzam wam dzieci Moje umiłowane.  NIE  LĘKAJCIE  SIĘ  PRAWDY,  MÓWCIE  O  MNIE  JAWNIE  I  OTWARCIE,  ONA  POCHODZI  ODE  MNIE. Powiadam wam Moje umiłowane dzieci  PRAWDA  POKONA  ZŁO,  PRAWDA  ZWYCIĘŻY.  Kłamstwo pochodzi od Mojego wroga, ono nie ma mocy. Tylko prawda, która jest dobrem, miłością pochodzi ode Mnie. TO  WASZE  ZWYCIĘSTWO  I  OCALENIE.  Mój wróg szatan, usiłuje was zastraszyć, prześladuje was, wyniszcza, kłamstwo chce osiągnąć na lęku. POWIADAM WAM,  NIE  LĘKAJCIE  SIĘ.  Idźcie drogą prawdy i miłości czystej, to wszystko ode Mnie pochodzi a Ja wspierał was będę i Błogosławił. NIE LĘKAJCIE SIĘ.  ZŁO PRZED PRAWDĄ I DOBREM BĘDZIE DRŻAŁO, ROZPŁYNIE SIĘ.  TO WASZE  ZWYCIĘSTWO.

    BŁOGOSŁAWIĘ WAS WSZYSTKIE DZIECI MOJE

          IDŹCIE  DROGĄ  PRAWDY

WASZ  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 13.02.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Córko Moja, działa całą mocą na Moje jakże umiłowane Mi dzieci.  Rozeznajcie to !!!  Pragnie was  UDRĘCZYĆ - to jego cel.  Nie słuchajcie jego podszeptów. Idźcie Moją drogą NAPOMINAM WAS  dzieci  Moje.  Ufajcie, nie lękajcie się jego działania, jeśli będą nieskuteczne, odsunie się częściowo.  Tak córko masz wydać książkę, uczyń to jak najszybciej Moje dziecko.  Moje umiłowane dzieci błądzą a to będzie a to będzie światłem przewodnim jak powiedziałem, które oświetlać będzie im drogę do Mnie. Ewo obrazy masz namalować, masz dopilnować Moje dziecko, to zadanie twoje i z tego rozliczał cię będę. Obrazy masz w książce ujawnić i wszystka opisać.Bo to działanie jest Moje, nie jesteście sami, lecz musicie być tego świadomi. Inaczej błądzicie Moje dziecko a szatan żniwo zbiera.  Dlatego posługuję się wami dziecko Moje, nie oglądajcie się na innych.  Pracujcie na Moją Chwałę, a Ja was wspieram i Błogosławię.  Wypełniajcie tylko wolę Moją, Moje o jakże umiłowane dzieci.


WASZ BÓG I OJCIEC  JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL  


NIE  LĘKAJCIE  SIĘ !!!  ALE  CZASU  JEST  NIEWIELE

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 14.02.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Tak córko Jestem smutny z powodu tego, to szatan wprowadza wam myśli i wypełnia dzieło swoje, to wy zdecydowaliście się Mi służyć a nie wsłuchiwać się w słowa jego.  Będę was z tego rozliczał dzieci Moje.  To Moje Dzieła i wzajemnie się wspierać macie i łączyć, pociągać i uświadamiać resztę Moich dzieci, które są nieświadome Mojego Wielkiego Działania w ich życiu, dlatego Mnie odrzucają. Moje umiłowane dzieci nie szukajcie swojego własnego sukcesu, bo to droga nie Moja, tam Mnie nie znajdziecie. POWIADAM WAM, KTO ZA MNĄ NIE PODĄŻA, TEN KRÓLESTWA MOJEGO OGLĄDAŁ NIE BĘDZIE. TYLKO CZYSTE INTENCJE SERCA BŁOGOSŁAWIŁ BĘDĘ I WSPIERAŁ.


JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.PRZEKAZ 15.02.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Córeczko Moja umiłowana, wielką radość Mi czynisz przychodząc do Mnie o jakże Jestem szczęśliwy widząc twoje rozpalone serce czystą intencją służenia Mnie o jakże Mi to radością jest wielką. Dlatego tak chętnie witam cię dziecko, przed obliczem Moim, Moja dziecino umiłowana.  Jakim że jesteś balsamem dla Ran Moich,Moja dziecino umiłowana, jak twoje serce pragnie Mi służyć i wszystkim braciom.  Ewo, Moja umiłowana córko obdarzona Duchem Świętym i nim przepełniona,tak bardzo radujesz Serce Moje, Moja o jakże umiłowana dziecino Moja.  Ja i Moja  Matka, która umiłowała i otacza opieką i wysłuchuje twoich próśb i Oręduje za nimi, Jak Mój Ojciec Bóg Wszech-Mogący umiłował serce twoje. Nie trwóż się, nie rozpaczaj nad działaniem szatana.  Twoje serce jest tak czyste, że nie jest w stanie zniszczyć niczego za czym wymadlasz, o co prosisz i co wykonujesz dziecko Moje. Czyń swoją powinność a My cię Błogosławimy i wspieramy.


JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 16.02.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


A DLA ŚWIATA PRZEKAŻ, MOIM JAKŻE UMIŁOWANYM DZIECIOM.  

Niech kroczą za światłem co jaśnieje nad nimi, ono oświeca ich serca i Moje Drogi.

          Niech kroczą nimi i się nie poddają,

             Niech szeptów i złych dorad swojego wroga, za swoich nie mają.Chodźcie dzieci na ścieżki niebiańskiego kwiecia

               I nie zamyślajcie się nad doczesnym życiem.

               To światło poznacie, bo pełne miłości dobrego odblasku.

               A gdy już będziecie na Drodze do Nieba, niczego wam nie zabraknie wody ani chleba.

      Tylko miłość was otaczać będzie i wszystko w okół wam życzliwe będzie.

  Nie lękajcie się Moje dzieci umiłowane i nie zastanawiajcie, Ja daję wam Ochronę.

      Ochronę od złego i od jego dorad, ale wasza Wola jest z was każdego wolna.

      I żeby to światło do was docierało, drzwi Woli otwórzcie i przyzwolenie dajcie.


                                                Reszta sama przyjdzie.

              Takim to pragnieniem Moim jest od wieków, objąć wszystkie dzieci,

            Żeby już cierpienia więcej nie zaznały, tak bardzo was proszę,

                      Nie mówcie Mi, że Jestem wspaniały, tylko do Mnie wróćcie.


WASZ  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  I  ZBAWICIEL  A  TAKŻE  ODKUPICIEL


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 20.02.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Ty wiesz córko, że przyszliście na ten Świat, aby zapracować sobie na wieczność. W sercu waszym ma być tylko dobro, miłość i przebaczenie dla drugiego.  Ja Jestem Sędzią Sprawiedliwym i wszystkie uczynki będę wam liczył.  Miejcie tego świadomość, to Ja Jestem Bogiem i wymierzam sprawiedliwie.  Teraz dzieci Moje szatan całą siłą atakuje Moje ukochane dzieci.  Czas jego jest policzony, dlatego pragnie jak najwięcej zniszczenia uczynić. POWIADAM WAM OPAMIĘTAJCIE SIĘ.  Łączcie się w tej walce, siejcie ziarno a Ja rozliczał będę każdego. Każdy zda ze swojego postępowania. Zsyłam i dopuszczam choroby na was, abyście się opamiętali w czynieniu zła i szerzeniu nienawiści.  OPAMIĘTAJCIE SIĘ!!!  NIE SŁUCHAJCIE!!! jego podszeptów, on was zniszczy a czasu powiadam macie niewiele.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL


      TYLKO POPRZEZ KRÓLOWANIE MOJE OCALENIE WASZE

       INNEJ DROGI NIE MA

       JESZCZE  WOŁAM,  JESZCZE  NAPOMINAM,  JESZCZE  CZEKAM.

       OPAMIĘTAJCIE  SIĘ  DZIECI  MOJE !!!

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 22.02.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dzieci Moje umiłowane, oplatajcie łańcuchem miłości Całą Ziemię.  Wspierajcie się i pomagajcie wzajemnie sobie. Niech nie pozostawia nikt nikogo, brat brata bez wsparcia miłością i dobrem.  Wy Moje umiłowane dzieci jesteście WOLNE, urodziliście się WOLNYMI LUDŹMI przeznaczonymi do czynienia dobra.  MACIE  MNIE  NAŚLADOWAĆ, bo po to przyszedłem do was, aby wam pokazać jak macie żyć, jak macie postępować w życiu, jeden wobec drugiego a na pierwszym miejscu Ja i wtedy będę was wspierał, Błogosławił i pomagał wam.

Dzieci Moje umiłowane nie pozwólcie działać złu w sobie, nie wsłuchujcie się w szatańskie podszepty. Tylko miłość i tylko dobro, to ode Mnie pochodzi i tą drogą kroczcie i nie oglądajcie się za siebie i Powiadam, kto pójdzie za Głosem Moim szczęściem wiecznym radował się będzie. Niech każdy z was umiłowane Moje dzieci w drugim zobaczy Mnie. NIE  OTWIERAJCIE  SWOJEJ  DANEJ  PRZEZ  BOGA  WAM  WOLI  NA  ZŁO. Szukajcie Moich Dróg i powracajcie, bo kocham wszystkie dzieci Moje o jaką jesteście Mi radością, jak czynicie dobro.To jedyna droga do pokonania zła, OTACZAJCIE  SERCEM  DOBRYM  I  MIŁOŚCIĄ  CZYSTĄ  CAŁY  ŚWIAT.  Wspierajcie się o jakże umiłowane dzieci Moje. WASZ BÓG I STWÓRCA.

                                           JESTEM PANEM TEJ ZIEMI

                                             JESTEM PANEM TEGO ŚWIATA

                                            JESTEM WASZYM  K R Ó L E M

ALE CZEKAM NA WASZE ODDANIE I OTWARCIE NA TO - WASZEJ WOLI OD WAS MOJE UMIŁOWANE DZIECI.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 23.02.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko Moja, przekaż siostrom i braciom i przypominam im, iż każdy z was zdawał będzie rachunek ze swoich uczynków, nie tłumaczcie się postępowaniem drugiego.  To ty synu i córko, Moje jakże umiłowane dzieci, swoją wolą wybieracie swoje postępowanie i z tego rozliczał was będę.

NIE  LĘKAJCIE  SIĘ!   POWIADAM WAM NIE USTRASZAJCIE, KTÓRY Z WAS WYCIĄGNIE RĘKĘ NA SWOJEGO BRATA A  NIE PODA MU JEJ Z MIŁOŚCI, SAM  SIEBIE SKAZUJE NA CIERPIENIE! To nie wy Moje umiłowane dzieci decydujecie za drugiego człowieka.  To umiłowane dzieci odpowiadacie za siebie, miejcie tego świadomość.  Jeśli świadomie wyrządzasz krzywdę drugiemu, ona cię spotka i dotknie. Taka Jest Wola Moja, która się wypełnia. Powiadam wam miłujcie się na wzajem, przebaczajcie i wspierajcie się a radować się będziecie, teraz na Ziemi i w Niebie na Wieki Wieków AMEN.  

WASZ BÓG I STWÓRCA

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 24.02.2014 ROK.  SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

BOGIEM córko  WSZECH - MOGĄCYM  JEST  MÓJ  OJCIEC,  ALE  JA  JESTEM  JEGO  SYNEM,  KTÓRY  WAS  WYBAWIŁ  SWOIM  CIERPIENIEM I  MIŁOŚCIĄ  I  CZCIJCIE  MNIE  NALEŻYCIE !!!  MOJE  O  JAKŻE  UMIŁOWANE  DZIECI,  WYMAGAM  OD  WAS  NALEŻNEGO  MI  SZACUNKU BO  JESTEM  WASZYM  BOGIEM  I  KRÓLEM  I  WSZYSTKO  ODE  MNIE  POCHODZI. Tak jak ci to Ukazałem córko Moja.  Tak bardzo pragnę was Moje umiłowane dziecko ochronić od cierpienia, od Mojego wroga szatana, który działa na was nieustannie i jeśli go słuchacie wyniszcza was, o jakże wielkie wasze  jest cierpienie, niepotrzebne!!! SŁUCHAJCIE  MNIE -  DOBRA I  MIŁOŚCI I  PODĄŻAJCIE  NA  ŚCIEŻKI  MOJE,  MOJE  UMIŁOWANE  WSZYSTKIE  DZIECI. DOPÓKI  ŻYJECIE  TUTAJ  NA  ZIEMI,  CZEKAM  WASZEGO NAWRÓCENIA,  POWRACAJCIE  DZIECI  MOJE,  PRAGNĘ  WAS  OCALIĆ,  PRAGNĘ  WAS  PRZYTULIĆ.

JESZCZE  CZEKAM,  JESZCZE WOŁAM.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 26.02.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

CÓRKO  MOJA WOŁAJ  DO  MOICH  DZIECI,  DO  MOICH OWIECZEK,  DO  MOICH  SYNÓW  UMIŁOWANYCH. JESTEM  POZBAWIONY  SZACUNKU, UPOKARZANY.  MOJE CIAŁO NAJŚWIĘTSZE JEST BEZCZESZCZONE !!!  RĘKAMI  NIEGODNYMI !!! POWIADAM  WAM,  KTO  NIE POJMIE TEGO! NIE ZAZNA SZCZĘŚCIA ANI NA ZIEMI ANI PÓŹNIEJ.

TYLKO  MOIM  SYNOM  DAŁEM  DAR  DOTYKANIA  MOJEGO  CIAŁA,  SĄ  MI  P O Ś L U B I E N I !!!

TAK  JAK  MĄŻ  ŻONIE I ŻONA  MĘŻOWI I  ONI TYLKO!!!  POPRZEZ   S A K R A M E N T     M A Ł Ż E Ń S T W A!  MAJĄ  PRAWO DO SWOJEGO CIAŁA, G O D N I E  NIM  ROZPORZĄDZAĆ.  TAK  KAPŁANI  MOI  SYNOWIE  UMIŁOWANI  I TYLKO ONI !!!  MAJĄ PRAWO WZIĄĆ MNIE DO  KONSEKROWANEJ DŁONI  I PODAĆ DO UST!!! NA  KOLANACH !!!    PRZYJMUJĄCYM  MNIE  GODNIE  !!!   MOIM  UMIŁOWANYM  DZIECIOM.

Z R O Z U M C I E!!!   INACZEJ  NIE  MA  ŁASK,  DLA  MOICH  DZIECI  I  STĄD NIE  MOŻECIE  TEGO  POJĄĆ,  ZROZUMCIE  TO.  JESTEM  WASZYM  BOGIEM  I  WYMAGAM  OD  WAS  SZACUNKU. POWIADAM  WAM,  JESZCZE  DAŁEM  WAM  TEN  CZAS,  LECZ  JEST  ON  KRÓTKI. PRZESTAŃCIE DRWIĆ  ZE  MNIE,  BO  GORZKA  NAGRODA  WAS  SPOTKA.  NAWRACAJCIE  SIĘ,  ROZEZNAJCIE  I  ZROZUMCIE  WSZYSTKIE  DZIECI  MOJE.


WASZ  BÓG  I  SĘDZIA  SPRAWIEDLIWY  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  I  ZBAWICIEL


                                                                     MARZEC

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 01.03.2014. ROK SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

PRZEKAŻ :  Nie żądam dziecko Moje niczego od was ponad wasze siły.  Służycie Mi wiernie i wykonujcie Moje polecenia, które wam przekazuję.Niczego więcej od was nie oczekuję, Moje umiłowane dzieci.  Ewo, Moje Słowa mają być takie, jakie słyszysz, jak Mówię do ciebie.  Mówię tak, aby wszystkie Moje dzieci umiłowane mogły pojąć, mogły to zrozumieć. Tak bardzo was kocham wszystkie Moje umiłowane dzieci.  Powracajcie na Moje Drogi, bo czas jest krótki a szatan Mój wróg i wasz zarazem, wielce się raduje ze swoich osiągnięć.  Dzieci Moje umiłowane wspierajcie się w rodzinach, szanujcie wzajemnie i pomagajcie sobie.  Tylko dobro, tylko miłość to Droga do Mnie.  Powiadam wam, kto nie posłucha Moich Słów. Kto Mnie nie miłuje i nie idzie za Głosem Moim, cierpiał będzie od Mojego wroga. Jeszcze czekam,  Jeszcze wołam, wracajcie na Moje Ścieżki, abyście nie musieli płakać i rozpaczać, abyście nie musieli cierpieć wiecznie.

JAKŻE JA WAS KOCHAM MOJE UMIŁOWANE DZIECI.                                                                        

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 02.03.2014 ROK  SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

A DLA ŚWIATA PRZEKAŻ MOJE DZIECIĘ, ŻE TAK WIELKIE ZŁO CZYNI NA TYM ŚWIECIE,  ŻE MOJE  DZIATECZKI  WRACAJCIE W RAMIONA BO RADOŚĆ jego BĘDZIE WIELKA  LUDZKOŚĆ  ZAGROŻONA. I  NIE  MÓWCIE  DZIECI, ŻE  PAN  BÓG WYBIERA, BO TĄ DECYZJĘ  PODEJMUJE  WASZA WOLA,  ALBO  CHCECIE  NIEBA,  ALBO  POTĘPIENIA.  TAK  WIĘC  WYBIERAJCIE  DO  NAS  POWRACAJCIE MODLITWĄ,  POKUTĄ, SERCA  OTWIERAJCIE,  ORAZ  SWOJĄ  SKRUCHĄ  ŁASKI  WYPRASZAJCIE.  BO  NASZE  RAMIONA DLA WAS SĄ OTWARTE,  LECZ  PRZYJŚĆ WY  MUSICIE  ME  DZIECI  UPARTE. TAK  BARDZO  PRAGNIEMY  WAS  DO SERCA PRZYTULIĆ I  MIŁOŚCIĄ PEŁNĄ  JAK KOŁDRĄ OTULIĆ.             POWRACAJCIE DZIECI szatan  NIE  WYBIERA  I  NA  WSZYSTKICH  WŁADNYCH  DECYZJĄ  NAPIERA, BO  PRAGNIE  WAS  DRĘCZYĆ  DZIECI  ME  KOCHANE  W  TYM  JEGO  PRZYJEMNOŚĆ  JAK  WSZYSTKO  ZNISZCZONE,     WTEDY  U  NIEGO  WESELE  I  RADOŚĆ  OGROMNA  A  MOJA  OWCZARNIA  LEDWO  JUŻ  PRZYTOMNA.POWIADAM  WAM  DZIECI  ,  JESZCZE  WYBIERAJCIE  I  DO  NAS  W  RAMIONA  WSZYSTKIE

PRZYBYWAJCIE, WARUNKIEM  JEST  MOIM,  MOJE  KRÓLOWANIE  I  MOJA  KORONA,  WTEDY  WAS  OPIEKĄ  OTOCZĘ  BEZPIECZNĄ. DZIECI  MOJE  O  JAKŻE  UDRĘCZONE  PRZEZ  MOJEGO  WROGA  JESTEŚCIE.CZEKAM  NA  WAS,  KOCHAM  WAS.

                POWIADAM  UZNANIE  MNIE  KRÓLEM,  WTEDY  WAS  OCHRONIĘ,  WTEDY  WAS  PRZYTULĘ.

WASZ  BÓG  I  STWÓRCA    JEZUS  CHRYSTUS  KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.  PRZEKAZ 05.03.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

   TAM CÓRKO MOJA, GDZIE NIĆ MIŁOŚCI I DOBROCI SWOJE ŹRÓDŁO ROZPOCZYNA, CHWYTAJCIE MOJE DZIECI W SERCA SWOJE  PODAJCIE SWOIM BRACIOM I SIOSTROM, NIECH ICH SERCA ROZPALI DO CZERWONOŚCI A W ŻARZE TEJ MIŁOŚCI ROZTOPIĄ WSZYSTKIE SWOJE NIEPEWNOŚCI I ZWĄTPIENIA.  BO MIŁOŚĆ, DZIECI MOJE JEST MOJA A JA NA WAS JĄ PRZELEWAM, OTWÓRZCIE SWOJE SERCA DZIECI ME UMIŁOWANE I NAPIJCIE SIĘ TEGO NAPOJU, KTÓRE Z SERCA MOJEGO JEST NA WAS ROZLANE, TYLKO SERCE SWOJE OTWÓRZCIE O DZIECI MOJE JAKŻEŚCIE MI UMIŁOWANE.  CÓRKO TAK PRAGNĘ, ABY TO WSZYSTKIE POJĘŁY, ABY ZROZUMIAŁY I DO MNIE OJCA BOGA I KRÓLA ICH SERCA PRZYLGNĘŁY.  A PRAGNĘ TYLKO WASZEGO UZNANIA ME DZIECI UMIŁOWANE I PRAGNĘ POPRZEZ MOJE KRÓLOWANIE  W WASZYCH SERCACH I DUSZACH DAĆ WAM PEŁNĄ OCHRONĘ, ALE TO WY ME DZIECI UMIŁOWANE OTWÓRZCIE DLA MNIE  SWEJ WOLI PODWOJE I JUŻ NIGDY NIE BĘDZIECIE SAMI, A JA UMIŁOWANE DZIECI MOJE WAS WTEDY OCHRONIĘ. CÓRKO MOJA PRZEKAŻ TO MOIM DZIECIOM I NIECH NIE ZADRĘCZAJĄ SIĘ SAMOTNYM TUŁANIEM W ŚWIECIE,   BO MACIE MNIE OJCA I KRÓLA I NIECH TO POJMIE WASZA PRZEWROTNA NATURA, NIECH ONA WAS NIE ZWODZI!.                                                                                                    MOJA JEST TYLKO PRAWDA I ODE MNIE ONA POCHODZI.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIELKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 06.03.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko nie obiecywałem, że będzie lekko ufaj bezgranicznie dziecko Moje i wypełniaj Wolę Moją, tak jak ci powiedziałem dziecko Moje umiłowane  jesteś Moim Głosem,który docierał będzie do Moich jakże umiłowanych dzieci.  Mój wróg szatan nienawidzi tego Dzieła, Mojego Dzieła tak bardzo, że będzie atakował poprzez wszystkie wsłuchujące się w jego podszepty dzieci Moje.  Powiadam Rozeznajcie o Moje jakże umiłowane dzieci,  Moi synowie powiadam wam słuchajcie Słów Moich i Rozważajcie, prowadźcie owczarnie Moją na pastwiska Moje.  Córko powiadam bądź pełna ufności w działanie Moje a Dzieło dokonywać się będzie.  Powracajcie dzieci na Ścieżki Moje.                                                             

JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 08.03.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

 Dziecko Moje służ Mi wiernie, nie zamartwiaj się czy wróg nie zniszczy tego, to Moje Dzieło Ma umiłowana dziecino i Ja decydował będę o tym. Wszyscy macie Wolną Wolę i Rozważajcie a Ja dziecko Moje, umiłowana córeczko jeśli ktoś podniesie rękę na Moje Dzieło przez pychę lub lenistwo Rozliczał Będę Ja.  Ne lękaj się, niech zarzucają że straszę, ale Ja Mówię wam Prawdę.  JESTEM PRAWDĄ I ŻYCIEM WIECZNYM,  kto tego nie pojmie szatan rozliczał go będzie.  Tak córko Powiedziałem Królem piekła, tak dziecko jestem Królem Wszech Świata, a zarządza w piekle swoimi zdobyczami on Mój wróg i to on ich wynagradza.  Ale Ja umiłowane dzieci Moje Mówię do was, dlatego uważnie słuchajcie Głosu Mego. Ja was nie straszę, Ja Mówię do was prawdę.  Jeszcze jest czas, jeszcze czekam zrozumcie to o jakże umiłowane dzieci Moje. Dziecko Moje nie ma i być nie może otrzymanie nagrody i Mojego Błogosławieństwa i Mojej Ochrony w postępowaniu w złu.  Jeżeli tego nie pojmiecie dzieci Moje, będzie lament i rozpacz wieczna.  Jeżeli wsłuchacie się podszepty szatańskie on rozliczał i wynagradzał was będzie za takie postępowanie nie ma i być nie może Mojej nagrody.  Jeżeli wy litości nie macie.  I Mojej litości odczuwać nie będziecie.  Powracajcie czekam na was, wszystkie dzieci są Moje. Powiadam wam czas jest krótki, Moje Królowanie Wam Ochroną będzie.  Kocham wszystkie dzieci Moje.  Córko tak szatan oplata ich kłamstwem, że pojąć prawdy nie Mogą, opamiętajcie się jeszcze wołam.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL,  WASZ BÓG I STWÓRCA

Jest tyle zła na ziemi, nie szanują się wzajemnie, słuchają mojego wroga a pragną pomocy ode Mnie.  OPAMIĘTAJCIE SIĘ DZIECI MOJEKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Przekaz 09.03.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Tak dziecko Moje umiłowane pisz przekaz i uświadamiaj wszystkie dzieci Moje. Po Zmartwychwstaniu wstąpiłem do otchłani dziecko Moje, tam znajdowały się wszystkie dzieci Moje i wszystkie dusze, które po śmierci czekały na odkupienie ich win. To właśnie uczyniłem za nich umierając na krzyżu, Odkupiłem ich. Wówczas dziecko Moje z otchłani powstało Niebo, dla Świętych Moich umiłowanych Mi dusz. Czyściec dla tych, którzy jeszcze muszą odpokutować swoje winy i dla wielbicieli Mojego wroga szatana, których oszukał, którzy pozwolili Mu na to - piekło, szatan tam jest gospodarzem dziecko Moje,taka była umowa, ale Królem Wszech Świata Jestem Ja i Moc Moja jest Boska dziecko Moje i nikt nie jest wyższy z wyjątkiem Mojego Ojca Boga Wszech- Mogącego ode Mnie.  Jestem Jego Synem i Panem Wszech Świata i Królestwo Moje jest Wszelkie. Tak to pojmujcie dzieci Moje umiłowane, tak bardzo pragnę waszego zrozumienia, powracajcie w Moje Ramiona wszystkie dzieci Moje.

 WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL, JESTEM SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM I SUROWYM

LECZ KTO KROCZY MOIMI DROGAMI I NA MOICH ŁĄKACH UCZTĘ SPOŻYWA, TEN POWIADAM WAM DZIECI MOJE UMIŁOWANE SZCZĘŚLIWYM NA WIEKI.

JEZUS CHRYSTUS KRÓL


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 10.03.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

DZIECKO MOJE, GŁOŚ DO MOICH JAKŻE UMIŁOWANYCH DZIECI - NIECH SIĘ PROSTUJĄ, NIECH JAK NAJWIĘCEJ CZASOPISM BĘDZIE MOICH.  MÓJ WRÓG ZALEWA SWOIM BŁOTEM WSZYSTKO  I ZAMIAST SKAŁY DZIECKO MOJE UMIŁOWANE, MACIE POD NOGAMI GRZĘZAWISKO A NA NIM, MĄDROŚĆ WASZA NAKAZUJE PEWNIE SIĘ NIE CZUĆ, WIĘC JA WAS PROSTUJĘ.  MOJE SŁOWO, NIECH ROZBRZMIEWA WSZĘDZIE I KAŻDE MOJE DZIECKO ROZRÓŻNIAĆ GO BĘDZIE I POWRACAJCIE DZIECI NA MOJĄ OPOKĘ, BO GRZĘZAWISKO JEST DLA WĘŻOWISKA. A MOJE DZIECI SUCHĄ STOPĄ NIECH STĄPAJĄ PO MOJEJ ZIEMI.  NIE SŁUCHAJCIE SŁÓW WĄTPLIWOŚCI I ŻE WAM SIĘ NIE UDA, BO TO JUŻ MOJE DZIECI JEST SŁYSZALNA OBŁUDA.  JA BŁOGOSŁAWIŁ BĘDĘ MOJEJ PRAWDZIE, DLATEGO PROSZĘ JEJ SIĘ NIE LĘKAJCIE. MÓWCIE ODWAŻNIE I KROCZCIE DOSTOJNIE I MIMO ZASTRASZEŃ ŚPIJCIE DZIECI SPOKOJNIE A NA szatana i jego sługusów. ŚWIĘCONA WODA I PRAWDA I MIŁOŚĆ I PRZEKONACIE SIĘ SAMI NIEBAWEM, JAK WĘŻOWE PLEMIĘ PORZUCI DZIAŁANIE. BO NA MIŁOŚĆ I DOBRO MOCY ONO NIE MA I ZACZNĄ POWRACAĆ DZIECI W ME RAMIONA.

WASZ BÓG I STWÓRCA   JEZUS CHRYSTUS KRÓL
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ  11.03.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Powiedziałem ci Ewo, już ci dziecko mówiłem, że szatan Mój wróg nienawidzi prawdy Moje dziecko, nienawidzi miłości Moja córko,  nienawidzi oddania się Mi przez was.  Nie zniesie tego, ucieka przed tym i dlatego tak bardzo nienawidzi was dzieci umiłowane, tam gdzie tylko da radę i poprzez wszystkich, gdzie się może wcisnąć, będzie przeciwdziałał wam.  Nie lękajcie się dzieci Moje, nie zważajcie na jego działanie nikczemne, ratujcie owieczki Moje, Moje o jakże umiłowane dzieci.  on zatacza coraz to szerszy krąg nienawiści. Tylko miłością, tylko dobrem i Drogą ze Mną i we Mnie zwycięstwo wasze.  Jeszcze czekam, Jeszcze  wołam umiłowane dzieci Moje.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 14.03.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko Moja przekaż umiłowanym Moim udręczonym dzieciom, że cierpienie ich jest niepotrzebne, nie ma takiej potrzeby dzieci Moje abyście się zadręczały.To wszystko czego się obawiacie od czego lęk odczuwacie to szatańskie dzieło Moje umiłowane dzieci.

Obudźcie serca swoje i sumienia swoje i kroczcie drogą prawdy i miłości a Ja Błogosławił was będę wspierał i pomagał wam we wszystkim.

Ufności Moje umiłowane dzieci, nie jesteście osamotnieni, lecz tej samotności nie wybierajcie sami.  Powiadam wam, kto Moją Drogą  podąża i Głosu Mojego Słucha zła się nie ulęknie.  Dziecko Moje umiłowane, przekaż to braciom i siostrom swoim Ja Daję Ochronę.  Tyś udręczona córko Moja,  bo szatan nienawidzi Moich dzieci, Wielkie Dzieło przez ciebie Ewo Moja powstaje i wiele dzieci się budzi.  Lecz w pełnej Ochronie dziecino Moja jesteś i nie odczuwasz zagrożenia.  Moja Opieka to Moja nagroda i miłość i dobro i krzywda zwyciężona.  Przekaż to dziecko, niech powracają i Moją Opieką niech się radują Me dzieci umiłowane.  Ja czekam na was i boleję, bo tak żeście udręczone a szczęścia waszego pragnie Moje Serce i żeby żadne Moje dziecko nie było w rozterce , bo to ode Mnie wszystko pochodzi i dobro i miłość.  Takim pragnieniem jest Moim dziecino, aby to wszystkie dzieci zrozumiały i Serce Moje boleje jak szatan ułudą zadręcza was i zamiast radości w was boleść ogromna, usłyszcie to dzieci i powracajcie w Moje Ramiona. Modlitwa codzienna różańcowa, bo Moja Matka pomagać wam gotowa i łzy roni bezustannie jak cierpienia jej przysparzacie. Ja za was boleść oddałem ogromną i Matka Moja, a teraz patrzy jak ta była boleść daremna a szatan dalej żniwo zbiera, ułudą, oszustwem, przemocą  Moje dzieci poniewiera.  A wy Moje dziatki do walki gotowe i ramiona macie otwarte, lecz dlaczego ze sobą  a nie z nim czartem, otwórzcie serca i powracajcie, zrozumcie wreszcie i jego nie słuchajcie.  Tak bardzo was kocham i bardzo boleje jak Moja owczarnia w rozpaczy boleje.

POWRACAJCIE WASZ BÓG  JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.   PRZEKAZ 21.03.2014 ROK. SŁOWA SIOSTRY FAUSTYNY:


Nie jesteś tutaj sama Ewo,są tu z tobą święci święta Faustyna, również ona opiekę nad tobą trzyma.  Siostro Ewo wielką misją obdarował cię Pan i ja wspierać  cię będę i inni święci również, my ci nieustannie siostro pomagamy, bo Dzieło to wielkie jest.  To ocalenie dusz, które w tej chwili nie wiedzą, gdzie ich miejsce  jest i słyszą głosy czarcie i wykonują ich podłości uparcie a w nich tylko zguba i ból i żal a nienawiść jest tak wielka, że Pan Jezus Chrystus Bóg  idą na dalszy plan a rozliczenie będzie z planu pierwszego i nie doczekają Nieba Miłosiernego. Tak siostro taki to z niego dobrodziej.                                                                            SIOSTRA FAUSTYNA

SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Tu chóry anielskie śpiewają i wielką radość mają, boś z nami dziecino kochana i masz zawsze zgięte kolana z miłości i dobroci swojej.  Idź dziecię i pracuj na Chwałę Nieba, bo tak teraz wymagamy i tak jest potrzeba.

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 22.03.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko Moja zapisuj Słowo i ujawniaj go Światu. Niech słuchają, niech rozważają, niech rozeznają dzieci Moje.  Ten Dzwon przypominać wam będzie Moją obecność,  że Jestem, że Żyję, że Czekam na was. Nie jesteście pozostawieni sami sobie, dzieci Ja pragnę wam pomagać, tylko zwracajcie się do Mnie, zauważcie Moją obecność przy was JA JESTEM Ja pragnę z wami rozmawiać, zauważcie Mnie i zaproście do swojego życia, bo kocham wszystkie dzieci Moje i pragnę waszego szczęścia i pragnę waszego zbawienia i pragnę waszej miłości umiłowane dzieci Moje.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 27.03.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

JAM JEST PRAWDĄ DROGĄ I ŻYCIEM I KTO GŁOSU MOJEGO POSŁUCHA I MOIMI DROGAMI PODĄŻA ZACHOWA ŻYCIE WIECZNE.DZIECKO MOJE DROGIE WOŁAJ I PRZYPOMINAJ DO WSZYSTKICH MOICH O JAKŻE UMIŁOWANYCH DZIECI NIECH ZROZUMIĄ I USŁYSZĄ MÓJ GŁOS. JA TAK BARDZO PRAGNĘ IM BŁOGOSŁAWIĆ. DZIECI MOJE, JEŻELI ZAUFANIE WASZE JEST TAK NIEWIELKIE DLA MOJEJ MIŁOŚCI I MOJEGO MIŁOSIERDZIA, DLA MOJEJ OBECNOŚCI W WASZYM CODZIENNYM ŻYCIU UCZYŃCIE MNIE KRÓLEM WASZYM Z WASZEJ WOLI I MIŁOŚCI - WTEDY WAS OTOCZĘ OPIEKĄ. WTEDY WAM POMOGĘ BO BĘDĘ MIAŁ ZGODĘ NA TO DZIAŁANIE, Z WASZEJ WOLI I SERCA - POJMIJCIE TO WSZYSTKIE DZIECI MOJE. ABYM MÓGŁ SAM DZIAŁAĆ W WASZYM ŻYCIU I PODEJMOWAĆ ZA WAS DECYZJE W OPIECE WASZEJ I ABYM MÓGŁ KIEROWAĆ WAS SAM NA ŚCIEŻKI MOJE.  KRÓLOWANIE MOJE BYĆ MUSI UPOMINAJCIE SIĘ O MOJĄ KORONĘ  I UZNANIE MNIE   PRZEZ WŁADZE I HIERARCHIE WASZE.  CZEKAM NA TEN DZIEŃ.  NIE MOGĘ WAM POMAGAĆ W WASZYCH DECYZJACH, JAKO WASZ SŁUGA Z KORONĄ CIERNIOWĄ NA GŁOWIE. JESTEM WYŚMIEWANY, JESTEM LŻONY, JESTEM OPLUWANY I PONIEWIERANY OD 2000 LAT!!!   NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO A JA KOCHAM MOJE DZIADKI.

JESTEM KRÓLEM I PRAGNĘ BYĆ KRÓLEM WASZEJ WOLI Z WASZEGO WYBORU.

MOI SYNOWIE KRÓLUJĄ NA MOICH OŁTARZACH A JA MOJE KOCHANE DZIADKI JESTEM OFIARĄ DLA NICH. ODKUPIŁEM WINY ODDAŁEM SIĘ OPRAWCOM I ZMARTWYCHWSTAŁEM JAKO KRÓL ZBAWICIEL! TYLKO, ŻE MOJE DZIECI SĄ OSZUKIWANE I NIE ROZUMIĄ TEGO, MÓJ WRÓG DALEJ UTRZYMUJE ICH  W PRZEKONANIU, ŻE JA JESTEM OFIARĄ.  JA JESTEM KRÓLEM I WASZE WYBRANIE MNIE NA KRÓLA BYĆ MUSI!  WOŁAM DZIECI MOJE UMIŁOWANE NIE POZWÓLCIE SIĘ OSZUKIWAĆ NIE MUSICIE TAK  CIERPIEĆ, TYLKO POWRÓĆCIE DO MNIE DO MOJEGO OJCA, KTÓRY PRAGNIE RÓWNIEŻ WASZEGO  SZCZĘŚCIA, WYMADLAJCIE ŁASKI U MOJEJ UMIŁOWANEJ MATKI. TAK BARDZO PRAGNIEMY WAS OCHRANIAĆ


WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓL.


 


                                       KWIECIEŃ

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 05.04.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Dla Mojego syna Piotra, przekaż Moje umiłowanie, przekaż również córko Moja Ewo, że musicie się łączyć Moje umiłowane dzieci, to jest dla was nakazane przeze Mnie i wykonane być musi.  To Ja Jestem przewodnikiem i drogą tego Dzieła, również sami rozdrobnieni nie podołacie przebiegłości wroga.  To Ja Jezus Chrystus Król wołam do was Moje umiłowane dzieci wybrane przeze Mnie.  Nie pozwólcie, aby szatan działał wśród was, aby mącił w głowach i wprowadzał niepokój i niezgodę.  Nie pozwólcie dzieci na to, proszę zrozumcie. Ja powołałem was do służby dla Mnie, bo upodobałem sobie serca wasze i Ja kieruję tym Dziełem, aby wyzwolić Moje umiłowane dzieci z sideł szatańskich tak pośpiesznie przez niego wikłanych i przemawiam do was, abyście się nie pozwoliły wplątać w te sidła.  Ratujcie Moje dzieci, które nieświadome działania Mojego wroga wpadają w nie i oblepiają się i cierpią bardzo. Was Moje wybrane dzieci uświadamiam bez przerwy i pojmujcie to, bo bardzo cierpię z powodu takiego.  Synu Piotrze i pozostała Moja czeladko, tylko jedność i prawda i miłość i szacunek i dobro i pomoc jedno wobec drugiego, bo bardzo Mój wróg was atakuje. Jesteście w jego największej nienawiści i stąd wasze przygnębienie, ale w zjednoczeniu ze Mną w bliskości Mojej dzieci umiłowane Moje jesteście w pełnej opiece.

Upominajcie się o Moje Królowanie, łączcie się pod Moim sztandarem Chrystusa Króla, pod Moim wizerunkiem, nie spierajcie się o drobiazgi, tylko czyste działanie, czyste serca wasze i dążenie we Mnie jest dla was zwycięstwem.

WASZ BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL

Kocham wszystkie dzieci Moje i czekam waszego powrotu.KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 07.04 2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Nigdy już więcej się nie tłumacz nikomu, pracuj na Moją Chwałę nie zastanawiaj się, to Ja wybieram służebnice swoje i Ja decyduję. Ty wykonuj Ewo córko Moja umiłowana jedynie Moje polecenia, to jest twoje zadanie i powiadam nigdy nikomu nie tłumacz się, ciekawy jest szatan. on dobrze wie i zna Moją decyzję, ale działa poprzez wsłuchujące się w niego dzieci do niszczenia Mojego Dzieła. Nie ma takiej mocy i nie dokona tego, ale ty córko wiedz, że jego działanie poprzez ośmieszanie cię będzie również i poprzez działanie wyrafinowane, nie poddaj się tym uniesieniom to Ja cię wybrałem do służby Mojej i Błogosławię cię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 12.04.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Niech ci dziecię nie wmawiają, że szatan działa przed Moim obliczem, że ma większą moc, gdyby tak było nie dopuścił by tej prawdy, którą wykonuję przez was umiłowane dzieci Moje, które wybrałem do służby Mojej. Dałem ci poznać córko Moją miłość, dobroć, Mój gniew wszystkiego doświadczyłaś i ty wiesz, że nie pozwolę na jego działanie przed  NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM.  Ufaj Moja córko i pozwól na wsłuchiwanie się w jego działania. Mówię prawdę a ty tłumacz ją, mów o niej niech rozeznają to nie jest tak trudno pojąć, że domagam się szacunku Moje dziecko umiłowane i pragnę zrozumienia i pragnę chronić Moje dzieci, czy tak trudno to pojąc.  Mów do wszystkich a Ja czekam waszego zrozumienia umiłowane dzieci Moje.

Dziecko Moje nie szanują Mnie i nie szanują siebie a cierpieć będą, bo Sąd Mój jest Surowy.  JESZCZE JEST CZAS, JESZCZE CZEKAM.Wiele rzeczy zostało zmienionych, przeinaczonych.  Niewielkie różnice dokonały Łask próżnice a dzieci Moje cierpią bo kapłani nie wierzą, dzieci Moje rozeznajcie z nimi proszę.

JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 15.04.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA - SŁOWACJA

NA POLECENIE PANA JEZUSA W KWIETNIU 2013 ROKU PRZEKAZAŁAM OBRAZ CHRYSTUSA KRÓLA ( POPRAD- MATEJOWCE- FARA KOŚCIÓŁ KATOLICKI)


Tak córko zapisuj Moje Słowa, Moje dzieci są jego spragnione i złymi doradami otoczone a Słowo Moje to miłość dziecino i poprzez wsłuchiwanie się, każda Ma dziecina będzie bezpieczna.  Moje dzieci są spragnione dobra i miłości Mojej, więc wsłuchujcie się w nie dzieci a nie będziecie płakać na Świecie.

Dni ziemskiej pielgrzymki szybko przeminą i radować się będziecie ze Mną Moja umiłowana dziecino, Ja pragnę wam pomagać i was Błogosławić, lecz wy dzieci Moje musicie tego pragnąć i wasze serca rozradować i otworzyć na Moją miłość i działanie Moje i wtedy radość zapanuje.  Tobie córko z Serca Błogosławię w podróży twojej wypełniaj misję swoją, tam gdzie cię posyłam kieruj kroki swoje i niech w tobie nie rodzą się niepokoje, Ja cię dziecię wspierał będę.

Tak córko dopominaj się o Moją Koronę, twoja obecność jest tam nieodzowna będziesz przypominać im o Moim działaniu i niech pojmą dzieci Moje ze wstydem o swoim zaniechaniu.  Upominaj się dziecino i napominaj w Moim Imieniu, wtedy Moja córko będą zmuszeni do działania i może wreszcie zrozumią swoje zaniedbania. Upominaj się i Ufaj Me dziecię Boże na takich jak ty dziecino liczę i na ich służbę i na działanie, aż reszta pojmie i da zlitowanie nad sobą dziecino i przejrzą Moje dzieci na obraz przed sobą i pojmą co jest najważniejsze wraz z Moją Osobą i zrozumią Me dzieci kochane jak przebiegle i podle przez Mego wroga szatana są wykorzystywane!!! Ufaj Mi córko umiłowana i Łaski wypraszaj dla swoich braci, bo Serce Moje przed prośbą serca topnieje i choć Moje Serce jest wielkie przed twoim maleje.  Kocham cię dziecino i Błogosławię tobie idź i nawracaj i uświadamiaj wszystkie dzieci Moje i Łączcie się Moje dzieci kochane, tak bardzo liczę na was macie Moją Ochronę a odwaga wasza jest Mi miłością.

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 18.04.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Pragnę ci Ewo dzisiaj przekazać, całą Moją miłość do Świata dla umiłowanych dzieci, które zostały stworzone do czynienia dobra do miłości czystej i darowania się, aby pojęły i zrozumiały jak wielką pustkę szatan czyni w ich życiu, przekaż im to Moja umiłowana córko, niech wsłuchują się w ciszy w Mój Głos. Ja przemawiam do nich bez przerwy, pragnę dla nich tej miłości i dobra, które jest im dane, niech nie wsłuchują się w głosy czarcie dziecko Moje i nie cierpią.  To od was zależy - tylko uświadomcie sobie to! zrozumcie i nie pozwólcie działać w sobie złym głosom, ich chętnie słuchacie, ale to ułuda i cierpienie a Ja boleję nad wami bezradny, bo nie chcecie słyszeć Głosu Mojego.  O jakże Ja was Kocham.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 20.04.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko Moja umiłowana, dziecko Moje Ja tak bardzo cierpiałem i cierpię nadal, ukrzyżowali Mnie i męczyli i czynią to do dziś.  Dzisiaj dziecko Moje ciężar ludzkich grzechów nie jest lżejszy dla Ran Moich tak pragnę, aby to zrozumieli.  Moje cierpienie jest o wiele większe jak na krzyżu, kiedy Moje dzieci słuchają głosu szatana i służą mu z tak ogromną mądrością własną i z taką miłością mu się oddają dzieci Moje, on radość ma ogromną z tego, że tak nikczemnie was oszukuje, że mu się to udaje a potem już tylko cierpienie i żal.  Dziecko Moje to nikczemnik działa z taką siłą i przekonuje dzieci Moje, że są przekonane o słuszności swojego postępowania a to ciemność i rozpacz i żal - to jest dzieło jego, udręczenie ludzi.   TYLKO DOBRO DZIECI MOJE I MIŁOŚĆ, ŻYJCIE WEDŁUG PRZYKAZAŃ BOŻYCH A OCHRONA WASZA PEŁNA I MIŁOŚĆ I DOBRO.  TAK BARDZO WAS PROSZĘ USŁYSZCIE MNIE

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PRZY KOŚCIELE ŚW. KLEMENSA. PRZEKAZ 22.04.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Widzisz córko Moja tak pragną Mojego Błogosławieństwa, lecz dla Mnie ich tutaj nie ma a Ja Bóg Stwórca Zwycięzca sam adoruję pośród niewielu a pragną szczęścia i świata sławy a gdzie Ja Bóg i Stwórca dla nich. Pragną spokoju i używek świata co szatan przed nimi roztacza a gdzie Ja Bóg dla nich Jestem, Moja miłość córko wylewa się dla nich, lecz dzisiaj obdarzę tylko tych, którzy pragną Mnie do Serca przyjąć. Dziś dzwony wybiły Me dzieci kochane z Serca Mego miłość dla was wylaną, Odkupiłem wasze winy, aby radość zapanowała wszędzie i niech każde Moje umiłowane dziecię świadome tego będzie, to źródło wody świętej w Łaskach wytrysnęło i do serca czystego Mych dzieci umiłowanych przylgnęło, dzieci Me kochane radość Ma ogromna, że będziecie mogły Łaskami się wzbogacić.  Pojmijcie to, powracajcie czekam.  Tak bardzo was umiłowałem wszystkie dzieci Moje.

WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓLADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PRZY KOŚCIELE ŚW. KLEMENSA . PRZEKAZ 22.04.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Usiądź dziecko Moje, Moja umiłowana córko Ewo, upominaj się o Moją Koronę. Lata i miesiące upływają a Moje umiłowane dzieci Moich Łask nie dosięgają a pragnę tego z całego Serca a przeszkodą w tym jest on bluźnierca i błądzą po krętych ścieżkach nie widzą Łaski i ich nie otrzymają - taki to z niego piewca. Melodyjnie wprowadza myśli swoje i mówi do Moich dzieci nie sięgajcie po Koronę on Królem jest, ale Łaski dzieci Moje umiłowane pełne otrzymacie jak Koronę od was otrzymam Ja Bóg Jezus Chrystus - Ja Jestem Zwycięzca!!! I Czekam na wasze zmiłowanie jak długo jeszcze dzieci Me Kochane.  Pojmijcie to proszę i zrozumcie wreszcie wasze serca, wasza wola oddana Mi z was Królowi waszemu ochroni przed szatanem was me dzieci umiłowane, Ja pragnę tylko waszego szczęścia a Mój wróg szatan prześmiewca i zwodziciel ludzi dręczyciel pragnie waszego pognębienia. Proszę zrozumcie Me dzieci umiłowane NAŁÓŻCIE NA MOJĄ GŁOWĘ KORONĘ wtedy was ochronię, wtedy was ocalę.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL ZBAWICIEL I ODKUPICIEL

UFAJCIE, UFAJCIE, UFAJCIE MNIE BOGU

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KOŚCIÓŁ ŚW. KLEMENSA   PRZEKAZ 23.04.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Przekazuj Światu Moje Słowa, córko wołam o miłość dobro upominam się o Moje Królowanie dziecino o zrozumienie dzieci Moje nawracajcie się w sercach słuchajcie sumień swoich i zrozumcie, że na pierwszym miejscu w waszym miejscu Bóg. Nawet najbardziej oddani przez zaniechanie błądzić będą zrozumcie to i kroczcie Moją Drogą, nie słuchajcie głosów i podszeptów Mojego wroga szatana on was wyniszcza.  Córko Moja Ewo, tak wiele mówię o miłości o zrozumieniu a doświadczani złem nawet najbardziej pojąć tego nie mogą.  Dzieci Wołam, Wybijam tym Dzwonem Słowa Moje Usłyszcie Mnie Zrozumcie i Powracajcie.  Ja ciągle na was czekam, lecz czas jest krótki. Powtarzam POWRACAJCIE !!! Na tym Świecie jesteście tak krótki czas i wypełniajcie go pomimo największych cierpień najlepiej jak potraficie z miłością do Boga.  Proszę  Napominam  Wołam, dalej wieczność was czeka dzieci Moje umiłowane i zjednoczone ze Mną w życiu wiecznie radować się będziecie.

Widzisz córko to udręka, pycha zamyka drzwi do Mnie a jeśli ich serca zatwardziałe są na miłość Moją, Moja droga umiłowana dziecino Łaski do ich serc nie wpłyną Ja otaczał wbrew woli ich nie będę i niech żalu nie Mają jak szatan nagradzał ich będzie, dla zatwardziałych serc Moje Łaski zamknięte i zakryte czekają i wołaj Ma córko umiłowana niech je otwierają, bo pragnieniem jest Moim z nimi się radować a nie przez działanie szatana z nimi lamentować, bo Serce Moje krwawi jak dzieci Me ukochane cierpią i dręczone są bo zło wybierają  Dzieci Me kochane!!! Powiadam powstańcie i złego myśli i podszepty w życie nie wprowadzajcie.  Jam wasz Bóg i Stwórca  i kocham was niezmiernie.

POWRÓĆCIE ME DZIECI DO DOMU BEZPIECZNIE A SZCZĘŚCIE I DOBRO BĘDĄ TRWAŁY WIECZNIE.

WASZ BÓG I STWÓRCA OJCIEC I SYN I DUCH ŚWIĘTY Powracajcie Me dzieci Czekam.

SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DLA PIOTRA:

Córko dla Mojego Syna Piotra, przekaż mu Moją miłość i Me podziękowanie.  Synu Piotrze, niech wszystkie Moje wybrane i umiłowane dzieci w zjednoczeniu i jedności kroczą i zła się nie lękają pracujcie ochoczo, lecz Me dzieci umiłowane i wybrane do dzieła Mojego rozumieć musicie, że niezgoda i własna potęga to dzieło jego.

Pokora Miłość Dobro Zrozumienie i Zgoda to Moje, dzieci Me kochane i myślę, że to wszystko jest jasne pojąć to nie trudno, kroczcie jawnie pod Moim Orężem, pod Moim Wizerunkiem Chrystusa Króla i nie wsłuchujcie się w głosy jego to przewrotne działanie, lecz wy wiecie że jego.  Napominam w jedności i z pokorą, Ja kieruje tym Dziełem a wy jesteście Mi wybrane i poddane dzieci Moje umiłowane.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL A TAKŻE ODKUPICIEL


Pragnę do ciebie mówić Moja Ewo tak wiele, lecz ty czasu dziecko Moje umiłowane masz niewiele, pochłonięta doczesnym działaniem, Boga masz na drugim planie.  Ewo czekam na ciebie, powracaj.

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

Kocham cię dziecko umiłowane Moje, dziecko jeśli ty czasu dla Mnie nie masz i dzieci do czytania jego nie mają, to wszystko idzie złym torem i jak to wy ludzie mówicie jest chore.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PRZY KOŚCIELE ŚW KLEMENSA.PRZEKAZ 24.04.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Widzisz Moje dziecko, upominają się o świętość a to Ja Jestem Sędzią Sprawiedliwym i oceniam ludzkie zasługi, wszyscy pragną wielbić człowieka, ale on sam tego nie pragnie.Wielbić należy tylko Mnie Boga, upominajcie się o Moją Koronę, nałóżcie Mi ją na Głowę Me dzieci kochane i otrzymacie pełną ochronę.  Tak szatan sprytnie głosy wprowadza, że sądzą sami Moi ukochani że to prawdziwe.  Ja Pragnę Królować i was Ochraniać, byście więcej cierpieć nie musieli, tak sprytny jest Mój wróg dzieci Moje, Powiadam rozważajcie jeśli Mi nie wierzycie.  Serce swoje Mi jako Królowi oddajcie, Ja Pragnę w waszych rodzinach Królować i w tedy żadna myśl z szatanem nie będzie obcować. Ja tak umiłowałem was dzieci Swoje.

WASZ STWORZYCIEL I BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL

JAM JEST MIŁOŚCIĄ NAJCZYSTSZĄ I SPEŁNIENIEM MIŁOSIERDZIA MEGO
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PRZY KOŚCIELE ŚW. KLEMENSA. PRZEKAZ 25.04.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko Moja umiłowana, tak wielką Mi radość czynią Moje dzieci, które adorują Mnie, przyszły do Mnie z miłości i serca radości a Ja dziecino Moja wylewam na nich Łaski,nawet niewiedzą jak wiele Łask otrzymają, bo miłość Moje umiłowane dziec,i za miłość a Moja stokroć większa jest od waszej.  Ile dzieci miłości Mi dacie stokroć więcej otrzymacie z Łaski Mojej Błogosławieństwa Mego i Opieki nad wami me ukochane dzieci.  Niech Moi synowie umiłowani otwierają Moje Domy dla was, dla waszych serc, niech się napełniają wami umiłowane dzieci. Adorujcie Moje Najświętsze Ciało, tak niepojęta to ilość Łask dla was, bo tak upodobałem sobie serca wasze i miłość waszą.  Powiadam stokroć wynagradzam wam o jakże wielką radość Mi czynicie. Wołam Moi synowie, niech Moje umiłowane owieczki mogą adorować Mnie z miłości własnej.  Tak bardzo radują Serce Moje.

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓL


SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DLA TOMASZA:

Synu Mój Tomaszu Ja z Całego Serca tobie Błogosławię, pozostawiony będziesz do wypełnienia Woli Bożej, której się poddajesz.  Tak Bóg cię umiłował, że krzyżem się podzielił synu Tomaszu.  Ja cię wspieram i Błogosławię Moje dziecię wiele masz do wykonania na tym Bożym Świecie.  Słuchaj Mnie synu Boga Swego w swoim sumieniu Ja Mówię do ciebie, tylko dobro, tylko miłość i pokora Moje dziecię,  Ja w trudach cię wspieram, boś Mi umiłowany i nie miej synu żalu do Mnie , boś Mój ukochany. Stąpaj po Mej Drodze a nie doznasz trwogi a po długiej drodze połączysz swą duszę synu Mój i szczęśliwym będziesz po ziemskiej pielgrzymce.  Więzy twe synu dane są na wieki, dlatego bardzo proszę osusz już powieki,Ufaj synu Ufaj boś Mi umiłowany.

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 30.04.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko Moja umiłowana, widzisz`kochane Moje dziecię ile serc gorących dane jest na ten świat, jak bardzo pragną Mnie i jak wielce kochają. To Mój umiłowany syn , który otwarte ma serce na miłość Moją Moje dziecko, tak bardzo miłuje Mnie i tak bardzo pragnie służyć Mi córko Moja Ewo, jego powołałem do Służby Mojej dla Mnie, ty nie lękaj się dziecino Moja wsparta Błogosławieństwem Widzialnej Ręki Mojej umiłowana córko Ufaj bezgranicznie i ujawniaj wszystkie kłamstwa, które nie są Moje, Moja jest tylko Miłość, Dobro przez Pokorę.  Moje dzieci do Domu Mojego Serca dążcie a Ja wspierał i Błogosławił wam Będę.  Nie lękajcie się Moje umiłowane dzieci, JESTEM BOGIEM, JESTEM KRÓLEM i szatan nie ma i mieć nie będzie władzy nad Moimi umiłowanymi oddanymi dziećmi.  Powracajcie dzieci na Drogi Moje, jego się nie bójcie, czyńcie Dobro, Miłość Czystą i Pokorę on mocy wówczas nie posiada.

Powracajcie Czekam na was.

WASZ BÓG I STWÓRCA  JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL A TAKŻE ODKUPICIEL


SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Ewo wzmocniona Błogosławieństwem, idź dziecko Moje i rozgłaszaj Królestwo Moje, mów do wszystkich.  Kocham cię i Błogosławię W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO AMEN

Napominaj Mojego syna, niech powraca na ścieżki Moje.

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

A KRÓLESTWO MOJE JEST BLISKIE DZIECKO MOJE

                                                       MAJ


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  PRZEKAZ 01.05. 2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

A dla Świata przekaż córko Moja, że Królowanie Moje to jedyna droga Ocalenia Moich o jakże umiłowanych dzieci.  Moje umiłowane dzieci Powiadam wam pojmijcie to.  Mój wróg pragnie was zniszczyć, otacza was murem nienawiści i zła, murem ciemiężenia was dzieci Moje.  Swoich przedstawicieli waszych poprzyklejał do działania przeciwko wam. Dzieci Moje, tylko Miłość, tylko w jedności i złączeniu Woli waszej z Miłością i Miłosierdziem Moim Ocalenie wasza będzie.  Powiadam wam, kto tego nie pojmie i nie będzie szedł Drogą Moją, kto nie wsłucha się w Słowa płynące z Serca Mojego, potępiony wiecznie będzie.  Jeszcze jest czas, czekam, wołam powracajcie dzieci Moje na ścieżki Moje.

         Wąska jest Droga do Nieba to Mój Głos, którym mówię do was, do waszego sumienia, jeżeli tego nie słyszycie bo serca wasze zatwardziałe, powołałem dzieci Moje, które wam przekazują Słowo Moje. POWRACAJCIE POWIADAM WAM, CZAS JEST KRÓTKI.

WASZ BÓG I STWÓRCA

JAM CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL A TAKŻE ODKUPICIEL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  PRZEKAZ 03.05.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dziecko Moje wszystkim i jak najszybciej ujawniaj Dzieło Moje.  Czasu Moje umiłowane dzieci powtarzam wam macie bardzo mało, czas jest krótki już powiedziałem.  Ty Iskrę rozpalaj w okół i nie zastanawiaj się Ewo, widzisz serca otwarte Moich dzieci spragnionych Mojej pomocy i świadomości Działania Mojego w ich życiu.  Dziecko Moje natychmiast do wszystkich, bo będzie za późno dziecko Moje, a rozliczał będę Ja Moja Ewo i każdy z was odpowie za swoje zaniedbanie.  JAWNIE MOJE DZIECKO, W IMIĘ MOJE KROCZCIE MOJE UMIŁOWANE DZIECI.  To czas dany    wam dodatkowo na ratowanie Moich dzieci, które nie świadome obecności Mojego wroga w ich życiu, dążą na zatracenie.  Ewo nie traćcie jednej chwili.  TYLKO MIŁOŚĆ, TYLKO DOBRO, TYLKO    POKORA POCHODZI ODE MNIE.  Walczcie Moje umiłowane dzieci nie ze sobą, tylko z Moim wrogiem szatanem, który jest podstępny dziecino Moja, jest wyrafinowany i przebiegły.  Dzieci  Wołam Obudźcie się i kroczcie na Moje Drogi, Miłości, Dobra, Przebaczenia, Wzajemnej Pomocy i przede wszystkim z Pokorą, która ode Mnie pochodzi.  POKORA MOJE DZIECI JEST DROGĄ I ŚCIEŻKĄ, KTÓRA WAS DO MNIE PRZYPROWADZI. POWIADAM WAM TYLKO MOJE KRÓLOWANIE OCALENIEM WASZYM BĘDZIE.POWTARZAM JESTEM BOGIEM,   JESTEM KRÓLEM, LECZ WASZE ODDANIE WOLI WASZEJ jest Mi Potrzebne, wtedy będę Mógł wam pomagać i decydować i kierować waszą Wolą, co będzie waszą Ochroną i Mój wróg nie będzie miał możliwości tak nikczemnego działania.  Dzieci Moje udręczone Powiadam wam NIE LĘKAJCIE SIĘ.  Ufajcie Mojemu Sercu, Mojemu Miłosierdziu dla was.  Kocham was i Wołam POWRACAJCIE, ROZEZNAJCIE, ZROZUMCIE     .WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL A TAKŻE ODKUPICIEL


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 04.05.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Córko widzisz jak Moje dzieci umiłowane pragną Moich Łask, Mojego Błogosławieństwa, lecz dziecię Moje umiłowane oni pragną ode Mnie Łask a Ja pragnę im dawać, ale muszą być świadomi swojego wyboru, słuchają rozwiązań Mojego wroga a pragną ode Mnie opieki.  Córko ujawniaj to Światu, niech ich świadomość będzie pełna.  Dzieci Moje umiłowane to jest DZWON, którym wybijam w waszych sercach i sumieniach świadomość waszą, bądźcie świadomi działania zła w waszym życiu. Wybierajcie dobro, czyli Mnie i wtedy dla was Błogosławieństwo Pełne.  Ja tak bardzo kocham was dzieci Me umiłowane.  Żądam należnego Szacunku, żądam Pokory to Moja Droga i do Mnie Nią przyjdziecie.  Dzieci Moje Post,Pokuta, Modlitwa za dusze czyśćcowe, módlcie się różańcem do Mojej umiłowanej Matki, której Serce przepełnione jest miłością do was umiłowane dzieci. Kocham  was i Błogosławię.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.  PRZEKAZ 07.05.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dziecko Moje umiłowane wyjaśnij dzisiaj wszystkim swoim braciom i siostrom,  jaką bardzo ważną dla was jest modlitwa. Modlitwą dziecko Moje umiłowane otaczacie się pierścieniem niedostępności szatana. Mów do wszystkich niech to pojmą, niech wymadlają Łaski dla siebie a nade wszystko dla swoich bliźnich.  Dzieci Moje umiłowane pozbawione tej Łaski modlitwy i braku opieki Naszej dziecko umiłowane jesteście poddane na olbrzymie ataki szatańskie.  Dzieci Moje umiłowane   nie lękajcie się diabelskiego działania, swoją Wolą nie dajcie przyzwolenia na jego działanie w was.  Módlcie się Moje umiłowane dzieci, nie ustawajcie w prośbach swoich, wszystko to w miłości wypraszane będzie wam Błogosławione.  Dziecko powiedz braciom i siostrom swoim, NIE LĘKAJCIE SIĘ ZŁA on nie ma mocy, nie wybierajcie działania złego w waszych sumieniach.  


Przekaż Ewo dla Krystyny, aby odwagą pokonywała ataki tak bardzo na nią nasyłane.  Nie lękaj się dziecko, idź Drogą Miłości, idź Drogą Pokory, idź drogą Prawdy - Moja umiłowana dziecino. Ja pomogę ci dziecino Moja, bo Moim to Dziełem jest, to Ocalenie wasze Moje dzieci.  szatan Mój wróg przygotował dla was czas udręki i zagłady, nie lękajcie się Moje umiłowane dzieci.  Swoją Wolą, działaniem w Dobru ocalicie braci i siostry wasze.  Dziecino stawiam na twojej drodze dzieci Moje, które miłością do ciebie kierować się będą dziecino Moja.  Idź Pokorą, Drogą Miłości   Krystyno Moja i nie lękaj się dziecino.  Odwaga Miłość Dobro pochodzi ode Mnie i Pokora dziecino Moja, tyś Moja dziecino i wiedz dziecię Moje iż Opieka Moja dla ciebie i dla Moich wszystkich   dzieci jest Pełna, tylko Pokorą nie dopuszczajcie działania Mojego wroga, do Woli waszej, czystość to Pełna Ochrona.  Daję ci pomoc w Moich wybranych dzieciach, do nich się zwracaj, one rękę ci podadzą i podporą ci będą Krystyno, nie lękaj się dziecino krocz  w Imię Moje i Głoś Słowo Moje.  KORONOWANIE  MOJE I KRÓLOWANIE MOJE to jedyna Droga Ochrony waszej przed  atakami i zagładą waszą.  Dzieci Moje umiłowane Wołam do was i Wzywam, to waszym jest Poleceniem Moim, jednoczcie się w walce, rozdrobnieni nie pokonacie wroga.  Moje dzieci w  jedności działać muszą, w miłości iść Drogą Moją muszą.  Moje umiłowane wybrane dzieci, Powołałem was i Rozliczał was Będę z tego, Budźcie dzieci Moje, niech powracają na Ścieżki Moje.  Wszystkie   dzieci Umiłowałem, Wszystkie Urodziły się Wolne stworzone do miłości uświadamiajcie im to, przypominajcie o tym co zostało w nich zagłuszone i jest wyniszczane przez szatana.  Dzieci jeśli tego  nie pojmiecie czeka was cierpienie od Mojego wroga. WOŁAM, CZEKAM, PROSZĘ, POWRACAJCIE NA ŚCIEŻKI MOJE, NIE DAJCIE SIĘ OSZUKIWAĆ, NIE DAJCIE SIĘ POGNĘBIĆ.


WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓL  ZBAWICIEL A TAKŻE ODKUPICIEL


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 14.05.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dziecko Moje, każdy przekaz publiczny czysty kierowany miłością i dobrem Mój, ode Mnie jest wielką Moją miłością i radością dziecino Moja.  Jak Najwięcej Moich Przekazów, Jak Najwięcej  Słowa Mojego. Mój wróg nie przebiera w środkach dążąc do zagłady waszej.  Dzieci Moje umiłowane pracujcie na Moją Chwałę a Ja Błogosławił wam Będę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego  WASZ BÓG I STWÓRCA.  JESTEM BOGIEM, JESTEM KRÓLEM, JESTEM PANEM TEGO ŚWIATA I WSZYSTKO ODE MNIE POCHODZI.

Otrzymaliście Wolną Wolę i świadomość wyboru, musicie być Moje wszystkie umiłowane dzieci.  Uświadamiajcie to innym co jest Nakazane WASZ BÓG.

Wszystkie Moje dzieci muszą otworzyć serca na Działanie Moje i na Miłość Moją.  Dziecko, każde zaufanie jest Mi miłością waszą, każda modlitwa wasza zbawieniem i ulgą dla innych.  Modlitwą odsuwacie ataki szatana i działanie złego.  Wszelkie Akty kierowane do Mnie do Mego Ojca są Nam radością i zbawieniem waszym. Módlcie się dzieci jak tylko umiecie a każda modlitwa jest miła    Nam i radością Naszą.


JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PRZEKAZ.05.18.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Ewo Moje dziecię mów do wszystkich i odwagą budź serca braci i sióstr swoich nie lękaj się dziecino.  Powiadam wam dzieci Moje umiłowane pycha i strach to wszystko pochodzi od Mojego  wroga szatana, który takim działaniem pragnie pognębić Moje umiłowane dzieci, pragnie zniszczyć Moje owieczki, które tak umiłowałem.  Dziecino Moja strachem paraliżuje ofiary i wtedy już  nie czują, że wykonują jego polecenia.  Pozwalają mu działać w sobie i w tym wielkość jego i radość później już tylko je niszczy jak się nasyci ich lękiem dzieci Nie Lękajcie się, on nie ma mocy żadnej jeśli jesteście w zjednoczeniu ze Mną, Ufajcie w Moją Miłość w Moją Ochronę dla was, Ufajcie Mi JAM JEZUS CHRYSTUS KRÓL którym odkupił wasze winy i poprowadził w kierunku BOGA, JESTEM SYNEM BOŻYM I BOGIEM waszym tak to pojmujcie dzieci Moje i idźcie w Imię Moje i głoście Słowo Moje.  To Dzieło Moje i w was upodobanie Moje, Ufajcie i nie lękajcie się. Nikt nie ma mocy większej od Boga!!!


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

Wybawiłem was od grzechu pierworodnego z miłości do was, nie lękajcie się Powiadam wam.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 20.05.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dziecko Moje każdy przekaz jest Mi radością, tam Słowo Moje niech głoszone będzie, nie dopuszczajcie pychy i lęku to Ja tym kierował Będę w działaniu poprzez was. Tylko czyste serca Powiadam ochraniał Będę i czyste intencje wasze, ktokolwiek będzie pragną swojego sukcesu cierpiał będzie bo to działanie Mojego wroga.  Czyste Serca i Czyste Intencje,nie wstydźcie się Mnie Moje umiłowane dzieci, nie bójcie się mówić, że Moim to Dziełem jest wszystko, które poprzez otwarte serca wasze i miłość do Mnie wybrałem do działania Mojego do uświadamiania Moich umiłowanych dzieci, do przebudzenia się.  Powiadam wam Opamiętajcie się, bo cierpienie szatan przygotował dla was okrutne.  Wracajcie na Drogi Moje, Moje umiłowane dzieci, Budźcie serca i sumienia.  Moje Królowanie, to ocalenie wasze a Moim pragnieniem jest ocalić wszystkie dzieci Moje.Nie Lękajcie się Powiadam wam.  Ufajcie, Ufajcie, Ufajcie w Działanie Moje w waszym życiu, wybierajcie tylko Dobro, Miłość i z Pokorą i Odwagą Kroczcie.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL ZBAWICIEL A TAKŻE ODKUPICIEL


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  PRZEKAZ 21.05.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Witaj Moja Ewo dziecko Moje umiłowane, jesteś tak wielką radością w Służbie Mojej Moja dziecino, iż Pragnę ci dyktować, potem dokończysz modlitwę swoją tak Nam miłą.  Dziecino Moja Pragnę ci dzisiaj Przekazać dla umiłowanych Moich dzieci,dla synów Moich i córek Moich, że wielkim Pragnieniem Moim jest Otoczyć was Opieką, abyście byli szczęśliwi Moje o jakże umiłowane i ukochane dzieci.  Tak bardzo Raduje się Serce Moje z postępowania waszego, tak bardzo Raduje Mnie budząca się świadomość Moich umiłowanych dzieci, że Ja Jestem, że Żyję, że Kocham was i Pragnę waszego szczęścia i Pragnę wam Błogosławić w waszym życiu i Uczestniczyć w nim.  We Mnie Moje umiłowane dzieci znajdziecie odpoczynek i spokój i radość wielka wasza będzie, Jak Pragnę wraz z Moim Ojcem i Moją Matką jak najprędzej to uczynić.  Powiadam wam przebudźcie się i uświadamiajcie to sobie, w pełnej świadomości  waszej, szczęście wasze i Moje Ukojenie.  Dziecino Moja, tak wiele serc otwiera się na zrozumienie, tak wiele sec się przebudza, że radość Moja jest ogromna.  Ewo przekaż swoim braciom   i siostrom, iż Pragnieniem Moim jest, aby jak najszybciej wszystkie Moje dzieci były świadome Mojej Obecności w ich życiu . Mojego Działania, które jest czystą miłością dzieci Moje umiłowane,  tak bardzo was Kocham i tak bardo Cierpię jak szatan oszukuje was i niszczy a wy Mnie nie słuchacie. POWIADAM WAM KTO MNIE NIE MIŁUJE I MOJĄ DROGĄ NIE KROCZY TEN NIE ZAZNA MOJEGO MIŁOSIERDZIA I OPIEKI MOJEJ - to musicie sobie uświadomić. WOŁAM DO WAS DZIECI NIE WYBIERAJCIE ZŁA, nie postępujcie w nim, nie idźcie za ułudą, która jest zatraceniem. POWRACAJCIE JESZCZE CZEKAM


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 22.05.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Tak Moja dziecino przekaż dla Moich umiłowanych dzieci, które czystym sercem walczą o Moje Królowanie o ocalenie Moich dzieci, które nie wiedzą co czynią.  Dzieci   Wołam do was  Nie Lękajcie się zła , ono mocy nie ma, on straszy tylko Ufajcie Ufajcie Ufajcie, Ja was Błogosławię i Wspieram Otaczam Opieką, jesteście Mi wszystkie Umiłowane dzieci Wielką Radością i Miłością Moją.  Moje umiłowane dzieci, tylko Dobro, tylko Miłość i tylko Pokora, Nie Lękajcie się Wówczas działania zła, Nie wchodźcie  z nim we współpracę.  TYLKO MOJA DROGA DLA WAS PEŁNYM ZWYCIĘSTWEM JEST, BO MOJE TO DZIEŁO które przez was się dokonuje. POWIADAM DOBRO, POKORA  I MIŁOŚĆ I ŁĄCZCIE SIĘ WSZYSTKIE UMIŁOWANE DZIECI.


WASZ BÓG I ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 25.05.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dziecko Moje czasu macie nie wiele!!!

szatan pragnie i dąży swoim postępowaniem zniszczyć was wszystkie nie pozostawić nic po was - to jego cel, przejmuje kontrolę wszędzie poprzez swoich popleczników na razie jeszcze ledwo oddychacie, ale na to też ma plan, pragnie całkowitego zawładnięcia wami, waszymi duszami dlatego tak bardzo uderza w Mój Kościół, którego nienawidzi najbardziej. Dzieci Moje nie dajcie się oszukać, nie dajcie się pognębić Ufajcie Memu Sercu i Memu Miłosierdziu, Ufajcie  Mnie Którym z Miłości do was Krew Swoją Przelał i z Miłości do was Mówię teraz, Opamiętajcie się  NIE LĘKAJCIE SIĘ.  Ja Pragnę was Ochronić Lecz wymagam zrozumienia   a nade wszystko SZACUNKU!!!  KOMUNIA ŚWIĘTA NA KOLANACH PRZYJMOWANA DZIECKO MOJE UMIŁOWANE PRZEZ WAS BYĆ MUSI  I Z RĄK   KAPŁANA, ICH RĘCE SĄ UŚWIĘCONE W SAKRAMENCIE KAPŁAŃSTWA, ZROZUMCIE TO! NIE MA MODY NA LEKCEWAŻENIE MNIE, JA UMARŁEM ZA WAS NA KRZYŻU I NA KOLANACH ODDAJECIE MI CZEŚĆ Z TEGO PŁYNĄ ŁASKI  DLA WAS DZIECI MOJE UMIŁOWANE, JEŚLI WY MNIE LEKCEWAŻYCIE NIE MA TAKICH ŁASK I WIĘKSZE DZIAŁANIE szatana  W WASZYM ŻYCIU.Dzieci Moje usłyszcie Mój Głos Ja Pragnę, Ja Błagam was, Ja tak Pragnę waszego szczęścia i Pragnę Błogosławić wam w tym Moja Radość. Do Kościoła Mojego wprowadzają modę, tylko że cała ta moda powoduje i pozbawia was Łask a w tym radość ogromna Mojego wroga.  Nie Pozwolę na to, aby w Moim Domu panoszył się Mój wróg, Nie Pozwolę Zrozumcie to i Pojmujcie dzieci, Słuchajcie Swojego Sumienia to przestaniecie płakać i narzekać.  Ja Pragnę wam Pomóc, ale wy Musicie Zrozumieć! Nie będzie     Mojego Działania tam gdzie kpią ze Mnie i za nic Mnie mają. Powiadam Moje Królowanie Upominam się o Nie, to wasza jedyna szansa na Ocalenie, innej   Drogi nie ma a czas Powiadam wam jest KRÓTKI.  CZASU MACIE NIEWIELE.

POWRACAJCIE,ZROZUMCIE


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 26.05.2014.ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Ewo Modlitwą otaczajcie  dzieci Moje,  mów do wszystkich MÓDLCIE SIĘ tak ważna jest modlitwa do Nas, modlitwa wasza dziecko Moje umiłowane to ratunek dla was dzieci,które tak  umiłowałem to ocalenie wasze dziecino Moja.  szatan będzie zaciskał pętlę na waszej szyi dzieci nie podołacie jego perfidnej przebiegłości i nienawiści , W ZJEDNOCZENIU ZE MNĄ OCALENIE WASZE.  Ja Pragnę was was wszystkie Ocalić, ale wy musicie Mi dać przyzwolenie WOLNA WASZA WOLA, ODDAJCIE SIĘ POD MOJE PANOWANIE.  KRÓLEM BYĆ MUSZĘ Z SERCA WOLI I DUSZY WASZEJ.  POJMIJCIE TO PROSZĘ.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

Czasu jest niewiele Powiadam wam.


 DZIECI MOJE KRÓLOWANIE, JA CZEKAM OD WAS NA NIE.SŁOWO MATKI BOŻEJ:

Tak córeńko Nasza u Nas Radość Wielka i Wielkie Wesele, Całe Niebo Szczęściem Tryska, Bo Zabłysła Nasza Iskra i niechaj świat topi dziecino droga, bo to jedyna do Boga Droga.  Córeńko Moja Ufaj Synowi Mojemu i Głos Jego, wiernie światu przekazuj i łącz dziecino droga tych co szatan zwodzi i napominaj dziecko, że MIŁOŚĆ I DOBRO, POKORA I PRAWDA TO OD BOGA POCHODZI I TYCH PRAW NIECH WIERNIE STRZEGĄ, bo jeśli pobłądzą, to resztę owczarni pogubią. Wielkie, dzieci na waszych barkach brzemię, tego słuchajcie i rozpoznajcie od pychy i strachu z daleka się trzymajcie Me dzieci kochane. Ja wymadlam Łaski dla was, Me dzieci kochane z wdzięczności za  serca tak ciężko doświadczone.  Dziękuję Me dzieci kochane i pamiętajcie macie w Nas Ochronę i Błogosławieństwo a po ciężkiej pracy Modlitwą się wspierajcie to wasze Zwycięstwo i Nasze córko Moja, bo szatan nie osiągnie celu i w tym radość Moja, bo dzieci Me nie będą cierpiały, lecz jak przystało na dzieci Boże z Nami się radowały.  


JAM PAN BÓG dziecino Moja, Radość Swoją Pragnę wam Wyrazić w Całym Niebie Święto a szatan gnębienie. Córko Moja Ewo dziecię wybrane, wypraszaj Łaski dla wszystkich, dziś będą wylane, więc dziecino Moja proś o wszystko co drogie twojemu sercu, Ja ci Błogosławię.


TWÓJ BÓGDUCH ŚWIĘTY:

I Ja dziecino Moja Łaski wylewam na dzieci Moje i wzmacniam w sile i odsuwam niepokoje i radością z tobą pragnę się podzielić, idźcie dalej Drogą a w niedługim czasie,  Całe Niebo się otworzy z radości Naszej.                                                                                                                           

DUCH ŚWIĘTY

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ  31.05.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Radością Mi dzieci jesteście i miłością Moje umiłowane dzieci wszystkie, tyle pracy wykonanej dla miłości czystej o Jakżem Ja szczęśliwy dzieci Me kochane, zło Mojego wroga na wstępie wygrane i Nasza radość dziś też nie przebrana , bo Moja czeladka tak umiłowana sercem czystym światu ukazała, że miłość i dobroć to Moje są dzieła, które na złego działanie miłością odpiera i dzieci Me kochane zła się nie lękajcie i Mojego wroga się nie ustraszajcie a to dzieci Me kochane jest Droga Zwycięstwa, Droga Moja Bom Ja Chrystus Przykład wam Dałem jak żyć, jak kochać i Bitwę Wygrałem.  Teraz na was kolej Me dzieci kochane, nie lękajcie się złego, bo Ze Mną jesteście Niepokonane.  Ja wam dzieci Moje z Serca Błogosławię i Łask Pełne Zdroje na was Wylewam i bardzo wam dziękuję za wasze oddanie.  Kocham was i Błogosławię.

JEZUS CHRYSTUS KRÓL


Chociaż może przeciwności szatan na was zrzuca i prowadzi swoich popleczników, aby wam we wszystkim przeszkadzali i kłody rzucali, wy się nie lękajcie, Moje wsparcie macie dzieci Me kochane   dla Nas radością wielką jesteście i Radość w Całym Niebie dziecino Moja, bo przebudzenia czas płynie i wy Me dzieci kochane przywróćcie Moją Godność  i Koronę na Moją Głowę włóżcie, wroga się nie lękajcie, bo on mocy nie ma, tylko się go nie zrażajcie działaniem jego.  Boście Mi  wybrane i umiłowane i dziś radością Nam wielką jesteście i proście o Łaski o co tylko chcecie, tak wielką radością Mi jesteście.

                                                 LIPIECKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 05.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko Moja, czy oni słuchają Mnie i tego co do nich mówię?  Czy oni pragną szczęścia we Mnie?  Pragną szczęścia własnego, którym ich Mój wróg raczy.  Tam dorady pobierają i jego słuchają, ale Mnie pomocy czekają.  Dzieci Moje dzieci! gdzie wasze sumienia!  gdzie wasz rozum rozeznawać każe, dusza wasza wam tarczą rozeznania a rozum wybiera podpowiedzi nie nasze.  Dzieci  Moje dzieci, gdzieście podążyły? udręczone, umęczone nie pragniecie Mej miłości, gdzie swoje dusze   prowadzicie na szatańskie katusze i cierpienie wieczne, bo słowo do Mnie rzekniecie i już  żeście Moje a gdzie wasze postępowanie, dzieci już nie całkiem Moje. Obudźcie się ze snu!  Odkujcie się od szatańskiego lepca! dokąd wy zmierzacie nerwowo jak drogi nie znacie, nie ważne  gdzie idziecie? byle szybciej było, bo tam za górą   jest wasza doskonałość.  Powiadam wam, za tą górą jest nicość wasza. DZIECI WOŁAM WE MNIE POSTĘPUJCIE, PRZYKAZANIA MOJE DZIECI.

TYLKO MIŁOŚĆ, TYLKO DOBRO, TYLKO POKORA I SZACUNEK DLA MNIE BOGA.                                                                                                                                                       

WASZ JEZUS CHRYSTUS ,wtedy wam Pobłogosławię.  WASZ BÓGKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 07.06.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

 A dla wszystkich Moich dzieci, które pragnę mieć przy sobie miłość swoją ofiaruję i szczęście przy sobie.  Dzieci Moje ukochane kroczcie godnie przez swe życie.zło pragnie was zastraszyć, wy Me dzieci ukochane odwagą postępujcie, zła się nie lękajcie O MOJE KRÓLESTWO SIĘ UPOMINAJCIE!

 I WY MOI SYNOWIE KOCHANI, PRAGNĘ WAS ZOBACZYĆ NA CZELE POCHODU - czyżbyście nie rozpoznali Mojego Głosu, Mojego Wołania.

Do was synowie kieruję, niech każdy z was się dobrze Moją owczarnią opiekuje i sercem w życiu postępuje,tak bardzo was umiłowałem Me dzieci kochane, bądźcie Błogosławione i zła się nie lękajcie. We Mnie przewodnika macie i opiekuna swego, niech żaden z was się nie boi gróźb wroga Mojego, we Mnie postępujcie.

POKORA, DOBRO, MIŁOŚĆ TO ZNANE WAM HASŁA ICH MOC DO TEJ PORY NIE WYGASŁA UFAJCIE MNIE BOGU.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTY   PRZEKAZ 07.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Całym Swoim Sercem pragnę was przytulić i do niego schować wasze zalęknienia. Dzieci Moje drogie pragnę was miłością rozpalić i Drogę szczęścia ukazać i szczęśliwi będziecie Moje umiłowane drogie dzieci,  tak bardzo was kocham.  Pojmijcie to proszę powracajcie na drogi Moje, Ufajcie.  Postępujcie we Mnie, nie lękajcie się.                                            

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 07.08.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Widzisz dziecino Moja jakie jego działanie podstępne przebiegłe, tak działa dzisiaj dałem ci to zobaczyć, chowa się wśród liści, gałęzi usiłuje ukryć się przed wami, działa podstępnie i przebiegle, ale dziecino jak zobaczyłaś Ja stoję Jawnie i Dostojnie i Godnie, on się wije między gałęziami - taka jego moc.  Jeżeli w połączeniu wasza wola ze Mną jest, Ewo uświadamiaj to wszystkim, niech   się nie lękają podstępnego działania Mojego wroga szatana, on Powiadam mocy nie ma lecz we Mnie i ze Mną postępujcie i radość będzie ogromna.  Na niego dziecino nie zwracaj uwagi Moja   Ewo, zobaczysz ile może, przekonałaś się nie raz, teraz kolejny raz przypominam i powtarzam on mocy nie ma.  Nie lękajcie się dzieci, nie ustraszajcie się Moje umiłowane dzieci, nie ulegajcie  ułudzie - która tak naprawdę mocy nie ma.  Ufajcie, Ufajcie, Ufajcie i we Mnie postępujcie, bo wszystkie was umiłowałem.                        

WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 07.10.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DLA KAPŁANA Z AUSTRALII:

Synu Mój zasłaniasz się prawem, lecz przysięgę Mnie składałeś i ślubowałeś posłuszeństwo a teraz odmawiasz chrztu świętego     dla tego Mojego maleństwa.  PRAWO TO JA, JAM BOGIEM JAM KRÓLEM TEGO ŚWIATA i zobaczysz synu jaka będzie Moja zapłata!!!  Ty się Mego wroga lękasz i nie zgryza cię żadna udręka a twoje sumienie synu gdzie?  Dałem przykład jak żyć, jak postępować i wierności wiary dochować a ty synu drżysz przed szatańskim ogonem!   Zadrżysz naprawdę przed Bogiem. Jeszcze daję ci ten czas, powracaj, rozważaj, postępuj we Mnie i do Mnie powracaj później POWIEM JA - NIE.

TWÓJ BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 07.14.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Nie trwóż się dziecino Moja, Moja ukochana Ewo. To Moje Dzieło i Ja prowadzę ciebie dziecko Moje po drogach Moich, ty tylko krocz za Mną i nie obawiaj się jesteś w pełnej Mej opiece i nie pozostawię Dzieła Mojego, które rozpocząłem przez ciebie. Wszystko się wypełni, ty bądź posłuszna Memu nakazowi, bo takim jest dla ciebie dziecino Moja. Wolę swoją przekazałaś Mojemu miłosierdziu i nie trwóż  się dziecino Moja. Pracuj Ewo i nie poddawaj się.

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 16.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Gniew Mój ogromny córko Moja, jak cierpią niewinni.  Tak działa szatan, właśnie tak, poprzez swoich sługusów wyniszcza życia niewinne i pozostawia po swoim działaniu zgliszcza.  Dzieci Moje umiłowane jeżeli się nie opamiętacie będziecie płakać i jęczeć wszystkie.  Jego śmiałe działania budowane są na strachu i waszym wątpieniu, obudźcie się, opamiętajcie się, on mocy nie ma jeżeli   ze Mną postępujecie.  Dzieci Moje kochane wołam do was, wybijam tym dzwonem Słowa do was, do waszej świadomości, obudźcie się dzieci Moje.  Dlaczego tak panicznie boicie się ułudy? Jego potęgi nie ma!!!  Potęgą i mocą, dobrocią, miłością JESTEM JA WASZ BÓG I STWÓRCA.  Dzieci gdzie jesteście w swoim postępowaniu, przerwijcie ten marsz do nikąd.

JA JESTEM, JA ŻYJĘ, JA KOCHAM WAS I CZEKAM I WOŁAM, aż zrozumiecie, nie deptajcie Moich praw wam nakazanych, żądam szacunku od was, nie pozwólcie się oszukiwać szatanowi.  Wołam powracajcie w Moje Ramiona, sami nie dacie rady a Ja pragnę wam pomóc. Powiadam wam 10 przykazań i postępowanie we Mnie.  Mój wróg z coraz większą siła będzie działał na rozproszone Moje dzieci, łączcie się we Mnie, powiadam nie pozwólcie działać mu w swoim życiu. Módlcie się do Matki Mojej i powiadam Moje Królowanie upominajcie się o nie. Powracajcie dzieci boście Mi umiłowane i cierpicie niepotrzebnie a on z was kpi , prześmiewca, złoczyńca.  Dzieci Moje dzieci, gdzie wy jesteście.  ZROZUMCIE PROSZĘ.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 17.07.2014 ROK. ORĘDZIE MATKI BOŻEJ:


JAKŻE WIELKI SMUTEK W NIEBIE PANUJE, BO NIEWINNE DZIECIĄTKA CIERPIĄ.  I WY, DZIECI ME MÓDLCIE SIĘ NA RÓŻAŃCU, BO POWIADAM WAM TYLKO MODLITWĄ I POSTĘPOWANIEM W GODNOŚCI DZIECI BOŻYCH MOŻECIE ODWRÓCIĆ I POWSTRZYMAĆ ZŁO, WTEDY ON NIE DOKONA NIC ZŁEGO.  DZIECI WIELE NIESZCZĘŚĆ DOPUSZCZONE BĘDZIE I KATAKLIZMY OGROMNE, JEŻELI NIE BĘDZIECIE SIĘ MODLIĆ I NIE BĘDZIECIE POSTĘPOWAĆ W DOBRYM.  DZIECI POWIADAM WAM ZROZUMCIE DZIAŁANIE SZATANA, KTÓRY ZA WSZELKĄ CENĘ PRAGNIE WAS UNICESTWIĆ.  CIERPIĘ BARDZO, BO WIELKIE CIERPIENIE WASZE BĘDZIE I WIELKIE ŁZY PŁYNĄĆ BĘDĄ.  DZIŚ WOŁAM WAS WSZYSTKIE DO MODLITWY.  SYNOWIE NASI OTWIERAJCIE KOŚCIOŁY I PROWADŹCIE MODLITWY, WSZYSCY PROWADŹCIE POSTY I POKUTY, TO  DROGA JEDYNA DO OCALENIA WASZEGO. DZIECI ZŁO WAS ROZSZARPIE, ZROZUMCIE A CZASU MACIE NIEWIELE A TRAGEDIA CZEKA WAS WIELKA.  MÓDLCIE SIĘ NATYCHMIAST I NIE OCIĄGAJCIE, PÓŹNIEJ BĘDZIE ZA PÓŹNO. DZIECI USŁYSZCIE NASZE WOŁANIE I NASZE STARANIE, KTÓRE JEST TAK WIELKIE, ABYŚCIE ZROZUMIELI.  POWRACAJCIE NA DROGĘ MODLITWY, POBOŻNEGO ŻYCIA I SZACUNKU DLA NAS.

WASZA MATKA BOŻA


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 18.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dzieci Moje w zgodzie postępować musicie w Moim Dziele, inaczej tak jak powiedziałem będziecie płakać. Tylko czyste intencje Błogosławił będę, ktokolwiek pragnął  będzie własnego sukcesu, marnością dla niego to będzie.  Zważajcie co robicie, rozliczał będę Ja was dzieci Moje. Złe postępowanie w tej sprawie większe zło czyni, niż niepostępowanie.  Wola wasza i decyzja wasza a  sąd ostateczny Mój.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 21.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Córko Moja nie lękaj się otrzymasz Moje wsparcie i pomoc kapłan to rozeznawać musi, lecz ty wiesz o tym dziecino Moja.  Smutek Mój dzisiaj jest ogromny i gniew się wzbiera we Mnie, bo  Moje umiłowane dzieci, które proszę, błagam nie chcą Mnie słyszeć. Słuchają rozwiązań i podpowiedzi Mojego wroga, który prowadzi ich na zgubę, jakaż wielka jego radość. Dzieci nie   czekajcie dłużej, otaczajcie się różańcem, modlitwą, pokorą, postem, dobrem i prawdą to jest Moja moc, którą wylewam na was poprzez Łaski Moje - to ocalenie wasze, Moje o jakże umiłowane dzieci.  Pragnę was wszystkie ocalić, lecz wy musicie słuchać Mnie, dzieci powiadam wam powracajcie na ścieżki Moje, powracajcie na drogi Moje.  Jeszcze czekam na was o jakże umiłowane dzieci, inaczej wasze cierpienie będzie niewypowiedziane. Proszę.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL


MOJE KRÓLOWANIE !!!  DZIECI MOJE, UŚWIADAMIAJCIE TO WSZYSTKIM, TO POWIADAM WAM OCALENIE WASZE !!!

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 22.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Każdy z was pragnie sukcesu, szacunku i poszanowania a gdzie Ja jestem dziecino Moja, gdzie do Mnie Szacunek?  gdzie Moja Godność u was?  Nie pozwolę na to opamiętajcie się, macie służyć Mnie dzieci Moje, we Mnie postępować i za Mną podążać a gdzie powiadam wasze postępowanie względem Mnie ?  Mój wróg kipi  radością a Ja w bólu za Moje dzieci, które wysłuchują  go.  Tak córko wzburzenie Moje jest ogromne, bo niczego zrozumieć nie mogą a później lamentują i proszą  o pomoc.  Dokąd zmierzacie?! Me dzieci kochane, proszę, wołam zawróćcie na drogę opoki - skały waszego Boga,we Mnie kroczcie i nie będziecie się użalać i rozpaczać.  Powiadam wam czas jest krótki


WASZ BÓG I STWÓRCA
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ  26.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA  CHRYSTUSA:

Dzieci Moje wołam do was nieustannie, powracajcie na ścieżki Moje nie pozwólcie, aby on Mój wróg tak bardzo was znieważał i zamęczał, nie pozwólcie mu na to.  Ja pragnę ochraniać was     dzieci Moje i wołam do was, lecz wy podążacie za jego chaosem a nie słuchacie Głosu Mego.  Dzieci umiłowane powiadam wam, aby uniknąć cierpienia musicie powrócić do Mnie na ścieżki Moje w postępowaniu we Mnie i ze Mną, tam wytchnienie wasze i ulga wasza.  Zastanówcie się, rozeznajcie, szanujcie się wzajemnie, wspierajcie się wzajemnie dzieci wołam do was i Matka Moja w cierpieniu, jak patrzy na lekceważenie Mnie Boga waszego.  A on radosny, bo osiągnął cel w waszym cierpieniu w waszej męce w waszej poniewierce.  Dzieci obudźcie się, powracajcie, chciejcie usłyszeć Głos, jeszcze jest czas wam dany, powracajcie Me dzieci kochane. WASZ BÓG, JAM BOGIEM, JAM KRÓLEM TEGO ŚWIATA ZROZUMCIE TO.                                                        

JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL


Widzisz Ewo Moje dziecię rany są nie potrzebne - to działanie złego.  Chęci, postępowanie i wola wasza być musi, ale tylko czyste intencje będą Moimi, kto tego nie pojmie, gorycz w jego sercu zapanuje.  Służba ma być dla Mnie i Mojego Dzieła, czy to takie trudne jest wam zrozumieć. W MOIM DZIELE I NA MOJEJ DRODZE, MIŁOŚĆ I DOBRO I POKORA ZNAJDOWAĆ SIĘ MOŻE.  ROZPOZNAJCIE, UFAJCIE, KROCZCIE.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

Kto własnej chwały szuka, nie Mojej Korony, szybko z Mojej Ręki będzie rozliczony. Dzieci tam Głos Mój ma być, niech pojmą, niech zrozumią bo żałowali będą.KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  PRZEKAZ 27.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Dziecino Moja znam twój ból i smutek i nie do końca zrozumienie, wszyscy pragniecie żyć na tej ziemi i nie ma dla was dobrego momentu na pogodzenie się z odejściem do wieczności. Dziecino Moja wszyscy żyjący muszą odejść do wieczności Moja Ewo, dlatego tak pragnę uświadomić dziecino Moja wam wszystkim Moim dzieciom.

CO WYPRACUJECIE TUTAJ NA ZIEMI W ŻYCIU WIECZNYM WAŻNE BĘDZIE.

MOJA DROGA W ŻYCIU ZIEMSKIM, NIEBEM DLA WAS UMIŁOWANE DZIECI MOJE, UŚWIADAMIAM TO WAM WSZYSTKO. CO MNIE UCZYNICIE I DLA MNIE - WIECZNĄ RADOŚCIĄ DLA WAS BĘDZIE.

WSZYSTKO DLA MNIE! I WSZYSTKO MNIE!  - TO DLA DRUGIEGO BRATA I SIOSTRY SWOJEJ - W MOIM POSTĘPOWANIU.  DZIECI MOJE, TAK PRAGNĘ WAS WSZYSTKIE DO SIEBIE PRZYTULIĆ  I MIEĆ PRZY SOBIE TERAZ I W WIECZNOŚCI.  TUTAJ NA ZIEMI JEST WAM DANY CZAS ZASŁUGI DZIECKO MOJE, TYLKO DOBROĆ, POKORA, MIŁOŚĆ, PRAWDA PROWADZI DO NAS.

Wszyscy względem siebie macie obowiązki czynienia dobra i miłosierdzia, które dane jest wam ode Mnie od Boga i tym się kierujcie.  Nie wywyższajcie się, nie prześladujcie wzajemnie, bo czas próby waszej i waszego zarobku jest dla was krótki a zapłata będzie na sądzie ostatecznym. Nie będzie potęgą - które prowadzony przez szatana - was oszukuje! ukazuje wam ułudę - jak wielkie macie możliwości.   Krzywdzenie sióstr swoich i braci swoich, krzywdzenie niewiniątek.  Zadajcie sobie pytanie! kto wam dał takie prawa? Moje prawa, Boże prawa to prawa miłości, zgody, wsparcia, prawdomówności i czynienia miłosierdzia, czy znajdujecie to w sobie?, czy jesteście miłosierni względem swojego brata i siostry swojej?   Czy jesteście tak wielcy, że was to nie dotyczy.  POWIADAM WAM, KTO SPRAWIEDLIWIE KIEROWAŁ NIE BĘDZIE !!!, SAM SPRAWIEDLIWOŚCI NIE ZAZNA !!!.  WASZĄ MIARĄ MIERZYŁ BĘDĘ, ZASTANÓWCIE SIĘ NAD SWOIMI CZYNAMI, ZASTANÓWCIE SIĘ CZYJE POLECENIA WYKONUJECIE.  MÓJ SĄD JEST SPRAWIEDLIWY I SPRAWIEDLIWIE OSĄDZENI ZOSTANIECIE.  JESZCZE JEST CZAS, JESZCZE CZEKAM, LECZ CZASU MACIE NIEWIELE  I POWIADAM WAM CZEKAM NA UZNANIE MNIE KRÓLEM, JESZCZE CZEKAM.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 28.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Ewo córko Moja, przekaż Moim dzieciom, aby w zgodzie i jedności postępowali w Moim Dziele.  Dzieci Moje przypominam wam i napominam was, tylko jedność, tylko prawda, pokora, miłość i w zgodzie ze sobą kroczcie za Mną.  Powiadam wam To Moje Dzieło a was drogie dzieci wybrałem do służby w Moim Dziele, pojmijcie to dzieci Moje, to jest wywyższeniem Moim dla was, ale wy nie wywyższajcie się wobec swoich współbraci.  To Ja kieruję, przypominam wam a wy służcie Mi w pokorze, nie próbujcie swojej potęgi budować w Dziele Moim, nie próbujcie poprzez takie zachowania niszczyć Mojego Dzieła.  Nie dopuszczę do tego, pojmijcie to wszystkie dzieci   Moje, Łączcie się jako owczarnia  BOM JA PASTERZEM WASZYM.

Dzieci Moje szatan, Mój wróg pragnie rozłamów, podziałów, wprowadza w was swoje rozwiązania, swoje obłudy i pragnie was nimi karmić.

WOŁAM WAS ZAWRÓĆCIE NA PASTWISKA MOJE I NA ŚCIEŻKI MOJE, TAM BŁOGOSŁAWIEŃSTWO,

TAM OCHRONA I ZWYCIĘSTWO PEŁNE.

Przekaż to Ewo Moim dzieciom, osądzę wszystkich a was wybrane dzieci, którym odpowiedzialność powierzyłem i przyjęłyście to na siebie, nie pozwolę działać  przeciwko Mnie. Powracajcie, rozeznajcie.

WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 28.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

WALCZ CÓRKO MOJA O MOJĄ KORONĘ O MOJE KRÓLOWANIE POPRZEZ UJAWNIANIE I PRZYPOMNIENIE ŚWIATU, SWOIM SIOSTROM I BRACIOM O MNIE O MOIM ISTNIENIU I O MOIM UCZESTNICTWIE W WASZYM ŻYCIU. DZIECI MOJE UMIŁOWANE WE MNIE I ZE MNĄ OCALENIE WASZE,  POWTARZAM WOLA WASZA W POŁĄCZENIU  ZE MNĄ OCALENIE WASZE. POWTARZAM WOLA WASZA W POŁĄCZENIU ZE MNĄ CAŁKOWITĄ OPIEKĄ DLA WAS O JAKŻE UMIŁOWANE DZIECI MOJE.  TAK OKRUTNYM ZWODZICIELEM JEST MÓJ wróg  TAK BARDZO PRZEBIEGLE WAS OSZUKUJE, TAK BARDZO WAS CHCE POGNĘBIĆ I PORÓŻNIĆ DZIECI MOJE, POWTARZAM I PROSZĘ NIE POZWÓLCIE MU NA TO.   NIE DAJCIE MU SWOJEGO PRZYZWOLENIA.   NIE SŁUCHAJCIE JEGO PRZEBIEGŁYCH DORAD, KTÓRE PROWADZĄ WAS NA ZGUBĘ.  DZIECI MOJE UMIŁOWANE WOŁAM POWRACAJCIE, SŁUCHAJCIE I WYBIERAJCIE W SWOIM SERCU W SWOIM SUMIENIU - TYLKO DOBRO, MIŁOŚĆ I POSZANOWANIE JEDEN DLA DRUGIEGO - WOBEC TAKIEGO POSTĘPOWANIA JEST BEZRADNY.

DZIECI NIE JESTEŚCIE BEZRADNE - WY! W MIŁOŚCI DOBROCI I POSTĘPOWANIU WE MNIE - WASZA SIŁA I ZWYCIĘSTWO I MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.  WOŁAM USŁYSZCIE W SWOIM SERCU I SUMIENIU SZUKAJCIE GŁOSU MEGO, TAK BARDZO WAS KOCHAM WSZYSTKIE DZIECI MOJE.  ZAWRÓĆCIE Z DROGI ZATRACENIA!!!.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 29.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dziecino Moja córeńko Ewo w dobrym postępujcie i nie lękajcie się zła, nie słuchajcie jego głosu i nie wykonujcie jego gotowych rozwiązań, które są waszą zgubą i udręką.  Dzieci Moje, Moje umiłowane, Moi synowie i córki Moje, nie lękajcie się zła, nie zastanawiajcie się nad jego propozycjami.  Tylko w dobrym postępujcie - to droga Moja i ze Mną, jeżeli wybierzecie tylko dobro czyli Mnie przekonacie się sami jaka jego moc.  Dzieci nie pozwólcie się zadręczać, wszystko co od niego pochodzi to udręka dla was,    tak bardzo was oszukuje.  Dzieci wołam was, kocham was, usłyszcie Mój Głos, tylko pokora, miłość, dobro i prawda to szczęście dla was i ochrona, tam krzywdy nie zaznacie. Dzieci tak bardzo was oszukuje i zadręcza a wy tracicie swój czas na rozwiązania problemów, które on wam przygotował i słuchacie dalej jego podpowiedzi jak je rozwiązać i tak zaciska wam pętlę a wy tego nie widzicie, nie czujecie.  Czujecie ból, gorycz, smutek, żal, lecz nie chcecie wiedzieć, że to wszystko od niego pochodzi. To on wam to wszystko przygotował i radość jego ogromna a później was niszczy. Dzieci Moje to wasz wybór - uświadamiajcie to sobie, swoim siostrom i braciom w jego rozwiązaniach cierpienie i zguba.  Powracajcie na ścieżki Moje, Moje umiłowane dzieci.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 30.07.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Dzieci Moje umiłowane.  Upominam się o Moich synów.  Upominam się o Mój Kościół.  Nie pozwolę na działanie w Nim Mojego wroga, który pragnie   zguby i zagłady Moich umiłowanych dzieci.  Dzieci Moje umiłowane, ukochane nie pozwólcie się oszukiwać, nie pozwólcie na działanie jego - tak ogromne.  Jeśli osłabi Łaski, które na was wylewam a to poprzez działanie w was!  Poprzez upokorzenie Mnie!  Poprzez akceptację zła i brak postępowania w Godności dzieci Bożych - w Godności dla Mnie w Kościele Moim.  W tedy dzieci jego działanie w waszych umysłach i w waszym życiu jest Łatwiejsze, dlatego tak bardzo zależy mu jak wy Moje umiłowane dzieci, bez godności i czci postępujecie we Mnie.  Wielka radość jego i cierpienie Moje w braku zrozumienia waszego Mojego bólu.  Macie pretensje do  Mnie Me dzieci, że was nie ochraniam.  Powiadam wam - to wy wybieracie! macie wolną wolę i sumienie i znacie co dobro i zło, wybierajcie a sąd Mój ostateczny, a powiadam wam wystarczy kroczyć Moimi Drogami i nie lękać się zła i szczęście wasze we Mnie i ze Mną.  Dzieci Moje powracajcie do Mnie! Wybierzcie Mnie w swojej Woli Królem waszym, wtedy opieką otoczę was pełną.  Mówcie jawnie o Mnie do wszystkich, nie lękajcie się zła!!!!  Pragniecie szczęścia, pragniecie miłości - we Mnie postępujcie Me dzieci.

WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL.

                                             SIERPIEŃ


Była dość późna pora, zmęczona i nad wyraz senna, położyłam się do snu po nużącym dniu,  zaledwie przyłożyłam głowę do poduszki i w tej właśnie chwili usłyszałam przepiękną pieśń, którą śpiewał mi Pan Jezus. Po zakończeniu tego doświadczenia Bożego natychmiast wstałam, aby ją zapisać.  Cała treść fotograficznie tkwiła w mojej pamięci, bardzo wyraźnie wybrzmiewało słowo po słowie i nie potrzebowałam się zastanawiać nad kolejnym wersetem notując usłyszaną pieśń.

Po zanotowaniu jej  powróciłam do wypoczynku i wówczas otrzymałam kolejne doświadczenie Boże - zobaczyłam przed sobą wnętrze kościoła (było to w odczuciu miejsce dla mnie nie znane)znajdowałam się w prawej części czoła tej świątyni, tkwiłam zawieszona w połowie wysokości, swoim wzrokiem obejmowałam wszystkich znajdujących się w polu widzenia.  Sam kościół  swoimi kształtami i architekturą przypominał mi kościół św Józefa w Krakowie-Rynek Podgórski.   Z początku pomyślałam, że to jest ten kościół - jest on mi dobrze znany, jednak po chwili zauważyłam, że jest trochę większy i że nie znam nikogo z tłumu ludzi którzy wypełniali to wnętrze.  Kościół wypełniony był po brzegi ludźmi, wszyscy ubrani byli w ciepłą odzież płaszcze i kurtki z oprymami i kołnierzami futerkowymi (więc był to czas zimowy)kobiety miały na głowach czapki, gdzie nie gdzie wyróżniały się kapelusze. Wszyscy pełną piersią śpiewali tą pieśń a jej echo odbijało się od ścian kościoła i powracało do wnętrza potęgując to brzmienie.

*Przekazuję tekst podany przez Pana Jezusa dla wszystkich - tak jak jest nakazane.


SŁOWA PANA JEZUSA CHRYSTUSA

A dla wszystkich Moich dzieci, pieśń Moją ujawnij, niech w serca ją pochwycą i umysłem ją obejmą dzieci Me kochane i módlcie się o dobro o Moją Koronę i o powrót braci i sióstr waszych, tak są utrudzone a Ja córko pragnę do Serca je przytulić.  Dzieci wołam was i pragnę zrozumienia.


pieśń:  

ZASYPIA NOC I RANEK PIĘKNY SIĘ BUDZI, BŁOGOSŁAW NAM,

           SERCE SIĘ RWIE I RADOŚĆ ROZPIERA LUDZI.

           PIĘKNO CO MAM DAŁEŚ DZIŚ NAM, TO NAM BŁOGOSŁAW OD ŚWITU

           I SPRAW BY DZIŚ ŚNIADANIE ZJADŁ Z TWOJEGO STOŁU I KAŻDY Z LUDZI.

           DOPOMÓŻ NAM, BŁOGOSŁAW NAM I WSPIERAJ W KAŻDEJ DNIA CHWILI,

           TYŚ KRÓLEM NAM, TYŚ OJCEM NAM, TYŚ CHRYSTE PANEM ŚWIATA I ZIEMI

           KOCHAJ NAS, WSPIERAJ NAS I POBŁOGOSŁAW NAM NA KAŻDĄ CHWILĘ DNIA.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 02.08.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Córko Moja, kto pragnie wywyższenia własnego, poniżony będzie.  Przekaż: Niech nie wysłuchują chaosu Mojego wroga szatana.  Niech postępują we Mnie i ze Mną, tam wsparcie Mają i zwycięstwo.  Dzieci tylko Prawda, Dobro, Miłość - Powiadam wam dzieci Moje, zbawieniem waszym i szczęściem wiecznym.  Przekaż Ewo, iż pragnę waszej zgody i poszanowania, pragnę wzajemnego zrozumienia.  W zgodzie i jedności kroczcie i nie lękajcie się!  Jestem z wami na Drodze Mojej.  Córko sami z siebie nie osiągniecie nic, Powiadam zrozumcie to - nie zaznacie goryczy i rozczarowań, nie działajcie przeciwko sobie, lecz w jedności, zgodzie głoście o Mojej Godności i Miłosierdziu Moim.  Przypominam Moja córko o Moich obrazach ujawniaj je światu i przypominam i ponaglam.  Moja książka, niech się ukaże poprzez rękę twoją pisana. Dzieci słuchajcie Mojego Głosu i pojmujcie co do was mówię.  Dziecko szatan nienawidzi Mojego Dzieła, nienawidzi Mojego Słowa, które do was wszystkie umiłowane dzieci kieruję.  Nie wsłuchujcie się w jego głos, nie słuchajcie jego obłudy- DAŁEM WAM ROZEZNANIE.

POWIADAM TYLKO MIŁOŚĆ, DOBRO, POKORA I PRAWDA TO DROGA DO ZWYCIĘSTWA ZROZUMCIE I POJMIJCIE TO.  WSZYSTKIE DZIECI UMIŁOWAŁEM, NIE POZWALAJCIE NA CIERPIENIE MOJE.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 03.08.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Córko upominam się przede wszystkim o synów swoich w pierwszej kolejności.  Budźcie uśpione serca i sumienia wasze, a ulgi dostąpicie i Błogosławieństwa synowie Moi.  Córko pragną żyć, życiem ziemskim, bo to im się należy, Ja synowie Moi wam tego nie odbieram, żyjcie życiem ziemskim w Godności synów Moich i Powiadam wamNna pierwszym miejscu Ja i postępowanie we Mnie.  To was powołałem i wybrałem do prowadzenia owczarni Mojej, Moich umiłowanych dzieci do nauczania o Mnie.  Gdzie wasze sumienia?, jakie drogi wybieracie i kroczycie nimi, szukacie światła a nie widzicie Moich Jasnych Ścieżek.  Powracajcie, Rozeznajcie, Nie lękajcie się zła.  Kocham was i pragnę waszego powrotu.  UCZYŃCIE MI GODNOŚĆ.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

 


                                            

                             SŁOWO OD PANA  BOGA


O STWORZENIE MOJE, JAK NĘDZNE JEST UWIELBIENIE PRZEZ SIEBIE DLA CIEBIE O CZŁOWIECZE KTÓREGOM Z MIŁOŚCI SWOJEJ POWOŁAŁ I UMIŁOWAŁ I RADOŚCIĄ MI BYŁEŚ A TERAZ ZAMIAST MNIE BOGA TWOJEGO WIELBIĆ I SZANOWAĆ, TYŚ ODWRÓCONY JEST ODE MNIE TWOJEGO BOGA.O NIE POJĘTE JEST NIEZROZUMIENIE TWOJE, O JAKŻE TY NIE PRAGNIESZ MNIE BOGA SWOJEGO ZROZUMIEĆ,

                         DLA MNIE NALEŻNY JEST SZACUNEK I DLA MNIE WIELBIENIE CZŁOWIECZE OD CIEBIE. BOM JAM CIĘ UMIŁOWAŁ I ZAUFANIEM CIĘ OBDARZYŁEM.

                          O STWORZENIE MOJE A TYŚ GDZIE?

      A JA TAK PRAGNĄŁEM, ABYŚ MNIE KOCHAŁ TAK JAK JA CIEBIE I STWORZYŁEM CIĘ NA PODOBIEŃSTWO SWOJE. JAM JEST MIŁOŚCIĄ PEŁNĄ CZŁOWIECZE DROGI, DAŁEM CI WOLNĄ WOLĘ A TY PODĄŻASZ NA TAKIE DROGI Z WYBORU SWOJEGO?.

                         OCH DZIECI MOJE szatan Z WAS SIĘ ŚMIEJE TAK WAS OPLATA, KŁAMSTWEM WAS ZNIECZULA A WASZA ZACHŁANNOŚĆ I POTĘGA, DZIECI MOJE.

                          DZISIAJ DZIECI MOJE, DZIEŃ TEN WYBRAŁEM TO PIERWSZA NIEDZIELA SIERPNIA W NIEBIE WIELKA RADOŚĆ,LECZ WY TEGO NIE SŁYSZYCIE, NIE RADUJECIE SIĘ Z NAMI.TAK BARDZO ME DZIECI, MÓJ DROGI CZŁOWIECZE JESTEŚ OSZUKIWANY.

                          JAM WASZYM STWÓRCĄ I BOGIEM A CHWAŁY I WDZIĘCZNOŚCI DOCZEKAĆ SIĘ OD WAS NIE MOGĘ.

                           O CZŁOWIECZE DROGI W SWEJ MARNOŚCI LUDZKIEJ NIE PRAGNIESZ MYŚLI KU MNIE SKIEROWAĆ,

                           NIE PRAGNIESZ MNIE WIELBIĆ BOGA I NIE CHCESZ MYŚLĄ SWOJĄ WYBRAĆ MNIE BOGA, STWÓRCĘ SWEGO, OJCA, NIE PRAGNIESZ?

                          CZEGO- PRAGNIESZ? UŁUDY, UDRĘKI szatana działania jemu PRZYZWOLENIE Z SWOJEJ WOLNEJ WOLI PODAJESZ?

                          O STWORZENIE MOJE PADNIJ NA KOLANA W MIŁOŚCI I HOŁDZIE PRZED BOGIEM, I PROŚ O PRZEBACZENIE I PROŚ O OCHRONĘ SIEBIE TWOICH DZIECI, BO GDY DOPUSZCZĘ ZŁO, KTÓRE TAK TOBĄ KIERUJE - BO GO WYSŁUCHUJESZ - ŁEZ NIE OSUSZYSZ.


                         DAŁEM WAM SYNA SWEGO, KTÓRY WAM DROGĘ WSKAZAŁ, LECZ WY NIE PRAGNIECIE TĄ DROGĄ CHODZIĆ

                         PRAGNIECIE SZCZĘŚCIA Z RĘKI MEGO wroga O JAKŻE NATURA WASZA MARNA I UBOGA.

                         DZIECI MOJE DZIECI, TAK BARDZO WAS KOCHAM, ŻE Z MIŁOŚCI MOJEJ JESZCZE NA WAS CZEKAM.

                         PORZUĆCIE ZŁE MYŚLI, PORZUĆCIE ZŁE POSTĘPOWANIE, PORZUĆCIE PODSZEPTY, KTÓRE WAS NISZCZĄ I DO UDRĘKI PROWADZĄ.

                         JAM BOGIEM DZIECI I PRAGNĘ WASZEGO SZACUNKU, JA CZEKAM OD WAS NA NIEGO, NA GODNOŚĆ NA MIŁOŚĆ I TO CO WAM PRZEKAZAŁEM.

                         WOŁAM DO WAS OD TYSIĘCY LAT A WASZA NATURA OMIJA MÓJ GŁOS I WYBIERA ZŁUDNY TRZOS

                                           NIE RAŃCIE MNIE WIĘCEJ


                                                                                   WASZ BÓG
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 05.08.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Synu Mój kochany, Mój umiłowany, tyś Moją podporą i wypocznieniem, serce twoje synu Stanisławie tak pełne miłości dla Mnie i dla ludzi, że gniew Mój na nieposłuszne stworzenia braci i sióstr twoich synu Mój topi.  Ja tak pragnę syneczku do Serca wszystkie dzieci Moje przytulić i tak bardzo pragnę je ocalić, lecz one synku Mój umiłowany nie pragną Mnie ani Mojej ochrony.  Pychą wiedzione, ułudą karmione kroczą za doradą wroga są z nim oswojone, tak bardzo ich oszukuje a one mu ufają i szczęśliwego końca jego udręki czekają, lecz to nie nastąpi. Synu Stanisławie,tyś Mi ukojeniem, tyś Mi wypoczynkiem i wytchnieniem synu Mój kochany, goisz Moje Rany taką miłością Mi jesteś.  Modlitwą otaczaj synku grzeszników i dusze czyśćcowe w twojej modlitwie doznają spoczynku, one modły za ciebie zanoszą nieustannie stąd w sercu twoim wzbiera się siła.  Nie zrażaj się atakami i złymi spojrzeniami i słowem nie godnym, za tym on stoi i pragnie twojego cierpienia.  Synku nie dopuszczaj go do siebie i wiedz synku, że miejsce gotowe Mam w Niebie dla ciebie, lecz tutaj na ziemi jeszcze długa droga przed tobą synku, jeszcze długa praca nim zobaczysz Boga.  Królestwo Moje jest dla Moich dzieci, tutaj na ziemi czas waszej zasługi i Mnie oddanie we Mnie postępowanie.  Pragnę być Królem z woli ludzi wyboru, wtedy ochraniał ich będę jako Król, lecz ich wybór być musi Wolę Wolną Dałem i przez to szatan oszukuje Me dzieci i wyboru dokonują -cierpienie a Jam bezradny.  Moje Królestwo i Moja Korona przez Moje dzieci z Wolnej Woli ma być nałożona i powiadam Szacunek dla Mnie Ojca Boga i Godne traktowanie przez Moje dzieci to być musi.  Za twoje serce synku bardzo ci dziękuję i postępowanie we Mnie i miłość i mówię do ciebie, masz Moją miłość i ochronę pełną i zawsze syneczku jesteś ze Mną.


TWÓJ OJCIEC JEZUS CHRYSTUS KRÓL


UMIŁOWANY MÓJ SYNU STANISŁAWIE JA CIEBIE BŁOGOSŁAWIĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO

TWÓJ BÓG WSZECHMOGĄCY

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 18.08.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


WZYWAM WAS WSZYSTKIE MOJE UMIŁOWANE DZIECI NATYCHMIAST DO MODLITWY, NATYCHMIAST DO POKUTY, szatan ROZPOCZĄŁ JUŻ WOJNĘ, MODLITWA, POST, POKUTA.  POWTARZAM, BĘDZIE on JAK WĄŻ WIŁ SIĘ I PEŁZŁ CORAZ DALEJ NA CAŁY ŚWIAT, TAKI JEGO PLAN UNICESTWIĆ WAS MOJE UMIŁOWANE DZIECI.  WOŁAM USŁYSZCIE MÓJ GŁOS I POSTĘPUJCIE WE MNIE.  NIECH SYNOWIE MOI NAWOŁUJĄ MOJE DZIECI, NIECH UŚWIADAMIAJĄ.  POSTĘPUJCIE WE MNIE I RÓŻAŃCEM OTACZAJCIE SIEBIE NAWZAJEM, WSZYSTKIE MOJE DZIECI.  CÓRKO NATYCHMIAST UJAWNIAJ MOJE SŁOWO PRZEZ KAPŁANA ROZEZNANE, POWIADAM WAM, NIE OCIĄGAJCIE SIĘ, NIE SŁUCHAJCIE DŁUŻEJ UŁUDY.  SAMI Z SIEBIE NIC NIE

MOŻECIE. POWIADAM ZE MNĄ I WE MNIE POSTĘPOWANIE. DZIECI CZEKAM NA OGŁOSZENIE MNIE KRÓLEM WASZYM. DZIECINO MOJA GROBÓW NIE ZLICZĄ.  JA PRAGNĘ WAS OCHRONIĆ, LECZ ŻĄDAM POKORY, SZACUNKU, MIŁOŚCI, PRAWDY I POSTĘPOWANIA WE MNIE.  JEŚLI TEGO NIE ZROZUMIECIE WIELKA UCZTA BĘDZIE JEGO, WIELKA RADOŚĆ Z WASZEGO CIERPIENIA I Z WASZEJ ROZPACZY WIECZNEJ.  JESZCZE JEST CZAS POWRACAJCIE NA ŚCIEŻKI MOJE.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 20.08.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


CÓRKO ROZPOCZĘŁO SIĘ WIELKIE PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN.   DZISIAJ UKAZAŁEM CI ŚWIĘTĄ RODZINĘ, MOJĄ RODZINĘ, MOJĄ MATKĘ, MOJEGO OPIEKUNA I MNIE.  BYLIŚMY PRZEŚLADOWANI, UCIEKALIŚMY ABY RATOWAĆ ŻYCIE, DZIECI MOJE. TAK WY TERAZ PRZEŚLADOWANE BĘDZIECIE Z MOIM CAŁYM KOŚCIOŁEM.  PROSZĘ POWRÓĆCIE DO MNIE DO

MODLITWY, POWRÓĆCIE DO ŻYCIA W MIŁOŚCI I DOBROCI.  PROSZĘ CZASU MACIE NIEWIELE, CZAS JEST KRÓTKI.    ZROZUMCIE!!!

MODLITWĄ MOŻECIE ODWRÓCIĆ DZIAŁANIE MOJEGO WROGA, KTÓRY PRAGNIE WAS WSZYSTKIE UNICESTWIĆ.  WOŁAM ZROZUMCIE, POWRACAJCIE, NIE ZWLEKAJCIE, NIE OGLĄDAJCIE SIĘ ZA SIEBIE.  ZACZNIJCIE NATYCHMIAST MODLITWY! PRAGNĘ WASZEGO OCALENIA.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 23.08.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


TAK  EWO WSZYSTKO CO CZYNISZ JEST POSŁUSZNE MNIE DZIECINO MOJA I NIE LĘKAJ SIĘ, NIE OBAWIAJ, TO SĄ MOJE SŁOWA, KTÓRE KIERUJĘ DO MOICH UKOCHANYCH DZIECI  ZOBACZ DZIECINO JAK DZIAŁA STRACH, JAK WIELKĄ KRZYWDĘ CZYNI.  SAMI SOBIE NIE DOWIERZACIE I LĘKACIE SIĘ WZAJEMNIE, ZAPOMINACIE DZIECIĘ MOJE, ŻE GODNOŚĆ I PRAWDA TO WASZE PRAWO DANE ODE MNIE BOGA, MOIM UMIŁOWANYM DZIECIOM.  MÓJ WRÓG WAS ZASTRASZA A WY LĘKACIE SIĘ jego, on WAM WPROWADZA KŁAMSTWO WYGODNE DLA niego, A WY W LĘKU ZASTANAWIACIE SIĘ CZY TO JEDNAK PRAWDA? DZIECI POWIADAM WAM PRAWDA - TO PRAWDA! ONA ODE MNIE BOGA WASZEGO POCHODZI Z NIĄ PRZYSZLIŚCIE NA ŚWIAT I TO WAM JEST DANE, TO JEST MOJE DZIECI ME KOCHANE. TAK DO WIELU OSÓB MÓWIĘ, TAK PROSZĘ ZROZUMCIE, ŻYJCIE W PRAWDZIE W NIEJ POSTĘPUJCIE I MÓDLCIE SIĘ.  NA PIERWSZYM MIEJSCU BÓG DZIECI ME KOCHANE.  PRAWDA- KTÓRA JEST WAM ZNANA - TO ODRÓŻNIACIE I NIE LĘKAJCIE SIĘ.

W JEDNOŚCI I SZACUNKU DZIECI KROCZCIE.  WIDZISZ DZIECIĘ MOJE on WALCZY CAŁY CZAS OD DWÓCH TYSIĘCY LAT A TERAZ ZAPRAGNĄ CAŁY ŚWIAT.


PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE DZIECI DO JEDNOCZENIA SIĘ W MODLITWIE.  MÓDLCIE SIĘ JAK POTRAFICIE NAJLEPIEJ,      NAJSZCZERZEJ, RÓŻAŃCEM OTACZAJCIE ŚWIAT, WZYWAJCIE ŚWIĘTYCH, ABY OTACZALI WAS I WSPIERALI W SIŁĘ OCHRONY.  TAK CÓRKO MOŻECIE I PROŚCIE, ABY WAS WSPIERALI, ONI TEGO PRAGNĄ-ZWRACAJCIE SIĘ DO NICH, ONI WYPRASZAJĄ ŁASKI DLA WAS I WSTAWIAJĄ SIĘ ZA WAMI NIEUSTANNIE.


DZIECI MOJE WIELBIĆ NALEŻY MNIE BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO.  ŚWIĘTYCH PROSIĆ O WSPARCIE I ORĘDOWANIE ZA WAMI, ZA WASZYMI PROŚBAMI, ONI SAMI NIE PRAGNĄ UWIELBIENIA, NIE PRAGNĄ TEGO CO BOGU NALEŻNE.  ŁASKI NATOMIAST WYPRASZAJĄ DLA WAS I OPIEKUJĄ SIĘ WAMI I TROSZCZĄ SIĘ O WAS, ZWRACAJCIE SIĘ DO NICH A LŻEJSZYM WAM BĘDZIE.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 24.08.2014 ROK. SŁOWA JANA PAWŁA II:


TAK DZIECKO, UKAZAŁEM CI  SIĘ, BO WIELKIE ZAGROŻENIE BYŁO, OD KTÓREGO PRAGNĄŁEM CIĘ OCHRONIĆ, UPROSIŁEM UMIŁOWANEGO BOGA, PANA NASZEGO, ABY POWSTRZYMAŁ RĘKĘ GNIEWU NAD LUDŹMI.

SIOSTRO NIE DOPEŁNIŁEM ZA ŻYCIA PROŚBY OJCA NAJWYŻSZEGO, NIE DOPILNOWAŁEM UZNANIA KRÓLEM ŚWIATA UMIŁOWANEGO JEZUSA CHRYSTUSA SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO I TERAZ POPRZEZ CIEBIE SIOSTRO I UMIŁOWANE SIOSTRY I BRACI , PRAGNĘ TEGO AKTU, KTÓRY JEST JEDYNĄ FORMĄ OCALENIA LUDZKOŚCI, JAK WIELKIE NIEDOPATRZENIE TO MOJE.

BRACIA I SIOSTRY UMIŁOWANI W CHRYSTUSIE , PRZYJMIJCIE TĄ JEDYNĄ PRAWDĘ, KTÓRA POZWOLI OCALIĆ WASZE ZYCIE I RAZ NA ZAWSZE POGRZEBIE ZAKUSY szatańskie NA WASZE CIERPIENIE.  PROSZĘ I WOŁAM DO WAS UMIŁOWANI BRACIA I SIOSTRY MOJE ZROZUMCIE JAK WAŻNYM TO JEST, NIE POZWÓLCIE SIĘ ZWIEŚĆ TEMATAMI ZASTĘPCZYMI.  NIE POPEŁNIAJCIE MOJEGO BŁĘDU I ZANIEDBANIA, KTÓRE NIE BYŁO UMYŚLNE.  ZA NIC NA ŚWIECIE NIE DOPUŚCIŁBYM ŚWIADOMIE DO ZRANIENIA JEDYNEGO BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ, KTÓRY KRÓLEM JEST, LECZ  Z WASZEGO WYBORU WYBRANY BYĆ MUSI NA ZIEMI, ABY MÓGŁ WAS OCALIĆ I ODSUNĄĆ DZIAŁANIE SZATANA, KTÓRE JEST DZISIAJ TAK WIELKIE, ŻE TRUDNO OBJĄĆ UMYSŁEM LUDZKIM.  PROSZĘ I WOŁAM POPRZEZ SIOSTRY I BRACI SWOICH WYBIERZCIE JAK NAJSZYBCIEJ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI I ŚWIATA CAŁEGO.


JAN PAWEŁ II


DZIĘKUJĘ CI SIOSTRO ZA WYSŁUCHANIE MNIE I TERAZ ROZUMIESZ MOJĄ OPIEKĘ DLA CIEBIE I WIELU LUDZI, KTÓRZY MNIE O TO PROSZĄ.

ZOSTAŃCIE Z BOGIEM


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 28.08.2014 ROK. Panie Jezu Chryste, ukazywał mi się krzyż przez cały tydzień? SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

                           DZIECKO MOJE, TO ZNAK UDRĘKI MOJEJ-GOLGOTY, TO OSTRZEŻENIE DZIECI DLA WAS. MÓW DO WSZYSTKICH,

NIECH POWRACAJĄ DO MODLITWY A MOI SYNOWIE DO OŁTARZA.

Szatan GOTUJE WIELKIE PERFIDNOŚCI, A WY DZIECI OCHRONIĆ SIĘ MOŻECIE, OCALIĆ PRZED JEGO DZIAŁANIEM NIENAWISTNYM,

MODLITWĄ, RÓŻAŃCEM DZIECI ME KOCHANE, POWROTEM DO SZACUNKU I GODNOŚCI DLA MNIE.


                             WYBIERZCIE MNIE KRÓLEM I KORONĘ NAŁÓŻCIE,

WTEDY DZIECI ME UMIŁOWANE OCHRONY I ULGI DOZNACIE, szatan BĘDZIE POKONANY. MNIE WYBIERZCIE Z WŁASNEJ WOLI KRÓLEM I JAKO PODDANI, WOLĘ MI ODDACIE, POD MOJE PANOWANIE SIĘ UKRYJECIE I TAM PRZED szatanem SCHOWACIE, TAM ułuda DOSTĘPU MIAŁA NIE BĘDZIE, BO WOLA WASZA ODDANA MNIE BĘDZIE A JA NIE POZWOLĘ NA JEGO DZIAŁANIE.  A JA NIE POZWOLĘ NA JEGO DZIAŁANIE USŁYSZCIE MÓJ GŁOS, DZIATWO MA KOCHANA, JESZCZE JEST CZAS, JESZCZE OCALENIE.

DZIECI MOJE WOŁAM DO WAS !!!


WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓL                                           
  
WRZESIEŃ


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 01.09.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:


Milcz córko i pracuj na Chwałę Boga i niech cię ułuda smutkiem nie pognębia, tyś córko Moja i wybrałem dla ciebie drogę gołębia, który pokój niesie sercom zatwardziałym, pracuj córko Moja i przysparzaj Bogu Chwały i nie lękaj się dziecino nie wysłuchuj złego, idź za Głosem Moim dziecino i rozsiewaj ziarno. Tak wszystkie dzieci Moje umiłowałem, bo wszystkie jesteście Moje, lecz drogi swojej wam nakazuję wam nie zgubić - tam czeka was zagłada i szarpanie złego i jego działanie i podpowiedzi jego i udręka ułudy i wszystko co niszczy.  Poza Moją Drogą, Droga jego to zgliszcza i cierpienie.  Dzieci Moje wołam do waszego sumienia, nie błądźcie już więcej! Pragnę szczęścia dla was a to tylko w zjednoczeniu ze Mną   osiągnąć możecie   Me umiłowane dzieci.  Pokora, Dobro, Miłość względem drugiego i Prawda. Wołam usłyszcie Moje Słowa, które do was mówię nieustannie.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 08.09.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA - Błogosławieństwo:

Niech rodzice dadzą swoim dzieciom Błogosławieństwo na wspólną drogę życia, i niech mają w pamięci słowa dzisiejszej przysięgi przed Bogiem w kościele wzajemnie  sobie złożone i niech tą drogą kroczą przez życie swoje a wszelkie troski lekkie im będą TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ. I niech wręczy im obraz święty na nową drogę życia, niech widnieje w ich domu i uświadamia, że na pierwszym miejscu Bóg w każdej rodzinie i On wtedy sprawuje  i troskę nad dziećmi swojemi i reszta od nich zależy a Ja im Błogosławię                                                                                                                 

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 10.09.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA  WIDZENIE - OBRAZ:

Dziecko Moje ukazałem ci surowość Swoją, abyś światu pokazała.  Jestem Miłością i Miłosierdziem, Jestem Bogiem Prawdy i Opieki dla was, ale  wiedzcie dzieci Moje umiłowane i przyjmijcie to do świadomości, jeśli twarz Moją tak surową, w tak wielkiej surowości zobaczycie na sądzie Moim, nie będzie dla was ratunku.  Mówię o zatwardziałych sercach Moich umiłowanych dzieci a Ja Pragnę was wszystkie ocalić i radować się z wami na wieki.  Tak więc córko Pragnieniem Moim  jest ten obraz, ukaż w nim Oblicze Moje dla zatwardziałych, niech powracają teraz, jeszcze mają czas a po ziemskim życiu, po waszej śmierci, już tylko wasze dokonania,  wasze czyny.  Jeśli przychodzą dzieci do Mnie z rękoma pełnymi Łaski dobroci i uczynków miłości dokonanych, wielka radość w niebie, lecz jeśli przychodzą z pustymi rękoma, bo wiedli życie wiedzione doradami szatana i jego dorobku pełnego, zła, nienawiści, prześladowania, jeśli całe życie służyli mu wiernie- jaką miłością Mogę otoczyć  te dzieci?.  Oddaję mu na wieczność te dusze, bo słuchały jego i jego zadanie czyniły przeciwko Mnie.  Dlatego ukazałem ci się córko z taką surowością, to przebudzenie  dla zatwardziałych serc, nie lękaj się Ewo.  A Ja Elżbietę Moją dziecinę Duchem Świętym Napełnię i Dzieło dokonywać się będzie.  Nie lękajcie się umiłowane dzieci Moje, czasu macie bardzo mało.  Wołajcie do wszystkich całym sercem i całą miłością, niech powracają do Mnie.  Niech zatrzymają się na chwilę w biegu do nikąd. DZIECI WOŁAM,  TYLKO ZE MNĄ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I ZWYCIĘSTWO.  KOCHAM WAS I BŁOGOSŁAWIĘ.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 13.09.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

O jakże córko ranią Mnie dzieci Moje, szatan w kłamstwie je utrzymuje a Ja Jeszcze Was Bronię i Proszę i Błagam!!!  Głosu Mego słuchajcie a cierpieć nie będziecie dzieci Me kochane   do Mnie Boga waszego powracajcie.  Moja Matka łzami oblewa twarz swoją i w smutku i w cierpieniu prosi za wami o litość. Dzieci Me kochane powracajcie w Moje Ramiona a cierpienia nie zaznacie, będzie zażegnane.  Ewo dziecino Moja wybrana umiłowana i wszystkie Moje dzieci przez które przemawiam do reszty stworzenia, wybrałem Moje dzieci do was przebudzenia.  ŻYJCIE W SKROMNOŚCI POZOSTAWCIE PYCHĘ I UFAJCIE ME DZIECI, JA JESTEM, JA ŻYJĘ, JA PRAGNĘ OCALENIA WASZEGO W ZJEDNOCZENIU ZE MNĄ.  NIE LĘKAJCIE SIĘ BOGA WASZEGO, NIE UFAJCIE złemu.  Jestem miłością i dobrem on wrogiem Moim i ludzkości dzieci Me kochane, on przebiegłością ułudy was chwyta za umysły.

JA PRAWDĘ GŁOSZĘ I O MIŁOŚĆ PROSZĘ I SŁUCHAJCIE GŁOSU MEGO W WASZYCH SUMIENIACH I SERCACH TO GŁOS WASZEJ DUSZY, TO DOBRO I SPOKÓJ.NIE WYSŁUCHUJCIE HAŁASU MEGO wroga, on POWIADAM ZGUBĄ LUDZKIEGO ISTNIENIA.

WOŁAJ EWO DO WSZYSTKICH ZATWARDZIAŁYCH SERC, DO MOICH SYNÓW, TO PRZEZ NICH PRAGNĘ DZIECI MOJE BUDZIĆ! LECZ ONI NIE PRAGNĄ MNIE SŁUCHAĆ I NIE PRAGNĄ MI SŁUŻYĆ.  SYNOWIE MOI W POKORZE, MIŁOŚCI, GODNOŚCI DLA MNIE BOGA TO JEST SZCZĘŚCIE WASZE I WASZA DROGA, TO JEST DROGA MOJA ME KOCHANE DZIECI, NIE PRZEŚLADUJCIE I NIE WYŚMIEWAJCIE SIĘ Z GODNYCH MOICH SYNÓW Z GODNYCH MOICH DZIECI.  BO NIE ZNACIE DNIA ANI GODZINY JAK PRZEDE MNĄ BOGIEM STANIECIE   TWARZĄ W TWARZ I CO POWIECIE JESZCZE JEST DANY WAM TEN CZAS.  POWRACAJCIE, OPAMIĘTAJCIE SIĘ, NIE DEPTAJCIE MEJ GODNOŚCI I BOSKOŚCI, NIE DEPTAJCIE I NIE OŚMIESZAJCIE MNIE BOGA STWÓRCY WASZEGO.  JA PRAGNĘ DLA WAS NIEBA A NIE POTĘPIENIA WIECZNEGO.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY

WYBIERZCIE MNIE KRÓLEM


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 19.09.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

DLA WSZYSTKICH PRAGNĘ DZISIAJ DAĆ PRZEKAZ CÓRKO MA KOCHANA. ME DZIECI UKOCHANE PADNIJCIE NA KOLANA I BIJCIE W DZWONY NA MODLITWĘ PRZEBŁAGALNĄ WASZEGO BOGA, TO JEDYNA SZANSA NA OCALENIE I NA LITOŚĆ BOGA WZGLĘDEM GRZECHU, KTÓRY ŚWIAT CAŁY ZALEWA.  DZIECI WOŁAM !!! OPAMIĘTANIA CZAS NADCHODZI I PROSZĘ POWRÓĆCIE DO SZACUNKU DLA BOGA I NIE PRAGNIJCIE WŁASNEJ CHWAŁY LECZ CHWALCIE MNIE BOGA ! DZIECI ME KOCHANE MÓWIĘ DO WAS NIEUSTANNIE, CZAS POGROMU I MŚCIWOŚCI DLA WAS NADSZEDŁ I DŁUGIMI KROKAMI KROCZY.  WOŁAM! PROSZĘ!  POKUTA, POKORA I SZACUNEK DLA MNIE BOGA WASZEGO, JAM ŻYCIEM I MIŁOŚCIĄ, JAM GODNOŚCIĄ DZIECI ME KOCHANE, POWRACAJCIE W ME RAMIONA.  JEŚLI DZIECINO ODRZUCĄ MNIE BOGA SWOJEGO - HISTORIĘ POWTÓRZĄ I W LAMENCIE SIĘ POGRĄŻĄ!!!

WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓL I ZBAWICIEL


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 20.09.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA   III KONGRES CHRYSTUSA KRÓLA W ŁODZI:

PISZ CÓRKO MOJA UKOCHANA PODZIĘKOWANIE DLA MOICH DZIECI, TAK WIELKĄ RADOŚĆ SPRAWIAJĄ MI SWOIM ODDANIEM I MNIE BOGA SWOJEGO I  KRÓLA UMIŁOWANIEM.  DZIĘKUJĘ WAM MOJE UKOCHANE I UMIŁOWANE OWIECZKI MOJE, KTÓRE TAK CAŁYM SERCEM PRAGNĄ MI SŁUŻYĆ.  DZISIAJ CAŁE NIEBO SIĘ RADUJE,   JAK WIELKIE TO ŚWIĘTO DLA NAS, TO WASZE ODDANIE.  NIE LĘKAJCIE SIĘ KROCZCIE MOIMI DROGAMI A JA WAM O JAKŻE BŁOGOSŁAWIĘ I TROSKĄ OTACZAM ME UMIŁOWANE DZIECI.  PRAGNĘ WAM PODZIĘKOWAĆ MOI SYNOWIE I CÓRKI Z JAKĄ MIŁOŚCIĄ ZAANGAŻOWALIŚCIE SIĘ W MOJĄ INTRONIZACJĘ W MOJE KRÓLOWANIE, KTÓRE BYĆ MUSI, TO OCALENIE WASZE, WASZYCH RODZIN, BRACI I SIÓSTR WASZYCH.  NIE USTAWAJCIE W PRACY W MOIM DZIELE, PRZEBUDZAJCIE DZIECI MOJE.  JAKŻE WIELCE RADUJE SIĘ SERCE MOJE, JAKAŻ TO RADOŚĆ OGROMNA, BARDZO WAM DZIĘKUJĘ.  NIE LĘKAJCIE SIĘ ZŁA, NIE ZRAŻAJCIE SIĘ JEGO DZIAŁANIEM, NIE ZRAŻAJCIE SIĘ BRAKIEM ZAINTERESOWANIA(TO SMUTNE), ALE TAK SKROMNE W WYDANIU, WIELKIE OWOCE, WIELKIE BĘDZIE W PRZEBUDZENIU.  NIE LĘKAJCIE SIĘ POWTARZAM, NIE ZNIECHĘCAJCIE, TAK WIELKIE RZESZE SŁUCHAĆ WAS BĘDĄ I ROZUMIEĆ POCZNĄ.  BARDZO WAM DZIĘKUJĘ. TAK CÓRKO MOJA TAK WIELKI TRUD SWÓJ WŁOŻYLI, TAK WIELKIE ZAANGAŻOWANIE ICH W MOJE DZIEŁO, A TAK NIEWIELE LUDZI  PRZYWIĄZUJE DO MNIE UWAGĘ. PRAGNĄ ŻYĆ SWOIM ŻYCIEM A JA PRAGNĘ IM UŚWIADOMIĆ JAK MAJĄ MAJĄ ŻYĆ, JAK POSTĘPOWAĆ- OCH BĘDĄ SIĘ WSTYDZIŁY DZIECI MOJE.  A Z WYSIŁKU MOICH UMIŁOWANYCH, ODDANYCH, OFIARNYCH DZIECI, WIELKIE OWOCE BĘDĄ SIĘ RODZIŁY, NIE USTAWAJCIE.   JA PRAGNĘ WAS Z MIŁOŚCI MOJEJ ŁASKAMI WYNAGRODZIĆ DZIECI ME KOCHANE, ZWRACAJCIE SIĘ DO MNIE O WSZYSTKO I LĘKU NIE ZNAJCIE, BOŚCIE MOJE UMIŁOWANE, UKOCHANE DZIECI.  szatan W ROZPACZY WIELKIEJ I STRACHU ATAKOWAŁ BĘDZIE, POWIADAM NIE LĘKAJCIE SIĘ BOŚCIE MOJE, NIE USTAWAJCIE PROSZĘ W JEDNOŚCI ZE MNĄ ZWYCIĘSTWO.  BŁOGOSŁAWIĘ WAS W IMIĘ   OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

TAK SZCZĘŚLIWY JESTEM MOJE UMIŁOWANE DZIECI NIE LĘKAJCIE SIĘ.
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 25.09.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Tak córko Moja dopuszczam choroby, aby Moje umiłowane dzieci opamiętały się w postępowaniu swoim a powrót do Mnie pomocą im będzie.  Postępują w drodze zła i głupoty a gdzie Ja Me dzieci kochane, powracajcie na Moje drogi tam Błogosławieństwo i pomoc.  Jam Bóg cierpliwy i sędzia sprawiedliwy, lecz szacunku wymagam i postępowania we Mnie, nie pozwolę się poniżać i obrażać , nie kpijcie dłużej ze Mnie, nie obrażajcie Mnie waszego Boga.  Powiadam Pokora, Prawda, Miłość i   postępowanie we Mnie, reszta jest jego a Ja Pragnę was wszystkie kochać i cieszyć się z wami szczęściem waszym, pozwólcie Mi na to w woli waszej.  Nie pogrążajcie    się w ciemności i ułudzie i nie próbujcie same kierować drogą swoją i życiem swoim, same się pogubicie a Ja Stoję i Patrzę i Cierpię, Pytam dzieci Me umiłowane dokąd? Powracajcie do Modlitwy do Wielbienia Boga i to co Nakazałem, wtedy was Ochraniał i Wysłuchiwał Będę i Błogosławił Moim, lecz tylko Moim dzieciom.  Powracajcie Ja Jestem, Ja Żyję, Ja Czekam.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY

W JEDNOŚCI KROCZCIE MOJE UMIŁOWANE DZIECI, NAŁÓŻCIE MI KORONĘ NA GŁOWĘ I UZNAJCIE MNIE KRÓLEM WOLI WASZEJ    I MIŁOŚCI.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 27.09.2014. ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

TAK CÓRKO PISZ I NOTUJ UWAŻNIE MOJE SŁOWO DLA MOICH UMIŁOWANYCH DZIECI PODANE-  DZIECI MOJE UMIŁOWANE, UKOCHANE, WZYWAM WAS NA DROGI I  ŚCIEŻKI MOJE   DO MODLITWY, POSTU, POKUTY W POKORZE, MIŁOŚCI, PRAWDZIE I DOBROCI POSTĘPUJCIE ME UMIŁOWANE DZIECI.  PRAGNĘ WASZEGO OCALENIA,  PRAGNĘ WIDZIEĆ RADOŚĆ WASZĄ A MÓJ wróg CZYHA NA DUSZĘ MOICH DZIECI I UŁUDĘ IM ZASIEWA, NIE SŁUCHAJCIE GO POWIADAM on PRAGNIE JEDYNIE WASZEGO CIERPIENIA I CORAZ TO NOWE KATUSZE WYMYŚLA, DZIECI POWIADAM ZASTANÓWCIE SIĘ NAD SWOIM POSTĘPOWANIEM W DRODZE Z nim TYLKO ZGLISZCZA I   CIERPIENIE A CZAS JEST BARDZO BLISKI.  DZIECI NAPOMINAM ZATRZYMAJCIE SIĘ, ZASTANÓWCIE SIĘ, ROZWAŻCIE jego DORADY. PROSZĘ ZECHCIEJCIE USŁYSZEĆ MÓJ GŁOS W SERCU SWOIM. WOŁAM DO

WAS CAŁYM SERCEM SWOIM NIE POZWÓLCIE NA jego DZIAŁANIE W ŻYCIU WASZYM.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

 


                                                 PAŹDZIERNIKKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.   PRZEKAZ 01.10. 2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

MIESIĄC PAŹDZIERNIK, DZIECI ME KOCHANE JEST MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.  OTACZAJCIE NIM SWOJE RODZINY I WSZYSTKICH.  OPASAJCIE NIM CAŁY ŚWIAT.  CÓRKO MOJA, MOJA MATKA OTACZA WAS SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ, TO MOC JEJ DANA.  ORĘDUJE ZA WAMI I JEJ MOC, POPRZEZ CZYSTOŚĆ SWOJĄ JEST TAK WIELKA, ŻE szatan CAŁKOWICIE POZOSTAJE ODRZUCONY OD DZIAŁANIA.  TAK WIELKĄ MOC MA MODLITWA RÓŻAŃCOWA, KTÓRĄ KIERUJECIE DO MATKI MOJEJ I DO NAS, KTÓRA JEST TAK MIŁA BOGU, BO WSZYSTKO TO OD NIEGO POCHODZI.  DZIECINO PRZEKAŻ, NIECH NIE USTAJĄ W MODLITWIE RÓŻAŃCEM ŚWIĘTYM, TO WIELKA SIŁA OCHRONY WASZEJ PRZED jego DZIAŁANIEM.  MÓDLCIE SIĘ O ZROZUMIENIE I ROZEZNANIE - NIE PODDAWAJCIE SIĘ jego DZIAŁANIU.  DZIECI MOJE, CZEKAM NA OGŁOSZENIE MNIE KRÓLEM I PRZEKAZANIE MI WOLI WASZEJ, WTEDY ZWYCIĘSTWO I ULGA WASZA I OCHRONA PEŁNA. POJMIJCIE TO, TO DOBREM WASZYM.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓLKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   PRZEKAZ 04.10.2014 rok. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

CÓRKO MOJA - MOJE UMIŁOWANE DZIECI CIERPIĄ BO NIE ROZUMIĄ TEGO - CO IM JEST NAKAZANE!  A JA TAK PRAGNĘ ZROZUMIENIA.  DZIECI WOŁAM DO WAS,  PRZEZ WSZYSTKIE MOJE WYBRANE DZIECI.  POPRZEZ MOICH APOSTOŁÓW.  DO WAS UMIŁOWANE NIEUSTANNIE PRZEMAWIAM, ZROZUMCIE I POWRACAJCIE NA  DROGĘ CNOTY, PRZYKAZAŃ, MIŁOŚCI, PRAWDY, WZAJEMNEGO SZACUNKU I WSPIERANIA SIĘ.  NIE CIERPCIE NIEPOTRZEBNIE, NIEZASŁUŻENIE TYLKO I WYŁĄCZNIE POPRZEZ OSZUKIWANIE WAS PRZEZ MOJEGO wroga.  WOŁAM DO WAS, MOJE UMIŁOWANE DZIECI, POWRACAJCIE!  JA CZEKAM I PRAGNĘ WAM BŁOGOSŁAWIĆ I PRAGNĘ WASZEGO SZCZĘŚCIA I PRAGNĘ RADOWAĆ SIĘ Z WAMI.  CÓRKO, TYLKO MODLITWĄ, POKORĄ, WZAJEMNĄ MIŁOŚCIĄ - MOJE DZIECI SIĘ OCHRONIĄ! INACZEJ BĘDZIECIE CIERPIEĆ DOŚWIADCZANI OKRUTNIE PRZEZ ZŁO, KTÓRE WAS ATAKUJE NIEUSTANNIE W PYSZE, ZAKŁAMANIU, KŁAMSTWIE, NIENAWIŚCI W POTĘDZE ZŁA, KTÓRĄ PRZYJMUJECIE  ZA SWOJĄ.  UMIŁOWANE DZIECI WOŁAM !!! POWRACAJCIE W MOJE RAMIONA, KTÓRE SĄ OTWARTE DLA WAS, POWRACAJCIE NA MOJE DROGI A ZŁO, KTÓRE WAS NIEUSTANNIE ATAKUJE I KRZYWDZI - ZOSTANIE POKONANE. UFAJCIE MNIE , JAM BOGIEM WASZYM, BOGIEM MIŁOSIERDZIA, PRAWDY, MIŁOŚCI.  ZEJDŹCIE Z KRĘGU CIERPIENIA, KTÓRE WYBRALIŚCIE SAMI, SWOJĄ WOLNĄ WOLĄ, NIE JESTEŚCIE WIELCY!  JESTEŚCIE PODDANI PYSZE I CIERPIENIU.  WIELKIM JEST DOBRO, PRAWDA, MIŁOŚĆ CZYSTA.  POWRACAJCIE!  JESZCZE CZEKAM!

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 11.10.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Tak bardzo radujesz Mnie, dziecię Me kochane, postępujcie we Mnie dzieci Me kochane, nie próbujcie siły same!.  on pomocą wam będzie!  Dziecino, Drogą Swoją prowadzić was Pragnę, nie jesteście same! - Me ukochane dzieci, nie ustawajcie!  W trudzie jednoczenia, nie ulegajcie pokusie rozdzielenia.  Mówię i napominam i nieustannie powtarzam wam Słowa Moje W Jedności Moje dzieci Zwycięstwo Moje i w Dobroci. Jeśli szanować się będziecie i wspierać, cóż on wam - Mój i wasz wróg zrobić może!  Dziecino, notuj Słowa i napominaj dzieci Moje, nie pragnijcie własnej chwały!  nie pragnijcie własnej sławy!  Kroczcie w Pokorze i Prawdzie i Wołajcie do SYNÓW MOICH, DZIECI MOJE!!! NIE LĘKAJCIE SIĘ złego, STRACHEM go NIE POKONACIE.  JA JESTEM PRZY WAS I PATRZĘ I WSZYSTKO WIDZĘ I  WSZYSTKO POLICZONE WAM BĘDZIE.  CÓRECZKO MOJA, ME DZIECIĘ KOCHANE  WOŁAJ I UŚWIADAMIAJ WSZYSTKICH, O MOJĄ KORONĘ! KRÓLOWANIE MOJE BYĆ MUSI !  SYNOWIE MOI GDZIEŚCIE ?!  NIE PRAGNIECIE, MNIE KRÓLEM WIDZIEĆ? I UZNAĆ?! - NIE PRAGNIECIE? NIE PRAGNIECIE MOJEJ POMOCY I OCHRONY JAKO KRÓLA? - KTÓRY WASZĄ WOLĄ ZARZĄDZAŁ BĘDZIE?  DZIECI MOJE DZIECI GDZIEŚCIE!? SMUTEK MÓJ WIELKI, CÓRKO MOJA, BO MOJE DZIECI, KTÓRE TAK KOCHAM, ZGODĘ WYDAJĄ I POLECENIA, KTÓRE NA ZGUBĘ ICH PROWADZĄ I DO ZATRACENIA. DZIECI! SYNOWIE MOI!  WOŁAM I ODWOŁUJĘ SIĘ DO WASZEGO SUMIENIA, DO SERCA WASZEGO. CZY NIE PRAGNIECIE BYĆ MI PODDANI?  TO JA WAS MAM CZCIĆ?  JAM STWÓRCĄ I BOGIEM WASZYM I SĘDZIOM SPRAWIEDLIWYM I NIE POZWOLĘ ABYŚCIE ZE MNIE KPILI ! A CIERPIEĆ BĘDZIECIE DZIECI ME KOCHANE, on TYLKO CZEKA AŻ ZDEJMĘ Z WAS SWOJĄ OCHRONĘ I WTEDY SIĘ PRZEKONACIE.

JESZCZE CZEKAM, JESZCZE WOŁAM.


WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY


SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Córko Moja, przekaż Moim dzieciom, że na pierwszym miejscu Ja.  Czyżby zapomnieli, przed kim przysięgę sobie składali  Niech pychę pozostawią i wszelkie dufności.  Niech swoją rodzinę codziennie powierzają Ufności we Mnie i Moją Matkę.  Niech nie wysłuchują dorad Mojego wroga  -  Wtedy zrozumienie i spokój i zażegnana  będzie dla nich trwoga.  Dzieci Moje dzieci we Mnie Bogu wasze postępowanie, ze Mną kroczcie Drogami Moimi i Powiadam Pokora! i przekonacie się sami  JAKA MOC MOJA.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL                                          
 LISTOPAD


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ 01.11.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

CÓRKO MOJA, DZIECI NIE MOGĄ POJĄĆ WOLNOŚCI.  WOLNOŚĆ DZIECI ME KOCHANE - TO WOLA WASZA!!! JEŚLI WYSŁUCHUJECIE MOJEGO wroga  I LĘKACIE SIĘ jego, BO UFNOŚCI DO MNIE BOGA WASZEGO W SERCU MAŁO MACIE - CIERPICIE.  JEŚLI WYBIERZECIE DROGĘ MOJĄ W SERCACH WASZYCH I   WOLI WASZEJ - TOŚCIE WOLNE I OCHRONĘ MĄ MACIE I OPIEKĘ NAD WAMI UMIŁOWANE DZIECI WTEDY SPRAWUJĘ I ZŁO NIE MA SZANS! - POJMIJCIE TO PROSZĘ!  UFAJCIE! UFAJCIE! UFAJCIE!  NIE LĘKAJCIE SIĘ ZŁA.  WSZYSTKIE URODZIŁYŚCIE SIĘ WOLNE I WIEDZCIE O TYM, ŻE JA ZA TYM STOJĘ, NIE JESTEŚCIE SAME! POKORA, PRAWDA, DOBRO,  MIŁOŚĆ - TO DROGA MOJA I MODLITWA DZIECI ME KOCHANE, POPRZEZ KTÓRĄ ŁASKI OTRZYMUJECIE.  PRAGNĘ WAS TAK BARDZO DO SERCA PRZYTULIĆ BO WSZYSTKIE JESTEŚCIE MOJE.  POWTARZAM NIE WYBIERAJCIE ZŁA.ŻĄDAM OD WAS GODNOŚCI, KTÓRA JEST MNIE BOGU WASZEMU NALEŻNA - NIE DEPTAJCIE JEJ.  CZEKAM I ŻĄDAM UZNANIA MNIE KRÓLEM WASZYM W SERCACH I WOLI WASZEJ, WTEDY BĘDĘ WAM POMAGAŁ I ODSUNĘ TAK MOCNE OBECNIE DZIAŁANIE szatana.  DOPÓKI DZIECI MOJE NIE ODDACIE MI SIĘ POD PANOWANIE, ON CAŁĄ MOCĄ ZNIEWALAŁ WAS BĘDZIE. POJMIJCIE TO, ROZEZNAJCIE, UFAJCIE, NIE LĘKAJCIE SIĘ MOJE WSZYSTKIE UMIŁOWANE DZIECI.  NIE POZWÓLCIE, ABY ZAWŁADNĄ WASZYM ŻYCIEM A PO PRZEJŚCIU RADOWAŁ SIĘ WASZYM CIERPIENIEM,  WOŁAM I CZEKAM POJMIJCIE TO WSZYSTKO!!!

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.PRZEKAZ 03.11.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DLA KAPŁANA:

Dziecino Moja to umiłowany Mój syn w nim Moje upodobanie.  Napominam Moje dzieci chorobami, upominam się o siebie w ich życiu i Powiadam wam Moje o jakże umiłowane dzieci.  NIE LĘKAJCIE SIĘ KRZYŻA MOJEGO, NIE LĘKAJCIE SIĘ DZIAŁANIA MOJEGO W WASZYM ŻYCIU, ONO Z MIŁOŚCI MOJEJ KU WAM ME DZIECI JEST DANE, NIE LĘKAJCIE SIĘ!  UFAJCIE.  WYPRASZAJCIE ŁASKI DLA SIEBIE I WASZYCH BRACI O TO SIĘ UPOMINAM O MOJĄ DROGĘ I WTEDY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I ULGA NASTĄPI.  UFAJCIE, UFAJCIE, UFAJCIE, NIE LĘKAJCIE SIĘ.                                                                                                                                                                                                  WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

SYNU MÓJ UPOMINAM SIĘ O UZNANIE MNIE KRÓLEM I OCZEKUJĘ OD CIEBIE WSPARCIA I DZIAŁANIA - UFAJ! UFAJ! UFAJ!             

I NIE LĘKAJ SIĘ.
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ  16.11.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

EWO A DLA WSZYSTKICH MOICH DZIECI PRZEKAŻ, MOJE ODDANIE, CZEKAM NA ICH ZROZUMIENIE.  DZIECI MOJE UMIŁOWANE, UKOCHANE WOŁAM DO WAS, PRZYCHODŹCIE DO MNIE PO WSPARCIE, PO OPIEKĘ, LECZ DOBREM, MIŁOŚCIĄ, POKORĄ I PRAWDĄ SIĘ KIERUJCIE.  WOŁAM I NAPOMINAM MOJE KRÓLOWANIE BYĆ MUSI.  WYBIERZCIE MNIE KRÓLEM SWOIM - A CIERPIEĆ PRZESTANIECIE.  DLACZEGO TEGO DZIECI MOJE UMIŁOWANE POJĄC NIE CHCECIE.  JA PRAGNĘ WASZEGO SZCZĘŚCIA I DOBRA, LECZ WASZA WOLA ODDANA MNIE BOGU I KRÓLOWI SWOJEMU BYĆ MUSI I WTEDY ULGI DOSTĄPICIE I OCHRONY PEŁNEJ.  DLACZEGO WYBIERACIE CIERPIENIE?  ROZWAŻAJCIE POWRACAJCIE.  JESZCZE CZEKAM, JESZCZE WOŁAM.                                                                                                

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL                                

MOJE KRÓLOWANIE JEST PRAWDZIWE I Z TEGO ŚWIATA - POJMIJCIE TO.KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU    PRZEKAZ  24.11.2014 ROK  SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Dziecino Moja, do wszystkich Moich dzieci przekaż:

MOJE KRÓLOWANIE UMIŁOWANE DZIECI TO OCALENIE WASZE OD DZIAŁANIA szatańskiego, KTÓRY PRAGNIE WAS UNICESTWIĆ.  POJMIJCIE TO, POWIADAM WAM!  WASZA WOLA MUSI MI BYĆ ODDANA POD WŁADANIE, JAKO WASZEMU KRÓLOWI, WTEDY MOJA OCHRONA I OPIEKA UMIŁOWANE DZIECI MOJE.  PRAGNĘ OCHRONIĆ WAS PRZED JEGO DZIAŁANIEM, PRZED CIERPIENIEM, KTÓRYM WAS NAPIĘTNUJE NIEUSTANNIE.  PRAGNĘ WASZEGO SZCZĘŚCIA, LECZ ONO TYLKO W POSTĘPOWANIU ZE MNĄ, NA MOJEJ DRODZE JEST WAM DANE.DZIECI MOJE UMIŁOWANE UZNAJCIE MNIE I WYBIERZCIE KRÓLEM WASZYM:  WASZEJ WOLI,  WASZEGO SERCA,  WASZEGO SUMIENIA.  NIE ZWLEKAJCIE DŁUŻEJ, JA TYLKO PRAGNĘ WASZEGO SZCZĘŚCIA I WASZEGO ZROZUMIENIA UMIŁOWANE DZIECI MOJE.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 29.11.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

WSZYSTKIM MOIM DZIECIOM, UJAWNIJ JAK FUNKCJONUJE CZŁOWIEK:  MYŚLI, KTÓRE WAM SĄ PODAWANE I WYDAJĄ SIĘ WASZE DZIECINKO, SĄ WAM PODAWANE DO WASZEGO WYBORU, TAK JAK CI UKAZAŁEM,  OGROMNA ILOŚĆ GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ,  KTÓRE KRZYWDZĄ-SĄ jego  I MOJE DZIECIĘ, JEDNA-DOBRA - BOŻA - I WASZA WOLA.  TO WY WYBIERAĆ MACIE.  jego rozwiązania - przebiegłość  mściwość  nienawiść  cwaniactwo i kłamstwo.

I MOJA BOŻA MYŚL - TO DOBRO  MIŁOŚĆ  PRAWDA  POKORA TO DROGA ZE MNĄ I OTRZYMALIŚCIE DZIECI UMIŁOWANE TALENTY, KTÓRE ROZWIJAĆ MACIE I SŁUŻYĆ DOBRU MAJĄ. NIE PRZYJMUJCIE PYCHY ZA SWOJĄ POTĘGĘ I MĄDROŚĆ SWOJĄ, ONA jego JEST I DO ZGUBY PROWADZI DZIECI MOJE.  on PRAGNIE ZAWŁADNĄĆ WAMI I CAŁĄ SIŁĘ ATAKIEM WZBIERA.  DZIECINO MOJA UMIŁOWANA I WSZYSTKIE MOJE DZIECI POJMIJCIE TĘ PRAWDĘ, KTÓRA JEST WASZYM OCALENIEM.  JAKO KRÓLOWI MNIE WOLĘ SWOJĄ ODDAJCIE I UZNAJCIE MNIE W NIEJ KRÓLEM SWOIM, ZAWIERZCIE MI SIEBIE I SWOJE RODZINY I WSZYSTKO CO POSIADACIE JA CHRONIŁ BĘDĘ.  TAK WAS UMIŁOWAŁEM ME DZIECI UKOCHANE I PRAGNĘ WAM POMAGAĆ I PRAGNĘ WAS PROWADZIĆ ZIEMSKIMI DROGAMI W SZCZĘŚCIU WASZYM, ZDROWIU, DOBROBYCIE W GODNOŚCI I WOLNOŚCI DZIECI BOŻYCH.  UMIŁOWANE DZIECI MOJE !!! TYLKO POPRZEZ UZNANE PRZEZ WAS KRÓLOWANIE JEST TO MOŻLIWE. TERAZ OSZUKIWANE PRZEZ MOJEGO wroga, KTÓRY PRAGNIE POGRĄŻYĆ DZIECI MOJE, CIERPIĄ NIEPOTRZEBNIE. on mój wróg zapragnął zniszczyć MÓJ KOŚCIÓŁ! - LECZ TO JEST NIEMOŻLIWE! NIE POZWOLĘ NA TO, MOCY TAKIEJ NIE MA, LECZ DZIECI NISZCZYĆ MOŻE - JEŚLI WYSŁUCHUJĄ DORAD jego I WYNISZCZA WIELKIE RZESZE I CIERPIĄ.  O JAKŻE ICH CIERPIENIE MNIE BOLI, JAKŻE RANI SERCE MOJE, BO WIEDZIONE głosem jego, NIE WIDZĄ DŁONI MOJEJ I NIE SŁYSZĄ WOŁANIA MOJEGO I WTEDY ODCHODZĘ GDY JUŻEM BEZRADNY.  BO ZAŚLEPIONE W JEGO MŚCIWOŚCI NIE WIDZĄ NIKOGO, TYLKO MĄDROŚĆ SWOJĄ PRZEZ niego PODANĄ.  JAKŻE MAM TŁUMACZYĆ WAM DZIECI MOJE PROŚCIEJ, ABYŚCIE POJĘŁY JAK OKRUTNIE WAS OSZUKUJE A MŚCIWOŚĆ JEGO NIE ZNA GRANIC, TAK SIĘ NIĄ SYCI I SYCI DZIECI OSZUKANE A POTEM JE NISZCZY.

KRÓLEM MNIE WYBIERZCIE A ULGI DOSTĄPICIE - INNEJ DROGI NIE MACIE.  TO DROGA WOLI WASZEJ.   WYBIERAJCIE!!!                                                                                                             

                

                                                                  ALBO DROGA ZE MNĄ


                                                                       ALBO jego ZGLISZCZA!

DZIECI ME KOCHANE, CZEKAM NA WASZE ODDANIE MI SIĘ JAKO KRÓLOWI I NA KORONĘ UZNANĄ. SYNOWIE MOI!!! STRACHEM PAŁACIE? A JEŚLI PRZYJDĄ PO WAS - GDZIE SIĘ SCHOWACIE!? JA JESTEM  JA CZEKAM  JA ŻYJĘ I PRAGNĘ WAS OCHRONIĆ I OCALIĆ PRZED ZAGROŻENIEM !!!

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY

NIE MA SENSU SIĘ BIĆ, TRZEBA ZWYCIĘŻAĆ.  TYLKO PRAWDA, MIŁOŚĆ DOBRO DZIECI ME KOCHANE I NAŁÓŻCIE MI KORONĘ A SPAĆ BĘDZIECIE BEZPIECZNIE.  KOCHAM WAS I BŁOGOSŁAWIĘ WSZYSTKIE W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO

BÓG I STWÓRCA

PRZEKAZ    -   MATKI BOŻEJ

WSZYSTKIE MOJE DZIECI WZYWAM DO MODLITWY, DO POKUTY, DO POSTU. szatan PRZYGOTOWAŁ KOLEJNE CHŁOSTY A MODLITWĄ OCALICIE DOMY - I RODZINY OCHRONICIE SWOJE.  DZIECI NIE ZWLEKAJCIE DŁUŻEJ on DZIAŁA Z CORAZ WIĘKSZĄ NIENAWIŚCIĄ.  PATRZĘ NA WAS I CIERPIĘ DZIECI MOJE.  BĘDZIE WAM DROGI I ROZWIĄZANIA WSKAZYWAŁ, LECZ JEDYNYM ROZWIĄZANIEM I RATUNKIEM DLA WAS JEST RÓŻANIEC, MODLITWA NIEUSTANNA- PEŁNĄ OCHRONĄ WASZYCH RODZIN, MÓJ SYN JAKO KRÓL PRZEZ WAS DZIECI MOJE, WYBRANY.  NIE CZEKAJCIE DŁUŻEJ, CZASU JUŻ NIE MACIE PROSZĘ.  TO WY!!! MUSICIE ZADBAĆ O SWOJĄ OCHRONĘ, TO WY!!! - Z WOLI WASZEJ WYBIERAĆ MUSICIE!  DZIECI WOŁAM! ZROZUMCIE, POJMIJCIE I NAWRACAJCIE SIĘ!!!


MATKA BOŻA
                                                      

GrudzieńKAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 1.12.2015ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

Moja Matka w wielu miejscach świata Nieustannie Daje wam dowody Naszej Miłości do was.  Nieustannie Przypomina O Nas, że Jesteśmy, że Żyjemy i Woła was wszystkie umiłowane dzieci.  Woła do was rozpaczliwie w żalu i łzach o powrócenie na Ścieżkę Bożą o zauważenie Nas.  Dzieci Moje, My Czekamy na wasze Opamiętanie, na uświadomienie sobie wasze, że NA PIERWSZYM MIEJSCU BÓG i to z Nami kroczyć musicie, abyście osiągnęli szczęście tutaj na ziemi i w wieczności.  Nieustannie Doświadczamy was swoimi napomnieniami, nieustannie Wołamy do was - dzieci zechciejcie usłyszeć Nasze Wołanie o Miłość dla Nas.  Nie pozwólcie się dłużej oszukiwać!  O Jakże wasze cierpienie jest zbędne,  o jakże niepotrzebne.  Swoją wolę kierujcie do Nas!  Wybierajcie w Drodze Boga Żywego, który obok tuż jest i Pragnie wam nieść pomoc.  Dzieci umiłowane Wołam do was, powracajcie i kroczcie Drogami Pobożności, Miłości, Dobra, Pokory w tym pokój i spokój wasz i dobrobyt.  SAME NIE POKONACIE ZŁA, KTÓRE PĘTLĄ WAS OPASA.  Powiadam wam, czas jest krótki, czasu macie bardzo mało.

WASZ BÓG STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓL

WOŁAM O UZNANIE MNIE KRÓLEM, TO OCALENIE WASZE.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.   PRZEKAZ 10.12.2015 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

WOŁAJ EWO DO WSZYSTKICH MOICH UMIŁOWANYCH DZIECI, NIE ULEGAJCIE POKUSIE PYCHY WIELKOŚCI WŁASNEJ, POTĘDZE CHCIWOŚCI, I NIENAWIŚCI, POTĘDZE KŁAMSTWA I OBŁUDY.  ODEJDŹCIE OD TEGO, NIE WYSŁUCHUJCIE TYCH ROZWIĄZAŃ, KTÓRE PRZEZ WASZEGO I MOJEGO WROGA SĄ WAM WPROWADZANE.  ZROZUMCIE TO NARESZCIE I NIE DAJCIE SIĘ mu OSZUKIWAĆ, NIE POZWÓLCIE NA TO.  UPOMINAM SIĘ NIEUSTANNIE O GODNOŚĆ SWOJĄ I NALEŻNĄ MI BOGU WASZEMU CZEŚĆ!  NIE DEPTAJCIE MOJEGO CIERPIENIA, MOJEJ MIŁOŚCI, KTÓREJ - NIEUSTANNIE WAS OTACZAM.  NIE RAŃCIE MNIE !!!.  MÓJ wróg OKIEŁZAŁ UMYSŁY WASZE!!! - I NIE ZASTANAWIACIE SIĘ JAK BARDZO MNIE RANICIE.  DZIECI MOJE !!!UPOMINAM SIĘ O SZACUNEK, DŁUŻEJ NIE BĘDĘ ZNOSIŁ SZYDERSTWA, DLA MNIE BOGA PODAWANEGO.  PROSZĘ I WOŁAM ROZWAŻAJCIE, ROZEZNAJCIE, ZASTANÓWCIE SIĘ.  JAM BOGIEM WASZYM ! POWRACAJCIE.

JEZUS CHRYSTUS KRÓL

SĄD MÓJ SPRAWIEDLIWYM JEST.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.   PRZEKAZ 15.12.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

JA BÓG WSZECHMOGĄCY W TRÓJCY ŚWIĘTEJ NAKAZUJĘ WAM KROCZYĆ MOJĄ DROGĄ, NIE ZATRACAJCIE SIĘ.  SŁUCHAJCIE GŁOSU SWOJEGO SUMIENIA, GDZIE PRZEMAWIAM W NIM  DO WAS.  KROCZCIE MOJE WSZYSTKIE UMIŁOWANE DZIECI W POKORZE, MIŁOŚCI WZAJEMNEJ, PRZEBACZENIU, NIE ZANIEDBUJCIE PRAW WAM NAKAZANYCH PRZEZE MNIE.

DZIECINO MOJA, JEŚLI TEGO NIE POJMĄ DZIECI MOJE , CIERPIEĆ BĘDĄ.  NIE KIERUJCIE WŁASNĄ POTĘGĄ I PYCHĄ - TO NIE MOJE, NIE WYSŁUCHUJCIE GŁOSU MOJEGO WROGA.  JA WASZ BÓG I STWÓRCA UPOMINAM SIĘ O SIEBIE I NAKAZUJĘ WAM SZACUNEK I GODNOŚĆ - DLA MNIE - BOGA WASZEGO - KTÓRYM WAS TAK UMIŁOWAŁ.

Z MIŁOŚCI DO WAS WYLAŁEM KREW SWOJĄ W CIERPIENIU I DO TEJ PORY POJĄĆ NIE MOŻECIE, ŻE KRZYŻUJECIE MNIE NIEUSTANNIE GRZECHAMI, NIE LĘKACIE SIĘ TEGO! NIE ROZUMIECIE SWOICH CZYNÓW I POSTĘPOWANIA WOBEC MNIE BOGA WASZEGO.  TYLKO ŻĄDACIE I PRAGNIECIE!   POWIADAM WAM, NIE LĘKAJCIE SIĘ POSTĘPOWAĆ w DRODZE ZE MNĄ, NIE WSTYDŹCIE SIĘ MNIE.  JEŻELI NIE PRAGNIECIE ODDAWAĆ CZCI NALEŻNEJ DLA MNIE, MNIE BOGU WASZEMU I JA WAS SŁUCHAŁ NIE BĘDĘ.  JA PROSZĘ I CZEKAM A WY DZIECI MOJE NIEUSTANNIE OCZEKUJECIE.  NIC Z SIEBIE, WSZYSTKO DLA SIEBIE.

JAKĄ MIARĄ MIERZYSZ DRUGIEMU, TAKĄ SAMĄ MIARĄ TOBIE ODMIERZONE BĘDZIE.  

CIERPIĘ I CZEKAM.  CIERPIĘ I WOŁAM.  CIERPIĘ I ZAPRASZAM, LECZ WY ZDAJECIE SIĘ BYĆ GŁUSI NA MOJE WOŁANIE.  PRAGNIECIE SAMI ŚWIAT OCALIĆ OD SZATAŃSKIEGO NAPORU, SWOJĄ PYCHĄ DZIAŁAĆ PRAGNIECIE.  POWIADAM WAM NIE ZDOŁACIE, POJMIJCIE TO NARESZCIE.  JA PRAGNĘ WAM POMAGAĆ, LECZ WY PRZYJŚĆ  MUSICIE DO MNIE W POKORZE, MIŁOŚCI, ZJEDNOCZENIU W DOBRU, DZIECI ME UMIŁOWANE.

WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.   PRZEKAZ 20.12.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

DZIECKO MOJE, POST TO ZNACZY WYRZECZENIE W DARZE POKUTY ZA GRZECHY I PRZEBŁAGANIE TO MIŁE SERCU MEMU I ŁASKAMI W MIŁOŚCI MOJE DZIECI OBDAROWYWUJĘ CHOJNIE.  DZIECKO SAME OKREŚLCIE SOBIE TO ZADANIE.  POST TO CHLEB I WODA, LECZ SAMA NIECH NIE NARAŻA ZDROWIA SWOJEGO, JEŚLI POSTANOWISZ MI OFIAROWAĆ ODMÓWIENIE RZECZY MIŁYCH, JEŚLI ZROBISZ TO WYRZECZENIE, MIŁE BĘDZIE SERCU MEMU.  ŚRODA TO DZIEŃ MARYJNY, MATKI MOJEJ ŁASKAWEJ, KTÓRA TAK GORLIWIE WSTAWIA SIĘ ZA WAMI NIEUSTANNIE - TO DAR DLA MATKI MOJEJ.  PIĄTEK DZIEŃ PAMIĘTNY MEJ MĘKI I ŚMIERCI, WYPRASZAJCIE ŁASKI WAM POTRZEBNE A PROŚBY MIŁE SERCU MEMU, JEDNOCZCIE SIĘ ZE MNĄ I WYPRASZAJCIE A JA Z WIELKĄ MIŁOŚCIĄ ICH WAM UDZIELAŁ BĘDĘ.  CÓRKO CHOCIAŻ DO SZÓSTEJ GODZINY, JEŚLI WAS PRACA LUB INNE OKOLICZNOŚCI ZMUSZAJĄ - MIŁE SERCU MEMU BĘDZIE DO SZÓSTEJ WIECZOREM CÓRKO.  POST PIĄTKOWY OD WSZELKICH POTRAW MIĘSNYCH.  WSZYSTKO MIŁE TO BOGU WASZEMU, TO WASZA PAMIĘĆ MĘKI MOJEJ I CIERPIENIA MATKI MOJEJ.  WSZYSTKO TO JEDNOCZENIU Z NAMI SŁUŻY I RADOŚĆ Z UDZIELANYCH WAM ŁASK I Z RADOŚCIĄ WAM ŁASK UDZIELAM.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL                                                                                                                                                                              WASZ PRZYJACIEL I BÓG

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.   PRZEKAZ 21.12.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

DZIECINO UPOMINAJCIE SIĘ O SWOJE PRAWA, MACIE BYĆ NIEZADOWOLENI Z RZĄDÓW NIEGODNIE WOBEC WAS PROWADZONYCH, UPOMINAJCIE I MÓWCIE O MNIE, LECZ POWRACAJCIE NA ŚCIEŻKI MOJE.

WSZELKIE ZŁO POCHODZI OD szatana, on TYM ZAWIADUJE, on TO WPROWADZA, on TO DYKTUJE.  NIE MA PRAWA ZGADZAĆ SIĘ NA ZŁO!!!.

JEST PRAWO DO ŻYCIA W GODNOŚCI DZIECI BOŻYCH, NIE DAJCIE PRZYZWOLENIA ZŁU, LECZ TYLKO W ZJEDNOCZENIU Z BOGIEM I TYLKO POD PRZEWODNICTWEM BOŻYM WASZE ZWYCIĘSTWO -  NIE ZAPOMINAJCIE O TYM! NIE POZWÓLCIE MANIPULOWAĆ SOBĄ.  POZOSTAWCIE PYCHĘ A Z RÓŻAŃCEM NA USTACH ZWYCIĘSTWO WASZE.  DZIECI CZEKAM NA WYBRANIE MNIE KRÓLEM I NA UKORONOWANIE GŁOWY MOJEJ!!!

WASZ BÓG I STWÓRCA  JEZUS CHRYSTUS KRÓL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY                                   

NIE LĘKAJCIE SIĘ!!!


KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PRZEKAZ 22.12.2014 ROK. ORĘDZIE JEZUSA CHRYSTUSA:

TAK DZIECINO MOJA, PRAGNĘ CI DZISIAJ PRZEKAZAĆ ORĘDZIE ŚWIĄTECZNE DO WSZYSTKICH MOICH UMIŁOWANYCH I UKOCHANYCH MI DZIECI. DZIECI MOJE UMIŁOWANE, WZYWAM WAS WSZYSTKIE DO MODLITWY, DO POKUTY, DO JEDNOŚCI W DRODZE ZE MNĄ. WZYWAM WAS POPRZEZ MIŁOŚĆ- MOJE UMIŁOWANE DZIECI, ABYŚCIE W JEDNOŚCI KROCZYŁY DROGĄ KU ZBAWIENIU WASZEMU. TYLKO MIŁOŚĆ, DOBROĆ, POWIADAM DZIECI MOJE ZBAWIENIEM WASZYM. NIE LĘKAJCIE SIĘ ZŁA!!! JA WE  WSZYSTKIM WAS WSPIERAŁ BĘDĘ CO DOBREM, MIŁOŚCIĄ JEST. DZIECI MOJE W POKORZE I MODLITWIE ŁASK ZDROJE ZADANE BĘDĄ - BĘDĘ NA WAS WYLEWAŁ JE Z MIŁOŚCIĄ PEŁNĄ SERCA MEGO I BĘDĘ OTACZAŁ WAS OCHRONĄ. DZIECI MOJE UMIŁOWANE PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT, ABY JAKO BÓG CZŁOWIEK, KROCZYĆ Z WAMI DROGAMI ŻYCIA ZIEMSKIEGO I WSKAZAĆ WAM ZBAWIENIE WASZE. PRZYSZEDŁEM, ABY POPROWADZIĆ WAS DO OJCA MOJEGO, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ NAJCZYSTSZĄ, NIEOGRANICZONĄ MIŁOŚCIĄ PRZEBACZENIA, LITOŚCI, WSPARCIA. WSZYSTKO TO OSIĄGNIECIE POPRZEZ POSTĘPOWANIE CZŁOWIEKA BOŻEGO.  O JAK PRAGNĘ DZIECI MOJE WASZEGO ZROZUMIENIA, NIE PODDAJCIE SIĘ DZIAŁANIU szatana, SŁUCHAJCIE TYLKO MOJEGO GŁOSU A POWIADAM WAM JESTEM ŻYWĄ I CZYSTĄ MIŁOŚCIĄ DLA KAŻDEGO Z WAS.  WOŁAM, PROSZĘ I OCZEKUJĘ OD WAS GODNOŚCI DLA MNIE BOGA A TO POPRZEZ GODNOŚĆ WŁASNĄ OSIĄGNIECIE. JA JESTEM, JA ŻYJĘ, JA CZEKAM. UCIEKAJCIE SIĘ DZIATKI W RAMIONA MOJE A WRÓG MÓJ CHŁOSTAŁ WAS NIE BĘDZIE.

POJMIJCIE TO PROSZĘ.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL                                                                     JESTEM SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM, JESTEM ŹRÓDŁEM ŻYWEJ WODY I PRZYCHODŹCIE ULGI DOSTĄPIĆ NASYCAJĄC SIĘ W NIM.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.  PRZEKAZ 24.12.2014 ROK.SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

PRZEKAŻ DROGIE DZIECIĘ WIELKĄ MOJĄ MIŁOŚĆ DO MOICH UMIŁOWANYCH DZIECI. PRZEKAŻ WIELKĄ MOJĄ RADOŚĆ DZIECIĘ MOJE I POWIEDZ IM, TYM KTÓRZY PRAGNĄ MNIE SŁYSZEĆ I SŁUCHAĆ I TYM, KTÓRZY MNIE NIE PRAGNĄ SŁYSZEĆ I SŁUCHAĆ.

NARODZIŁEM SIĘ JAKO CZŁOWIEK UMIŁOWANE DZIECI, TAK JAK WY ŻYŁEM, ABYM SWOIM ŻYCIEM WSKAZAŁ WAM DROGĘ DO BRAM NIEBA OJCA MEGO I UKAZAŁEM WAM wroga MEGO.  UMARŁEM ZA WASZE GRZECHY, CIERPIENIEM SWOIM ODKUPIŁEM WASZE WINY - ABYŚCIE MOGLI WKROCZYĆ DO KRÓLESTWA MEGO OJCA.

JESTEM KRÓLEM TEGO KRÓLESTWA I WAS WSZYSTKICH, CAŁEGO ŚWIATA.  JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ DROGI OJCA MEGO I WSZYSCY PRZEZ TĄ BRAMĘ PRZEJŚĆ MUSICIE.  BRAMĘ SĄDU MEGO - WASZYCH UCZYNKÓW.POWIADAM WAM CZYŃCIE TYLKO DOBRO A TO DROGA MOJA, PO KTÓREJ DO DOMU OJCA MEGO WSTĄPIĄ WSZYSTKIE KROCZĄCE DZIECI.  JESTEM MIŁOŚCIĄ I MIŁOSIERDZIEM.  JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ DOBRA I ŚWIATŁOŚCIĄ MIŁOŚCI I TYLKO TO  JEDYNIE ZJEDNOCZONE BYĆ ZE MNĄ MOŻE; PRAWDA, MIŁOŚĆ, DOBRO, POKORA TYLKO TA DROGA DOPROWADZI WAS O JAKŻE UMIŁOWANE DZIECI DO BRAM RAJU OJCA MEGO.  PRAGNĘ WAM POMÓC W POSTĘPOWANIU NA TEJ DRODZE, SŁUCHAJCIE GŁOSU MEGO.  CZEKAM CÓRKO UMIŁOWANA MOJA, JAK MOJE UMIŁOWANE DZIECI OBWIESZCZĄ MNIE KRÓLEM I JAKO KRÓLOWI SERCA I SUMIENIA I WOLI SWOJEJ - PODDANI BĘDĄ.

TAK UMIŁOWAŁEM WSZYSTKIE DZIECI MOJE, POJMIJCIE TO.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL.

JAKO BÓG WASZ I STWÓRCA I ODKUPICIEL NIE POZWOLĘ JUŻ DŁUŻEJ NA DEPTANIE PRAW MOICH, NA OŚMIESZANIE MNIE PRZEZ SYNÓW MOICH, NA IRONIĘ W ICH POSTĘPOWANIU.  MNIE BOGU SZACUNEK JEST NALEŻNY, BĘDĄ CIERPIEĆ JEŚLI NIE POWRÓCĄ NA DROGI MOJE.  PRZYWOŁUJE ICH JESZCZE, DO CZYNIENIA MNIE BOGU STWÓRCY SZACUNKU I POSTĘPOWANIA WE MNIE A POWIADAM SYNOWIE CZAS WASZ NADCHODZI.   JAKIE ICH POSTĘPOWANIE CÓRKO, TAKA ZAPŁATA MOJA DLA NICH BĘDZIE A ROZCZARUJĄ SIĘ DZIECI MOJE, TERAZ KPIĄ I SZYDZĄ ZE MNIE BOGA

A JA POWIADAM WAM PRZEWROTNI SYNOWIE MOI, JUŻ NADCHODZI NA WAS TRWOGA A SERCE MOJE KRWAWI Z ŻALU NAD WAMI, BO STANIECIE PRZEDE MNĄ SAMI, BEZ POPLECZNIKÓW I szatańskiej gawiedzi.  JA I TY SYNU I DOKONANIA TWOJE, BĘDZIEMY SYNU LECZ TYLKO WE DWOJE I PRZEKONASZ SIĘ, CZYM TWA POTĘGA I PRZEKONASZ SIĘ, JAKA TWOJA WIELKOŚĆ JEST WIELKA I PRZEKONASZ SIĘ SYNU, KTO DECYDOWAŁ BĘDZIE I WIDZĘ TWÓJ OBŁĘD, LECZ POMOC NIE NADEJDZIE.  JESZCZE JEST CZAS, JESZCZE DO CIEBIE WOŁAM!!!.

JA JESTEM, JA ŻYJĘ, JA CZUJĘ BÓL ZADAWANY PRZEZ CIEBIE I TY SYNU BĘDZIESZ W POTRZEBIE PRZEBACZENIA MEGO, LECZ SZANSĘ MASZ TERAZ.  WOŁAM I POWIADAM POWRACAJ DO BOGA SWOJEGO I KORZ SIĘ ZE SWYCH GRZECHÓW CZŁOWIECZE, PUKIŚ TUTAJ NA ZIEMI - TWÓJ CZAS.

JEZUS CHRYSTUS KRÓL.  JESTEM SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM, LECZ SUROWYM A KOCHAM WSZYSTKIE DZIECI MOJE.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.  PRZEKAZ 25.12.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

ŚWIĘTO MEGO NARODZENIA OBCHODZONE HUCZNIE, STOŁY ZASTAWIONE I NAPOJE LICZNE, LECZ CZY KTOŚ NA POMYSŁ WEJDZIE MEGO WSPOMNIENIA. DLA KOGO TA UCZTA?  DLA MEGO PRZYPOMNIENIA?  WSZYSCY SIĘ WESELĄ, HUCZNIE PRZECHWALAJĄ, A O DZIECIĄTKU ZE ŻŁÓBKA JUŻ NIE PAMIĘTAJĄ! A CZY KTO KOLĘDY DZISIAJ DZIECIĘ ŚPIEWA? - NIELICZNE RODZINY, TAM TA PIEŚŃ ROZBRZMIEWA. A CO PO TYM PRZYJDZIE? MOŻE ZAPOMNIENIE?  DOBRZE - ŻE W KOŚCIELE ŚWIĘTUJĄ TAK HUCZNIE I RADOŚNIE.  NIE POZWOLĘ DZIECIĘ ZAPOMNIEĆ O SOBIE. JA CIERPIAŁEM W ŻYCIU I TERAZ TEŻ CIERPIĘ!  OŚMIESZANY PRZEZ SYNÓW CO WIELBIĆ MNIE MAJĄ A TYCH NIELICZNYCH- KTÓRZY MNIE KOCHAJĄ ŁASKAMI OTACZAM I NIE LĘKAJCIE SIĘ SYNOWIE MOI JAM Z WAMI I  MOJA MATKA.  POWRACAJCIE SYNOWIE NA DROGI MOJE A MOI WIELBIĄCY ŚPIJCIE SPOKOJNIE, NIE LĘKAJCIE SIĘ!!!.

WASZ BÓG I STWÓRCA JEZUS CHRYSTUS KRÓL


SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

TAK WIELKIM CIERPIENIEM OTACZA DZIECI MOJE, BO NIE ZNAJDUJĄ UFNOŚCI W DRODZE MOJEJ.  NIE UFAJĄ MI DZIECINO MIŁA, A O ILEŻ ICH DROGA W ŻYCIU LŻEJSZA BY BYŁA.  JA KAŻDEGO PRAGNĘ MIŁOŚCIĄ OTOCZYĆ, TYLKO PROSZĘ POZWÓLCIE MI W SWOJE ŻYCIE WKROCZYĆ Z POMOCĄ SWOJĄ I POZWÓLCIE MI NA W NIM DZIAŁANIE A TO TYLKO CÓREŃKO MOJA NAJDROŻSZA PRZEZ MOJE KRÓLOWANIE.  DZIECI ME UKOCHANE JA PRAGNĘ ZOSTAĆ WASZYM KRÓLEM I PRZED DZIAŁANIEM ZŁEGO OTOCZYĆ WAS MUREM MIŁOŚCI I SERCA DOBROCI, ABYŚCIE MOGŁY ŻYĆ W GODNOŚCI DZIECI BOŻYCH I SZCZĘŚCIU I DOZNAWAĆ NIEUSTANNIE UCZUCIA RĘKI BŁOGOSŁAWIEŃSTWA MEGO.  DZIECI UMIŁOWANE MOJE, JA PRAGNĘ TEGO.  JESTEM KRÓLEM, NIE SŁUGĄ WASZYM I SERCEM SWOIM PRZYPIECZĘTUJCIE TO PRZYMIERZE Z SERCEM MOIM.

WASZ KRÓL I STWÓRCA                                                                                                                                                                                                                                                  

JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 26.12.2014 ROK

SMUTEK MÓJ OGROMNY, DZIECIĘ ME KOCHANE, BO GDZIEŻ ME DZIATECZKI, TYLKO TE WYBRANE SERCEM MI DZISIAJ SŁUŻĄ A POZOSTAŁE DZIECINO NA ZAPROSZENIE SIĘ BURZĄ.OJ BĘDĘ TYM DZIATECZKOM BŁOGOSŁAWIŁ, OJ BĘDĘ JA ICH IMIĘ SŁAWIŁ. BĘDĘ DZIECIĘ ME KOCHANE WITAŁ ICH SERDECZNIE Z TAKĄ CHĘCIĄ JAK ONE PRZYBYWAJĄ DO MNIE LICZNIE. OJ DZIECI MOJE DZIECI, JAK POJĄĆ TEGO NIE CHCECIE, ŻE NIE PEŁNE ŻOŁĄDKI SĄ NAJWAŻNIEJSZE NA ŚWIECIE. BO MÓWIĘ DO WAS NIEUSTANNIE, ŻE NA PIERWSZYM MIEJSCU BÓG, A GDZIE WY JESTEŚCIE ? KOGO WIELBIĆ CHCECIE ?.  ALE DO KOGA PO POMOC SIĘ UDAĆ, WIECIE !.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.  PRZEKAZ 12 26 2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

DZIECINO MA DROGA NIE LĘKAJ SIĘ I NIE OBAWIAJ, WYKONUJ POLECENIA MOJE,  JAM Z TOBĄ DZIECIĘ I WSPARCIE CI DAJĘ TO SYNÓW MOICH POWOŁAŁEM DO ROZEZNAWANIA MEGO.  TY KROCZ DROGĄ NAKAZANĄ A JAM PRZY TOBIE.  NIE LĘKAJCIE SIĘ DZIECI wroga MEGO DZIAŁANIA, on NIE POKONA MOICH PLANÓW DO LUDZI OCALENIA, DO UCHRONIENIA PRZED jego WPŁYWAMI.  NIE LĘKAJCIE SIĘ , POWIADAM STRASZENIA jego I jego ZNIECHĘCENIA NA WAS WYMIERZONEGO.  WSZYSTKIE GODNE JESTEŚCIE.  JAM WASZ BÓG I OJCIEC I STWÓRCA WASZ POWIADAM, I NIE TROSZCZCIE SIĘ O SIEBIE, BO JA ZA WAS DROGIE DZIECI TO UCZYNIĘ.  NIE BRAKNIE WAM CHLEBA NI WODY, LECZ W UFNOŚCI KROCZCIE ZE MNĄ, NIE SZUKAJCIE Z nim WYGODY, BO TO UŁUDA DZIECI ME KOCHANE, OSZUKIWAĆ WAS PRAGNIE I PRAGNIE WASZEJ ZGUBY.  NIE POZWÓLCIE MU NA TO. W POKORZE I UFNOŚCI IDĄ DZIECI BOŻE I TAM PEŁNA OCHRONA NAD NIMI. PRACUJCIE I MÓDLCIE SIĘ DZIECI ME KOCHANE A TRUD I ZNÓJ ŻYCIA I WSZELKIE DZIAŁANIA NA WAS PRZEZ złego UCZYNIONE MNIE BOGU ODDAJCIE A JA WAS OCHRONIĘ I POCIESZĘ UFAJCIE !!!.  CÓRKO MOJA EWO ME DZIECIĘ UMIŁOWANE, TY ZNASZ SMAK CIERPIENIA I OSAMOTNIENIA, BO TEN SMAK ZNAJĄ WSZYSTKIE DZIECI ME UMIŁOWANE.  LECZ POWIEDZ DO BRACI SWOICH I SIÓSTR SWOICH, ŻE W UFNOŚCI ZE MNĄ NIEBO.  TYŚ JUŻ TO WIDZIAŁA, TO NAGRODA DLA WIERNYCH MOICH DZIECI, KTÓRE PRZEZ PRAWDĘ, DOBROĆ, UFNOŚĆ POKORĘ DOJDĄ DO BRAM NIEBA I MÓW DO WSZYSTKICH DZIECI O TYM, JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA I PRZYPOMINAJ O CZYŚĆCU  I O DOMU MEGO wroga, GDZIE NIKT Z LUDZI NIE PRAGNIE, ABY TO BYŁA KOŃCOWA JEGO DROGA.  A TAK OSZUKUJE!!!  I POWIADAM WAM DZIECI KOCHANE JA CZEKAM NA MOJĄ KORONĘ PRZEZ WAS NA GŁOWĘ MOJĄ WŁOŻONĄ I WTEDY SZCZĘŚLIWI BĘDZIECIE O GDYBYŚCIE WIDZIAŁY PRZED CZYM SIĘ WSTRZYMUJECIE!!!.DZIECI WOŁAM DO WAS!!!.

WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL
KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 12.27.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA:

DZIECINO UFAJ I NIE LĘKAJ SIĘ, MUSICIE SIĘ ŁĄCZYĆ, BO W JEDNOŚCI DZIECI MOJE BĘDĄ.  CÓRKO MOJA POWIADAM CI, KTO KROCZY Z WROGIEM MOIM PRZECIWDZIAŁAŁ BĘDZIE WAM I MNIE.  NIE PRAGNĄ SŁUŻYĆ MNIE , NIE PRAGNĄ SŁUCHAĆ PRÓŚB MOICH I NAPOMNIEŃ.POWIADAM WAM, BIADA WAM BĘDZIE!!!, JEŚLI NIE ZANIECHACIE DZIAŁAŃ PRZECIWKO MNIE STWÓRCY SWEMU!!! TY DZIECINO NIE LĘKAJ SIĘ, PUKAJ SERC BRACI I SIÓSTR SWOICH I MÓW O MNIE DO WSZYSTKICH MOICH DZIECI.                                  MOJA NAJUKOCHAŃSZA MATKA  WOŁA I PROSI I WSTAWIA SIĘ ZA WAMI I UPRASZA LITOŚĆ NAD WAMI, TAK WIELKIE JEJ SERCE DZIECINO MOJA. PEŁNE CIERPIENIA Z POWODU POSTĘPOWANIA WASZEGO I PEŁNE MIŁOŚCI DO WAS.

  MATKA BOŻA:

DZIECI MOJE, PRAGNĘ ABYŚCIE ZROZUMIAŁY SYNA MEGO I PRAGNĘ Z CAŁEGO SERCA SWOJEGO, ABYŚCIE GO GODNIE CZCIŁY, ABYŚCIE PRZYJĘŁY DO SERCA SWOJEGO JEGO CIERPIENIE I MIŁOŚĆ JEGO. WYPRASZAM NIEUSTANNIE I WSTAWIAM SIĘ ZA WAMI PRZED SYNEM SWOIM I TRONEM BOGA NAJWYŻSZEGO.  ZAPRASZAM WAS UMIŁOWANE DZIECI DO MODLITWY, DO DROGI MOJEGO SYNA I BOGA.  WKROCZCIE NA DROGĘ ZROZUMIENIA I MIŁOŚCI, TAK BARDZO WAS PROSZĘ.  JA MATKA BOŻA NAJLEPIEJ ZNAM CIERPIENIA JEZUSA I PROSZĘ NIEUSTANNIE - POSTĘPUJCIE W DRODZE Z MOIM UMIŁOWANYM SYNEM.  PRAGNIEMY WASZEGO SZCZĘŚCIA, ZROZUMCIE TO DZIECI I KIERUJCIE SIĘ KU MODLITWIE, MÓDLCIE SIĘ NA RÓŻAŃCU.  TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG.

WASZA MATKA I BOGA WASZEGO

TAK CÓRKO MOJA, TYLKO MODLITWĄ, POKORĄ, PRAWDĄ I MIŁOŚCIĄ POKONACIE ZŁO, INNEJ DROGI NIE MA.

UFAJCIE, UFAJCIE, UFAJCIE DZIECI MOJE.

NIE LĘKAJCIE SIĘ- MÓWCIE ZAWSZE PRAWDĘ W POKORZE.

DZIECINO MOJA, ŻADNE ROZWIĄZANIA SIŁOWE NIE POŁOŻĄ KRESU ZŁU- WRĘCZ PRZECIWNIE, ŻADNE KŁAMSTWO - NIE POMAGA ZBUDOWAĆ DOBROBYTU, ŻADEN WYZYSK I CIEMIĘŻENIE- NIE ZAPEWNI SZCZĘŚCIA NIKOMU. TYLKO PRAWDA, MIŁOŚĆ, POKORA. UFAJCIE, UFAJCIE, UFAJCIE I POSTĘPUJCIE WE MNIE.  NIE LĘKAJCIE SIĘ !!! JEŚLI WASZA WOLA OTWARTA BĘDZIE NA DOBRO, POKONA WSZELKIE PRZECIWNOŚCI ZŁA.  NIE LĘKAJCIE SIĘ !!!  JAM Z WAMI.

  WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

IDŹ DZIECIĘ ODPOCZĄĆ A JUTRO PRZYJDŹ DO MNIE PO PRZEKAZY DLA MYCH DZIECI, WSPARCIA IM POTRZEBA, WSPARCIA SŁOWEM PŁYNĄCYM Z NIEBA A MY Z MIŁOŚCIĄ IM SŁOWO DAJEMY.  EWO CZEKAM JUTRO NA CIEBIE.  DZISIAJ CI DZIĘKUJĘ. DOBRANOC EWO                                                                           

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.    PRZEKAZ 28.12.2014 ROK. SŁOWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA  - DO KAPŁANÓW:

IDŹ CÓRKO I PUKAJ DO DRZWI SERCA SYNÓW MOICH, NIE LĘKAJ SIĘ.  POWIEDZ DZIECIĘ, ŻE JA PRZYSYŁAM CIEBIE.  WZBURZONY JESTEM NA TAKIE POSTĘPOWANIE SYNÓW MOICH, NAWET NIE PRAGNĄ POZNAĆ PRZESŁANIA MEGO. PRAGNĄ MAMONY, PRAGNĄ HOŁDÓW I POCHLEBSTWA, CZYLI CÓRKO, MOI SYNOWIE PRAGNĄ CAŁYM SERCEM diabelstwa.  I PAMIĘTAJCIE DZIECI, PO CZYNACH ICH POZNACIE, KTÓRE SĄ MOJE A KTÓRE NA SŁUŻBIE czarciej.

SŁOWAMI MAMIĆ WAS BĘDĄ I OSZUKIWAĆ A CZYNY ICH INNE SĄ I NIE PRAGNĄ MNIE BOGU SWEMU SŁUŻYĆ. OJ SĄD MÓJ DLA NICH BĘDZIE DOKŁADNY I DŁUGI I NIECH ZWAŻAJĄ, BYM LITOŚCIĄ IM NIE ODPŁACIŁ. TAK DZIECI MOJE, NIE LĘKAJCIE SIĘ, UFAJCIE.  CÓRKO MOJA ROZGŁASZAJ I MÓW DO WSZYSTKICH -  DO KOGO CIĘ POŚLĘ.  UFAJ EWO.

TWÓJ JEZUS CHRYSTUS KRÓL